HAAREN DOET MEE AAN VEILIGHEIDSMONITOR

Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die vanaf 19 september in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van verschillende Brabantse gemeenten. Met de uitkomsten van deze veiligheidsenquête krijgt de gemeente beter zicht op de eigen veiligheidssituatie en de mogelijkheden tot verbetering. Maar ook voor anderen is de Veiligheidsmonitor een belangrijke bron van informatie, zoals de regiopolitie en de provincie.

Met een goed beeld van de veiligheidssituatie is de gemeente en politie beter in staat om voor een veilige leefomgeving te zorgen. Daarom vindt het gemeentebestuur het heel belangrijk dat de inwoners van Haaren die benaderd worden ook meedoen aan het onderzoek. Vul de enquête alstublieft in. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente.

Deelname aan de Veiligheidsmonitor
Enige honderden inwoners van onze gemeente krijgen vanaf 19 september een brief waarin u wordt uitgenodigd een vragenlijst via internet in te vullen. Als u liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt u deze desgevraagd thuis gestuurd. Het onderzoek start half september en wordt uitgevoerd door bureau Intomart GfK uit Hilversum. De antwoorden die u geeft worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De resultaten worden in maart 2010 verwacht en bevatten naast uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor ook informatie uit de politieregistratie. Wij houden u op de hoogte.

De Veiligheidsmonitor is een landelijk instrument dat is ontwikkeld om de sociale veiligheid op lokaal niveau te kunnen meten. Uniek in Brabant hierbij is de samenwerking tussen gemeenten, provincie en politie, die de uitkomsten van dit periodiek terugkerende onderzoek gebruiken voor het vormgeven en evalueren van hun veiligheidsbeleid.

informatie
Heeft u vragen over de uitvoering van dit onderzoek dan kunt u deze via de e-mail stellen aan:
veiligheidsmonitor@gfk.com of telefonisch via: 0800 – 0230783.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

U kent het ondertussen vast wel; de inloopspreekuren van de burgemeester en wethouders. Deze starten weer in september.

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in uw dorp.

Onze bestuurders willen veel praten met u en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig is om inwoners te woord te staan.

Het schema voor de komende maanden, van 17.00 tot 18.00 uur:

22 september 2009
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom
Esch, De Es: burgemeester Ronnes
Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer
Helvoirt, Gastenbosch: afdelingshoofd Smoorenburg (wethouder Van den Dungen is niet aanwezig)

20 oktober 2009
17 november 2009
8 december 2009

 


 
NOOIT TE OUD OM TE LEREN

Alle kinderen gaan inmiddels weer naar school. En u, zou u ook iets willen leren? Wist u dat het Koning Willem 1 College heel veel leuke cursussen heeft voor volwassenen? Er zijn cursussen in o.a. Den Bosch en Boxtel. Er wordt les gegeven in kleine groepen, met persoonlijke begeleiding en in een ontspannen sfeer. Voor deelname aan de cursussen is een kleine eigen bijdrage verschuldigd.

Het Koning Willem 1 College heeft o.a. de volgende cursussen:
Cursus lezen en schrijven. 1 op de 10 mensen heeft moeite heeft met lezen en schijven. Kunt u wel lezen, maar vindt u schrijven moeilijk? Kunt u wel een beetje schrijven, maar wilt u het beter leren? Of kunt u nauwelijks lezen? Dan is deze cursus iets voor u! Deze cursus wordt zowel in Boxtel als Den Bosch gegeven.
Inloop Lezen en schrijven met de computer. Wilt u beter leren lezen en schrijven, maar niet gelijk een cursus volgen? Kom dan naar de inloop in Boxtel, elke donderdagochtend.
Cursus rekenen. Voor heel veel gewone bezigheden moet je kunnen rekenen. Bijvoorbeeld bij het kopen van behang of gordijnen en het natellen van wisselgeld bij de supermarkt. Vindt u rekenen moeilijk? Dan is deze cursus iets voor u.
Cursus Engels voor beginners. In deze cursus leert u vooral het spreken en begrijpen van de Engelse taal, zodat u zich voor de gewone alledaagse dingen kunt redden in het Engels.
Nederlands voor anderstaligen. Hebt u een andere moedertaal en wilt u beter Nederlands leren? Wij geven in Boxtel en Den Bosch cursussen op allerlei niveaus. Mensen die nauwelijks een woord Nederlands spreken, kunnen bij ons terecht. Maar we geven ook cursussen aan mensen die het Nederlands al goed beheersen, maar het nog beter willen leren. U kunt ook eerst naar het inlooppunt in Boxtel komen, op donderdagochtend.
Computercursus (basis). De computer is niet meer weg te denken in ons leven. Toch kan niet iedereen met een computer omgaan. In deze computercursus kunt u het leren. U leert onder andere teksten te schrijven in Word, te e-mailen en informatie op te zoeken op internet.
Opleiding tot het diploma van VMBO, Havo of VWO. Deze opleidingen zijn bedoeld voor volwassenen die alsnog een diploma of certificaat van zo’n opleiding wil halen. In Den Bosch kunt u deze opleiding volgen.

Bij voldoende deelname (minimaal 8 personen) kunnen ook de volgende cursussen worden gegeven:
Omgaan met apparaten. In deze cursus leert u hoe u geld kunt pinnen van uw rekening, hoe u een treinkaartje uit de automaat krijgt, hoe u uw mobieltje moet bedienen enzovoort.
Omgaan met elkaar (en andere culturen) In deze cursus leert u over de gewoonten en gebruiken van andere landen en culturen. Samen met de cursusgroep wordt bepaald welke landen in de cursus aan bod komen. Iemand die afkomstig is uit dat betreffende land komt vertellen over zijn cultuur. De cursus wordt begeleid door een Nederlandse docent.
Solliciteren en jezelf presenteren. Deze cursus is speciaal voor mensen die (weer) op zoek zijn naar werk. U leert hoe u een vacature kunt zoeken, hoe u een sollicitatiebrief schrijft en een curriculum Vitae maakt en hoe u uzelf tijdens een sollicitatiegesprek kunt presenteren.

Meer informatie
Dit is een deel van het cursusaanbod van het Koning Willem 1 College. Op de website vindt u informatie over alle cursussen:
www.kw1c.nl. Kijk dan bij Opleidingen, educatie.
Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor een cursus, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Koning Willem 1 College. Het telefoonnummer van de vestiging in Boxtel (0411) 67 27 23 en van de vestiging in Den Bosch is (073) 624 95 02.


NIEUWE REGELS PASPOORT EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

Vanaf 21 september a.s. moeten Nederlandse reisdocumenten voorzien zijn van vingerafdrukken van de houder. Daarnaast vervalt de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven in het paspoort van de ouders. Beide maatregelen zijn een gevolg van Europese regelgeving.

Verloopt binnenkort uw reisdocument, dan nemen we vanaf 21 september 2009 vier vingerafdrukken bij u af. Deze vingerafdrukken komen in de chip van het reisdocument.

Gebruik vingerafdruk
De vingerafdrukken worden gebruikt om bij het aanvragen en uitreiken van het paspoort en de identiteitskaart te controleren of de persoon die het document aanvraagt ook de rechtmatige houder daarvan is. Van kinderen onder de 12 jaar worden overigens geen vingerafdrukken afgenomen en opgeslagen in de chip.

De maatregel geldt voor reisdocumenten die nieuw worden aangevraagd. De paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die vóór 21 september 2009 zijn uitgegeven, blijven geldig.

Kinderen eigen reisdocument
Vanaf medio juni 2012 krijgen kinderen een eigen reisdocument, het maakt hierbij niet uit hoe oud het kind is. Paspoorten waarop kinderen zijn bijgeschreven blijven gewoon geldig. Vanaf medio juni 2012 vervallen echter de kinderbijschrijvingen! Meer informatie over de veranderingen vindt u op de site
www.paspoortinformatie.nl


LET OP !!! BROMFIETSCERTIFICAAT OMRUILEN VOOR 01 OKTOBER 2009

Mensen met een bromfietscertificaat hebben tot 1 oktober 2009 de tijd om hun bromfietscertificaat om te wisselen voor een bromfietsrijbewijs (kleine roze kaartje).
Als de houder van het bromfietscertificaat dit niet voor 01 oktober heeft omgeruild, moet hij / zij opnieuw een theorie-examen doen bij het CBR. Per 01 januari 2010 wordt naar verwachting het praktijkexamen voor bromfiets ingevoerd.

Wat moet u doen om een bromfietscertificaat om te wisselen in een rijbewijs.
U kunt het omruilen op het Gemeentehuis bij afdeling Bevolking tijdens openingstijden. Ook kunt u een afspraak maken voor maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

Wat moet u meenemen:
• uw bromfietscertificaat*
• een pasfoto (de pasfoto moet voldoen aan bepaalde eisen, de fotograaf is hiervan op de hoogte)
• de kosten bedragen in 2009: € 31,85 (normale aanvraag) of € 61,85 (spoedaanvraag)

Het rijbewijs is 5 werkdagen na de aanvraag klaar. Een spoedaanvraag ingediend voor 15.00 uur kan de volgende dag na 09.00 uur afgehaald worden.

* Als uw bromfietscertificaat zoek is geraakt, moet een verklaring van het CBR worden overgelegd met daarin de melding dat aan u een bromfietscertificaat is verstrekt. De verklaring moet in ieder geval het nummer van het bromfietscertificaat bevatten.


 

VERKOOP STARTERSWONINGEN BIEZENMORTEL

Er zijn nog drie starterswoningen te koop aan de Vriesdonk in Biezenmortel. Het gaat om de middenwoningen van een rijtje van vijf. De koopsom van de rijenwoningen bedraagt € 170.000 v.o.n met Koopgarant. Bij de verkopende makelaar kunt u informeren naar de voorwaarden die horen bij Koopgarant. Kandidaten worden geselecteerd op basis van de inschrijfduur als woningzoekende starter in de gemeente Haaren.

Meer informatie
Op de website
www.haaren.nl staat meer informatie. Klik op ‘wonen en omgeving”, vervolgens op “woningbouwprojecten” en dan bij Biezenmortel op “Slijkhoef fase II (Vriesdonk)”.

Belangstelling
Indien u als starter belangstelling voor deze woningen heeft, kunt u zich nog tot en met woensdag 30 september 2009 aanmelden bij Van den Hurk Makelaardij, tel: 0411-642828 of per mail
info@vandenhurkmakelaardij.nl).


AANVRAAG ONTHEFFING OP HET STOOKVERBOD VOOR OKTOBER 2009

Op grond van de Wet milieubeheer is het stoken van afval, dus ook snoeihout, verboden. Een gemeente mag onder strikte voorwaarden hiervan afwijken waardoor het mogelijk is om voor een aantal doelgroepen een ontheffing voor het stoken van snoeihout af te geven. De gemeente Haaren hanteert een ontheffingssysteem. De voorwaarden voor het mogen opstoken van snoeihout in het buitengebied vindt u bij de balie van het Front-Office van de afdeling Ruimtelijke Ordening (0411) 62 72 60. Bij deze balie kunt u het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een ontheffing van het stookverbod opvragen.

Sinds 2008 zijn twee aanvullende voorwaarden toegevoegd:
1. Er mag alleen in de maanden MAART en OKTOBER worden gestookt;
2. De stookplaats moet minimaal 50 meter van de openbare weg zijn.

Drie doelgroepen
Een ontheffing van het stookverbod verlenen we uitsluitend aan de volgende drie doelgroepen:

1. Agrariërs
Het uitgangspunt voor het ontheffingsbeleid is om de aanleg van nieuw groen in het buitengebied niet te ontmoedigen en de verplichte aanplant, met als doel om gebouwen uit het zicht te houden, te stimuleren. Deze aanleg wordt uitgevoerd door agrariërs en wordt door ons wenselijk geacht. Het ontheffingsbeleid op het stookverbod geldt niet voor het verbranden van organische landbouwresten.

2. Burgers, wonend of een perceel in eigendom hebbend in het buitengebied
Voor snoeihout, afkomstig van erfbeplanting, kan een stookontheffing worden aangevraagd. Het gaat om percelen met erfbeplanting / houtwal en geen regulier snoeihout afkomstig van tuinen. Regulier snoeihout moet gewoon via de milieustraat en/of GFT-container afgevoerd worden.

3. Bedrijven en instellingen
Ontheffing van het stookverbod verlenen we uitsluitend aan bedrijven en instellingen die het snoeihout hebben verkregen uit het onderhoud van erfbeplanting. Voor bedrijven en instellingen worden alleen ontheffingen verleend indien het snoeihout afkomstig is uit erfbeplanting en niet afkomstig is uit bedrijfsmatige activiteiten.

Voor alle doelgroepen geldt dat het ontheffingsbeleid op het stookverbod alleen van toepassing is voor locaties die liggen in het buitengebied van de gemeente Haaren. Zie voor de begrenzing van de bebouwde kom en het buitengebied het betreffende bestemmingsplan.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 17 september: vergadering raadscommissie
(Gewijzigde) aanvang 20.00 uur in de Raadzaal
• 21 september: inspraakavond concept Woonvisie 2009-2015
aanvang 20.00 uur in de Raadzaal
• 22 september: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• 26 september: Burendag 2009
Thema “maak van je buurt je thuis”
• 1 oktober: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Kom naar de inspraakavond Woonvisie Gemeente Haaren 2009-2015

Wanneer: maandag 21 september 2009

Aanvang 20.00 uur

Gemeentehuis Haaren


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *