TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE VOOR IEDEREEN

 

Donderdagmiddag 9 juli zijn medewerkers van de gemeente Haaren, samen met de wethouders Eric van den Dungen en Carine Blom, de straat op gegaan om zelf de toegankelijkheid van de openbare ruimte te testen. Hiertoe aangezet door de uitkomsten van de Dorpsontwikkelingsplannen, Ouderenproof en de plaatselijke onderzoeken door de ouderenverenigingen in alle vier de dorpen.

Al snel kwamen verschillende obstakels in beeld en konden de medewerkers zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel over ontoegankelijke trottoirs te rijden. De rondgang was een onderdeel van de deskundigheidstraining die stichting Zet voor de medewerkers van de gemeente Haaren had georganiseerd. Het doel van deze training was bewustwording. Aan het eind van de trainingsdag bleek deze doelstelling zeker gehaald.

De bevindingen tijdens de rondgang zijn vast gelegd op foto’s en toegevoegd aan de lijst met verbeterpunten. De komende weken gaan adviseurs van Zet met de verbeterpuntenlijst aan de slag en toetsen verschillende situaties in Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt.
In september brengen zij hun advies uit.


WIJZIGING INZAMELSYSTEEM PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het plastic verpakkingsmateriaal huis aan huis in te zamelen. Dit betekent dat over enige tijd de oranje containers in het openbaar gebied gaan verdwijnen. Het plastic verpakkingsmateriaal wordt dan maandelijks bij u aan huis opgehaald.

Inzamelresultaten
In januari 2009 is de gemeente Haaren begonnen met het gemeentebreed inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Hiertoe zijn op diverse locaties oranje bovengrondse containers geplaatst waar u uw plastic verpakkingsmateriaal in kunt deponeren.

Vanaf het begin is deze inzameling bovenverwachting goed verlopen. De ingezamelde hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal is vanaf de introductie tweemaal zo hoog als vooraf was voorzien. Hierdoor moeten de containers vaker worden leeggemaakt en zijn meer containers geplaatst. Ondanks deze maatregelen functioneert het inzamelsysteem niet naar wens. Daarnaast is de laatste maanden helaas een toename van het dumpen van plastic gerelateerde voorwerpen bij de oranje containers te zien.

Invoering
De maandelijkse huis aan huis inzameling moet leiden tot het voorkomen van dumpingen, een verbetering van het straatbeeld, een hogere kwaliteit van het aangeboden plastic verpakkingsmateriaal en een hoger serviceniveau. De invoering hiervan vindt op zijn vroegst in november 2009 plaats. De gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch verzorgt de inzameling.

Communicatie
Zodra duidelijk is wanneer met de inzameling wordt begonnen, ontvangt u een folder. Deze folder informeert u wat als plastic verpakkingsmateriaal mag worden aangeboden en op welke dag dit materiaal bij u aan huis wordt opgehaald. Tevens ontvangt iedere woning in de gemeente Haaren eenmalig,  kosteloos een pakket doorzichtige plastic zakken. Alleen plastic verpakkingsmateriaal, aangeboden in deze doorzichtige zakken, worden door de afvalinzamelaar meegenomen. Om oneigenlijk gebruik van de plastic zakken te voorkomen, kunt u op diverse plekken binnen de gemeente een rol plastic zakken aanschaffen tegen een tarief van € 1,00 per rol. Op een rol zitten 10 zakken, voldoende voor een periode van ca. drie maanden.


POLITIE LOKET HAAREN GESLOTEN
gedurende de vakantieperiode
(van 24 juli tot 4 september 2009)

Voor politiezaken kunt u terecht op het politiebureau in Vught, aan de Repelweg 6. Dit bureau is open van maandag tot vrijdag, van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
U kunt een afspraak maken via 0900 8844 voor het doen van aangifte of voor andere zaken en als u zich niet kunt verplaatsen, komt de politie bij u langs.

Uiteraard surveilleert de politie wel bij u in de buurt en kunt u voor spoedzaken altijd 112 bellen.

De wijkagent,
van de gemeente Haaren,
Henk de Leeuw

 

Digitale balie Haaren

Ook gemeente Haaren heeft een digitale balie!
Veel zaken kunt u via internet regelen.
Kijk hiervoor op de welkomstpagina van
www.haaren.nl
onder de knop DIGITALE BALIE HAAREN

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *