LAAT UW STEM VOOR EUROPA HOREN

Op donderdag 4 juni mogen we naar de stembus om onze vertegenwoordigers in het Europees parlement te kiezen. Laat uw stem horen. Ga stemmen!

Hoe belangrijk is Europa?

Reizen, studeren en werken in de 27 landen van de Europese Unie is een stuk makkelijker geworden. Onze jongeren kunnen hun stage lopen in andere landen, kunnen daar gemakkelijk studeren of werken. Diploma’s worden internationaal erkend en ons onderwijssysteem is afgestemd op dat van de landen van de Europese Unie.
Waar je ook bent in Europa, je gaat naar de bank en je kunt geld pinnen van je (Nederlandse) bank. Bovendien kun je in veel Europese landen terecht met de Euro. (Overigens: de crisis heeft aangetoond dat de landen met de Euro er beter afkomen dan de landen die de Euro nog niet hebben ingevoerd.)
Velen van ons weten gelukkig niet wat het is om in een land te leven waar oorlog heerst. De Europese Unie heeft ertoe bijgedragen dat de vrede in haar lidstaten al vele jaren stand houdt.

Een kleine greep uit de redenen waarom Europa zo belangrijk is voor ons en waarom we onze stem moeten laten horen om onze Europarlementariërs te kiezen.

Weet u:
–  dat we dit keer weer echt met het “rode potlood” mogen stemmen?
–  dat u met uw stempas en uw identiteitsbewijs in elk stembureau in onze gemeente terecht kunt?
–  dat het gemeentehuis van 09.00 tot 21.00 uur open is op 4 juni, zodat u ook voor andere zaken terecht kunt als u op het gemeentehuis gaat stemmen?
–  dat de stembureaus open zijn tussen 07.30 en 21.00 uur?

Graag tot ziens op 4 juni in een van de stembureaus.


Frans Ronnes
burgemeester


DIE VERDIENT EEN LINTJE!

Lintjesregen 2009 ter gelegenheid van Koninginnedag 2010 was weer een groot feest. 13 Mensen die het verdienen mochten wij namens Hare Majesteit de Koningin in het zonnetje zetten.

We zijn al weer gestart met de voorbereidingen op de lintjesregen van 2010.
Als u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding bij gelegenheid van Koninginnedag 2010, dan moet u die aanvraag indienen vóór 1 juli 2009.
 
Ik wil u uitnodigen eens goed om u heen te kijken.
Is er iemand die zich al jarenlang op een heel bijzondere, intensieve manier inspant voor onze gemeenschap?
Wellicht kent u iemand die zich steeds buitengewoon beijvert voor het verenigingsleven, die al lange tijd als onvermoeibare vrijwilliger in de zorg actief is, of zich op een ander gebied onderscheidt vanwege zijn of haar voortdurende, belangeloze inzet voor onze samenleving?
Zo iemand waarvan u denkt: die verdient een lintje!
 
Aarzel dan niet om een formulier aan te vragen.
Bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat doen, maar ook een individuele burger heeft de mogelijkheid iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.
 
Als u meer informatie wilt hebben over de procedure, over wie in aanmerking komt, of als u een formulier wilt aanvragen, neemt u dan contact op met Lilian van Schaik van onze gemeente, rechtstreeks bereikbaar op (0411) 62 72 08 of het bestuurssecretariaat.
 
Frans Ronnes,
burgemeester.


POLITIE REGIO BRABANT – NOORD
Team West, Cluster Haaren
“waakzaam en dienstbaar”.

Beste inwoners van de gemeente Haaren.

Een loslippige dief vertelde ons tijdens een verhoor over de werkwijze van het inbrekersgilde. Belangrijke weetjes met het oog op het voorkomen van inbraken. Als wijkagent deel ik deze informatie graag met u, zodat u mogelijk aanvullende preventiemaatregelen kunt nemen.
 
De inbreker:
• De beste tijd om in te breken is tussen 03:00 uur en 05:00 uur. Mensen zijn dan in hun diepste slaap en als ze al wat horen, dan weten ze niet wat het was of waar het vandaan kwam.
• Ik breek nooit alleen in. Er staat altijd iemand op wacht.
• Ik kies de woningen zorgvuldig uit. Ik begin 's middags al te kijken bij welke woning(en) ik de meeste kans maak.
• Ik kijk dan ook alvast wat er te halen valt. Ik loop dus eerst een paar keer langs de huizen.
• Ik ben ook zeer geïnteresseerd in dure auto's. Vaak liggen de sleutels klaar in de hal of op de tafel in de kamer.
• Ik kijk of er iemand thuis is. Is dit niet het geval dan haal ik trucjes uit om te achterhalen of er later nog iemand thuiskomt:
o Ik zet een pot of iets groots voor de deur.
o Ik doe iets tussen de voordeur, takje, touwtje of iets dergelijks.
o Ik steek een krant half in de brievenbus.
o Ik bel op naar het adres.
o Eerder was het licht uit. Als het later aan is, hoeft dat nog niet te betekenen dat er iemand thuis is (lichtschakelaar). Ik let dan vooral op de gordijnen: zijn ze eerst open en later dicht? Of blijven ze open? In het laatste geval ga ik er vanuit dat er niemand thuis is.
• Ik zorg altijd voor een vluchtweg.
• Als ik veel spullen heb weten te bemachtigen, dan neem ik de spullen nooit mee. Ik verstop ze in de directe omgeving, bijvoorbeeld in een afvalcontainer of in de bosjes. Later haal ik de buit op.
• Ik leg altijd een breekvoorwerp klaar in de omgeving van de woning. Na de inbraak leg ik het breekvoorwerp weer weg. (Als ik word gecontroleerd, heb ik niets bij me)
• Ik ben altijd in het donker/zwart gekleed.
• Ik loop zoveel mogelijk in het donker.
        
Tot zover deze informatie van een “deskundige”. Blader ook eens door de veiligheidswijzer van de gemeente Haaren, die u onlangs heeft ontvangen. Of kijk op de site van de politie Brabant Noord
www.samentegeninbrekers.nl. Doe uw voordeel met de goede tips.


Uw wijkagent
Henk de Leeuw


BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 2009

Plaag
De eikenprocessierups is al een flink aantal jaren actief in Nederland. De eikenprocessierups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is de rups ook actief in Gelderland, Utrecht en Zeeland.
Vanaf dat de rupsen in Nederland voorkomen hebben gemeenten, provincies en andere overheden de bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd door middel van branden, zuigen en de laatste jaren ook chemisch.

Gezondheid
Voor mens en dier kunnen de rupsen met hun brandharen vervelende huidirritaties en ontstekingen van luchtwegen en/of ogen veroorzaken. De rupsen geven niet alleen bij directe aanraking overlast. Ook mensen die in de nabijheid van de besmette boom komen, kunnen hinder ondervinden, omdat de brandharen zich ook door de lucht verspreiden. Ook brandharen van voorgaande jaren, die achterblijven in de spinselnesten op de eikenbomen, blijven nog jaren hinder opleveren. Daar waar de eikenprocessierups massaal voorkomt in de buurt van mensen is sprake van overlast.

Bestrijding
De gemeente Haaren gebruikt sinds 2004 een andere methode om de eikenprocessierups te bestrijden. Dit door het uitvoeren van preventieve bespuiting van de eikenbomen met een chemisch rupsenbestrijdingsmiddel. Het middel wordt met speciale spuitapparatuur de boom in gespoten. Het spuitmiddel krijgt een elektrostatische lading mee waardoor verspreiding van het middel in de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. Door het nuttigen van de bladeren worden de rupsen gedood voordat zij het stadium bereikt hebben waarin zij brandharen bezitten. De dode rupsen hoeven dan ook niet geruimd te worden. De eikenprocessierups wordt bestreden vanwege zijn brandharen, die huidirritaties en ontstekingen van de luchtwegen kunnen veroorzaken.

De bomen langs doorgaande wegen en fietspaden in het buitengebied van de gemeente Haaren worden de komende weken behandeld met een chemisch rupsenbestrijdingsmiddel. Het betreft de volgende wegen: Biezenmortel: Zandkantseweg, Biezenmortelsestraat, Oude Bosschebaan, Gommelsestraat, de Pals, Hooghoutseweg, Gijzelsestraat, Runsvoort en Heideweg. Helvoirt: Udenhoutseweg, Guldenberg, Margrietweg, Nieuwkuikseweg, Helvoirtsestraat, Hoenderstraat en Loonsebaan. Haaren: Holstraat, Hogeweg, Holleneind, Helvoirtseweg, Roonsestraat, Groenstraat, Noenes, Heesakker, Belversestraat, Mgr Zwijsenstraat, Lage Raam, Oude Baan, Berktweg en Rijksweg. Esch: Haarenseweg, Witvensedijk, Broekstraat en Groenendaal. Dit middel zorgt ervoor dat de rupsen gedood worden voordat ze hun brandharen hebben. Met deze methode wordt de overlast binnen deze trajecten voor mensen en dieren nagenoeg geheel voorkomen.

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt louter uit oogpunt van volksgezondheid. De eikenbomen waar de eikenprocessierups in voorkomt ondervinden geen hinder van de rupsen. Daarom worden alleen de bomen langs fietspaden en drukkere doorgaande wegen in het buitengebied volgens deze methode behandeld. Binnen de bebouwde kom en op overige locaties wordt de eikenprocessierups bestreden door middel van branden.

Tijdstip van uitvoering
In week 22 of 23 wordt de chemische bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd. De datum van uitvoering is nog niet gepland. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikkeling van de rups. In verband met weersomstandigheden kan het zijn dat de bespuiting in de avond en/of in de nacht wordt uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Haaren, telefoon (0411) 62 72 82.


PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL

In het voorjaar is de landelijke campagne voor het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal gestart. Via televisie, radio en posters bent u gewezen op de mogelijkheid om plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in te zamelen. De landelijke campagne heeft echter ook geleid tot onduidelijkheid over welk plastic in de container mag.

Het betreft alleen plastic verpakkingsmateriaal zoals drinkflessen, flacons, plastic zakken en folies. Dit plastic wordt gebruikt om een bepaald product (veelal voedsel en cosmetica) te verpakken. Vandaar de naam plastic verpakkingsmateriaal.

Plastic stoelen, speelgoed, autobumpers, wasmanden, kunststof kratten etc. zijn plastic gebruiksvoorwerpen en mogen niet in de oranje containers worden aangeboden.


OPROEP AAN  VETERANEN IN DE GEMEENTE HAAREN

Veteranendag
Sinds 2005 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats. Dat is een nationaal initiatief, een eerbetoon aan alle Nederlandse Veteranen waarbij erkenning en waardering centraal staan.
Ook de gemeente Haaren wil dit jaar op weer aandacht schenken aan de Nederlandse Veteranendag. Voortaan wordt de Veteranendag gehouden op de laatste zaterdag in juni: 27 juni 2009.

Wie is veteraan?
Dat zijn alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen “oude” veteranen (WO II en het KNIL) en “jonge” veteranen (ingezet in vredesmissies).

Veteranendag in onze gemeente
De gemeente heeft van het veteraneninstituut een lijst gekregen met bij hen geregistreerde veteranen.
Deze mensen hebben inmiddels allemaal van ons een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de Veteranenbijeenkomst op 27 juni 2009.
Omdat wij echter niet weten of deze lijst compleet is, vragen wij door middel van deze oproep de veteranen uit onze gemeente die geen uitnodiging van de gemeente hebben gehad, maar wel willen deelnemen om zich te melden bij Monique Mickers, bereikbaar via (0411) 62 72 83 of
m.mickers@haaren.nl. Ook weduwen van veteranen worden van harte uitgenodigd zich te melden. In verband met de organisatie, vragen wij u om te reageren vóór 3 juni

Wat gaan we doen?
De gemeente wil de veteranen een programma aanbieden waarbij er ruimte is voor gesprekken met elkaar, voor ontspanning en muziek en waarbij ook de inwendige mens zeker niet vergeten wordt.
De bijeenkomst begint op zaterdag 27 juni om 15.00 uur en zal tot ca. 18.30 uur duren.

Sprekers gezocht
De Veteranendag is een dag voor de “oude” veteranen (WO II en het KNIL) en voor de “jonge” veteranen (ingezet in vredesmissies). Afgelopen twee jaar hebben wij genoten van uw bijdragen. Dit jaar nodigen wij u weer hiervoor uit. Wilt u een woordje doen tijdens deze middag, neemt u dan contact met ons op voor uw bijdrage. Wij nodigen zeker ook onze “jonge” veteranen uit om te vertellen over hun ervaringen in vredesmissies.

Informatie.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Monique Mickers (0411) 62 72 83


TWEE VACATURES

In onze organisatie zijn binnen de afdeling Ruimtelijk Beheer, sectie Buitendienst, twee vacatures ontstaan voor

MEDEWERKER BUITENDIENST M/V VOOR 36 UREN PER WEEK
        vacaturenummer 200908

Plaats in de organisatie:
De afdeling Ruimtelijk Beheer is onderverdeeld in de secties Binnendienst en Buitendienst.
De sectie Buitendienst bestaat uit 9 medewerkers. De coördinator Buitendienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Een aantrekkelijk en goed functionerende Buitendienst is het visitekaartje van het dorp!

Functie-informatie
Je belangrijkste taak is het verrichten van werkzaamheden aan klinkerverhardingen en tegelwerken aan straten, pleinen en speelterreinen, e.d.

Tot de overige taken behoren:
– aanleg- en onderhoudwerkzaamheden op het gebied van civiel- en cultuurtechniek;
– controle van gemeentelijke civiel- en cultuurtechnische eigendommen;
– onderhoud van materialen en voertuigen;
– beschikbaar zijn voor storingsdiensten, gladheid- en calamiteitenbestrijding;.
– verrichten van en assisteren bij de overige werkzaamheden.

Functie-eisen
Als straatmaker voldoe je aan het volgende profiel:
– een relevante vakopleiding op vmbo werk- en denkniveau;
– werkervaring binnen het vakgebied van stratenmaken;
– in het bezit van rijbewijs be, rijbewijs c is een pré;
– goede communicatieve vaardigheden;
– een zelfstandige, pro-actieve werkhouding;
– een klantgerichte en flexibele instelling;
– de juiste prioriteiten kunnen stellen en
– goed kunnen werken in teamverband

Salaris 
De functie kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. De inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 2.202,00 bruto per maand (schaal 4) op basis van een 36-urige werkweek. Tevens heb je recht op een inconveniëntentoeslag.

Inlichtingen en sollicitaties
Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met René van Baast, coördinator Buitendienst, telefoonnummer (0411) 62 22 33.
Heb je interesse in deze functie? Stuur je sollicitatiebrief vóór 6 juni 2009 naar:
– gemeente Haaren, t.a.v. afdeling PenO, Postbus 44, 5076 ZG Haaren of
– per e-mail:
gemeente@haaren.nl .


GEMEENTERAAD
Op 28 mei 2009 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op
www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 28 mei)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 25 mei: Thema-avond over jongeren en ledenwerving/behoud
aanvang 20.00 uur in Den Domp
• 28 mei: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• tot 4 juni: kleine tentoonstelling over landen van de Europese Unie
in de hal van het gemeentehuis
• 4 juni: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 4 juni: Europese verkiezingen
Het gemeentehuis heeft deze woensdag een extra avondopenstelling
• 18 juni: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 20 tot en met 23 juni: Kermis in Haaren
Op het Mgr. Bekkersplein
• 27 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!


EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Zweden, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Luxemburg, Slovenië en Ierland.


We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.


THEMA-AVOND JONGEREN EN LEDENBEHOUD

“Jij in beweging” is de naam van het Buurt – Onderwijs – Sport (BOS) project van de gemeente Haaren. Het heeft als doel het sportklimaat in de gemeente te versterken. In het kader van deskundigheidsbevordering en het ondersteunen van de sportverenigingen

nodigen wij jongeren en clubbesturen van harte uit voor de thema-avond

“Jongeren en Ledenbehoud/werving”

maandag 25 mei 2009, aanvang 20.00 uur
 in Dorpshuis Den Domp in Haaren


Meer informatie?
Neem een kijkje op de website
www.haaren.nl en klik op BOS project en/of neem contact op met Peter Overeem, projectleider “Jij in beweging”, info@overeemadvies.nl, 013-5441914 / 06-15408383


STEMMEN VOOR EUROPA COMBINEREN MET DIENSTEN VAN UW GEMEENTE?

De stembureaus zijn op 4 juni open van 07.30 – 21.00 uur. U mag zelf kiezen in welk stembureau in onze gemeente u gaat stemmen. U moet wel uw stempas en uw identiteitsbewijs meebrengen.
U kunt er dus voor kiezen om in het gemeentehuis uw stem uit te brengen.
Als extra dienstverlening aan u zijn alle balies in het gemeentehuis van 09.00 – 21.00 uur open. U kunt dus gaan stemmen én andere zaken regelen op een tijdstip dat u het beste schikt.


Het gemeentehuis is gesloten

Op Hemelvaartdag, donderdag 21 mei en op vrijdag 22 mei


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *