PORTEFEUILLE VERDELING COLLEGE VAN B&W

Na het aantreden van de nieuwe wethouder Eric van den Dungen heeft het college ook zijn portefeuille opnieuw verdeeld. Hieronder vindt u een overzicht van deze nieuwe verdeling.

Burgemeester, de heer F.H.G.M. (Frans) Ronnes,

                – Openbare orde en veiligheid
                – Algemene Zaken
                – Personeel en organisatie
                – Coördinatie en eenheid van het college beleid
                – Mediazaken en voorlichting
                – Automatisering en informatisering
                – Dienstverlening

Wethouder, 1e loco-burgemeester:
de heer J.W. (Jan) Brenninkmeijer, CDA

                – Volkshuisvesting
                – Ruimtelijke Ordening (incl. Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan)
                – Milieu (incl. afval)
                – Bouwzaken
                – Projectwethouder Milieustraat/gemeentewerf/brandweerkazerne

Wethouder, 2e loco-burgemeester:
de heer H.M.J. (Eric) van den Dungen, VVD

                – Financiën
                – Economische Zaken
                – Recreatie en toerisme
                – Ruimtelijk Beheer (incl. verkeer en vervoer)
                – Gebouwenbeheer
                – Centrumplan Haaren
                – Centrumplan Helvoirt

Wethouder, 3e loco-burgemeester:
Mevrouw C. M.C.A. (Carine)  Blom, Progressief ‘96

                – Sociale Zaken
                – Volksgezondheid
                – Welzijn
                – Onderwijs
                – WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)


GEMEENTEHUIS GESLOTEN VAN 30 APRIL TOT EN MET 5 MEI 2008

In verband met Koninginnedag, Hemelvaart en Bevrijdingsdag is het gemeentehuis gesloten van
30 april t/m 5 mei

Voor aangiften van geboorte (kennisgeving hielprik) en overlijden (verlof tot begraven of cremeren) kunt u bellen op vrijdag 2 mei tussen 09.00 en 10.00 uur naar Tonny Boumans, telefoonnummer 0411-601654

Loket WegWijs is tijdens deze periode ook gesloten.


KONINGINNEDAG WOENSDAG 30 APRIL 2008

Haaren
09.30 uur  samenkomst voor optocht.
09.45 uur start optocht met harmonie St. Gregorius en 3 Haarense Gilden vanaf Leypad.
10.15 uur officiële opening bij Manege Het Edele Ros door een afvaardiging van het college met toespraakjes, vlag hijsen, Wilhelmus, oplaten ballonnen, waarna de kinderen op versierde fietsen paraderen voor het college.
11.00 uur Vervolgens tot 18.00 uur diverse activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen van jong tot oud in Manege Het Edele Ros aan de Bossebaan
12.00 uur aanvang fietstocht
13.30 uur kaarten en bingo voor ouderen in Den Domp
16.00 uur optreden zanger
17.00 uur prijsuitreiking groepen 5 t/m 8, waarna einde programma
19.00 uur  karaoke voor jeugd van 8 t/m 13 jaar in KPJ-gebouw aan het Leyepad

Esch
10.30 uur muzikale rondwandeling door het dorp, met schooljeugd, gilde, fanfare en genodigden
11.00 uur defilé op het Marktplein afgenomen door een afvaardiging van het college,
toespraak door de burgemeester, vlag hijsen, Wilhelmus .Vaandelgroet St. Willibrordusgilde aan de gedecoreerden van Esch. Muzikale begeleiding door Fanfare St. Willibrordus
12.00 uur Koninginnedagconcert Fanfare St. Willibrordus op het plein vóór “De Es”.
13.30 uur tot 17.00 uur kinderprogramma in Dorpshuis De Es.

Biezenmortel
10.30 uur Start gezamenlijk fietsen versieren
11.15 uur aanvang optocht. Een afvaardiging van het college is daarbij aanwezig.
12.00 uur          einde optocht
12.30 uur          tot 16.00 uur  spelletjesmiddag voor de kinderen.

Helvoirt
11.00 uur muzikale rondwandeling met kinderen, versierde fietsen, Harmonie Kunst Adelt en Gilden, vertrek vanaf het schoolplein Dr. Landmanschool en terug op schoolpein.
11.45 uur defilé op het schoolplein, afgenomen door een afvaardiging van het college toespraak burgemeester, Wilhelmus, vendelgroet . Einde 12.00 uur .
14.00 uur tot 17.00 uur sportieve en creatieve kinderactiviteiten op het schoolplein en rondom het gemeenschapshuis Gastenbosch met als thema Olympische en China.
20.15 uur Lampionnenoptocht voor kinderen.


LEVEN EN WONEN MET EEN BEPERKING: DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING KAN U HET LEVEN GEMAKKELIJKER MAKEN

De Wmo is er voor mensen die vanwege hun ziekte of handicap voorzieningen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Een voorziening kan zijn: aanpassingen in de woning, een rolstoel, aangepast vervoer of hulp in het huishouden.

Aanpassing van de woning
Aanpassingen in de woning kunnen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld:
• Het plaatsen van een traplift als traplopen niet meer kan of mag;
• Het drempelvrij maken van de woning wanneer u een rolstoel moet gebruiken;
• Aanpassen van de keuken om zittend te kunnen koken of afwassen;
Deze kleine aanpassingen kunnen uw leven al een stuk gemakkelijker maken. Maar het kan ook nodig zijn om uw woning ingrijpend te verbouwen, bijvoorbeeld een aanbouw of een aanpassing van de badkamer. Als er grote aanpassingen in uw woning nodig zijn, kan de gemeente u een woning aanbieden die al is aangepast, wanneer die toevallig voorhanden is. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen voor uw verhuis- en inrichtingskosten. Woonvoorzieningen moeten vooraf worden aangevraagd.

Rolstoelen
Via de Wmo kunt u een rolstoel krijgen voor dagelijks gebruik. U kunt ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een sportrolstoel.
Een medisch adviseur moet vaststellen dat u een rolstoel voor langdurig dagelijks gebruik nodig heeft. U kunt dan een rolstoel in bruikleen krijgen of u kunt vragen om een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf een rolstoel aanschaft.
U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van een sportrolstoel, wanneer u die nodig heeft om uw sport te kunnen beoefenen.

Aangepast vervoer
Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, kunt u aangepast vervoer vragen. Op die manier kunt u toch uw gewone sociale contacten onderhouden (bijvoorbeeld bezoek aan familie of club, boodschappen doen). U kunt een pasje voor de deeltaxi krijgen. Maar u kunt ook een scootmobiel krijgen, een vergoeding voor het gebruik van eigen auto of een pasje voor de rolstoeltaxi.

Hulp bij het huishouden
Wanneer u moeite heeft om zelf uw huishouden te doen, kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Hoeveel hulp u krijgt, hangt af van hoeveel u zelf nog kunt doen of wat uw huisgenoten kunnen doen. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een contract gesloten. U kunt de hulp via een van hen ontvangen. Of, als u iemand kent in uw omgeving die u kan helpen, kunt u kiezen voor het Persoonsgebonden budget.

Kosten
Voor sommige voorzieningen hoeft u niets zelf te betalen. Voor andere vragen wij een eigen bijdrage. Wanneer u deze kosten niet kunt betalen uit uw inkomen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u meer weten over de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. Bij WegWijs kunt u ook terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen, het telefoonnummer is 0411-634590


DODENHERDENKING ZONDAG 4 MEI 2008

Alle inwoners van de gemeente Haaren worden uitgenodigd op 4 mei a.s. de dodenherdenking in de dorpen Haaren en Helvoirt bij te wonen.

Bij het monument voor de Schotse Bevrijders in Haaren zal om + 18.00 uur een korte plechtigheid plaatsvinden ter herdenking van allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Het programma van deze plechtigheid is als volgt:
• kort woordje door de burgemeester
• 2 minuten stilte
• lid van Harmonie St. Gregorius blaast Taptoe
• de vlag blijft halfstok hangen
• kranslegging door de burgemeester.

Vervolgens zal om + 18.15 uur zal burgemeester Ronnes, ter nagedachtenis aan de heren
M. van den Wildenberg en A. Vissers, bloemen leggen bij het tableau in de hal van het gemeentehuis.

Vervolgens de herdenking in Helvoirt:
19.00 uur:              in de Protestantse Kerk dienst ter nagedachtenis aan de gevallenen.
19.50 uur:      vertrek naar het monument op de hoek van de Kastanjelaan en de Torenstraat
                              voorafgegaan door Harmonie Kunst Adelt.
19.52 – 19.57 uur: de klokken luiden in de beide Helvoirtse kerken
19.57 – 20.00 uur: kort woordje door burgemeester Ronnes
20.00 – 20.02 uur: twee minuten stilte
20.02 – 20.04 uur: lid van harmonie Kunst Adelt blaast Taptoe
20.04 uur:      kranslegging
      de aanwezigen worden daarna in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen
20.05 uur       het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus wordt gezongen, begeleid door de
                 Harmonie.


WAT WEET U AL VAN CYPRUS?

Zoals u wellicht weet is het dorp Esch lid van een Europees Charter van Plattelandsgemeenten.
Dat Charter organiseert o.a. ieder jaar een grote ontmoeting, waarbij uit alle 26 aangesloten dorpen delegaties van 10 personen bijeenkomen.
Dit jaar vindt die bijeenkomst plaats in het dorpje Lefkara op Cyprus.
Uit Esch zal een delegatie van 10 personen op 14 mei afreizen naar Lefkara.
Het is altijd leuk om voordat je naar een land toe gaat iets te weten over de geografie, over de levenswijze, over de mensen enz. Daarom heeft de organisatie ter voorbereiding op de reis naar Cyprus een vertegenwoordiger van de Cypriotische ambassade uitgenodigd om iets te komen vertellen over zijn land.
Op dinsdag 29 april om 16.30 uur zal de heer Michael Karagiorgis in de Es in Esch een presentatie van ongeveer anderhalf uur verzorgen over zijn vaderland Cyprus. Hij zal iets vertellen en laten zien van de toeristische wetenswaardigheden, maar ook van de historie en van de actuele ontwikkelingen op het eiland. We zijn erg blij dat hij dat wil doen en denken dat deze presentatie niet alleen interessant is voor de mensen die met het Europese Charter naar Cyprus gaan. Daarom willen wij iedereen uit onze gemeente die belangstelling heeft voor de presentatie van de heer Karagiorgis van harte uitnodigen. Dus heeft u zelf plannen om naar Cyprus te gaan, bent u er al geweest of bent u sowieso geïnteresseerd, wij begroeten u graag op de 29e in de Es.
Komt u ook? Laat het even weten via
janenthea.heesemans@home.nl of 0411 – 601482


NIEUWE REGELS ONKRUIDBESTRIJDING VOOR PARTICULIEREN

Per 1 januari 2008 is het voor u als particulier niet meer toegestaan om bestrijdingsmiddelen met glyfosaat (bijvoorbeeld roundup) te gebruiken op tegels, terrassen en bestrating.

De gemeente Haaren gebruikt vanaf 1 januari 2008 geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer voor de bestrijding van onkruid op verhardingen. De komende weken informeren wij u hoe u het meest milieuvriendelijk onkruid kunt bestrijden en hoe de gemeente de dit ter hand neemt.

Geen bestrijdingsmiddelen met glyfosaat
Onkruidbestrijding met glyfosaat  heeft als nadeel, dat de stof na een regenbui in het grond- of oppervlaktewater terecht kan komen. De drinkwatermaatschappijen hebben dit water nodig om er drinkwater van te maken. Verontreiniging maakt de waterproductie moeilijker en duurder. Daarom heeft de overheid extra maatregelen genomen om het gebruik van glyfosaat te verminderen.
Er is een folder uitgegeven waarin u meer kunt lezen over dit besluit en over andere manieren om onkruid en verhardingen te weren. Deze folder vindt u op
www.haaren.nl bij hoofdstuk ‘Digitale Balie’ dan ‘folders en brochures’ dan ‘nieuwe regels onkruidbestrijding’


MIJN DORP IS COOL (of niet)?!
 Alle sportvelden moeten op een centraal complex in de gemeente
 Ouderen zeuren teveel met carnaval
 De gemeente Haaren heeft een treinstation nodig
 In ieder dorp moet een flat gebouwd worden

De gemeenteraad wil graag horen wat jongeren vinden van deze stellingen.
JOUW MENING TELT!
Kom op 24 april om 19.00 uur naar het gemeentehuis om hierover te praten samen met andere jongeren uit onze dorpen.


PRESENTATIE BOOMTEELTPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

De gemeente Haaren is bezig met de herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. In het kader van de ontwikkeling van dit bestemmingsplan en Greenport Boomteelt Haaren e.o. heeft de gemeente Haaren in samenwerking met de boomteelt, de ZLTO en de provincie Noord-Brabant gewerkt aan een aparte boomteeltparagraaf.

In het voorontwerp zoals dat in januari en februari 2008 ter inzage heeft gelegen zijn geen specifieke bepalingen ten aanzien van de boomteelt opgenomen. Ten tijde van het ter visie leggen van het voorontwerpbestemmingsplan was deze paragraaf echter nog niet klaar. Inmiddels is de paragraaf gereed en is deze ook besproken met de Brabantse Milieufederatie.

De planvorming is dus nu zover gevorderd dat wij u nu nader kunnen informeren over de inhoud van deze boomteeltparagraaf. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een informatieavond over de invulling van de boomteeltparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. De informatieavond vindt plaats op 28 april in het Gastenbosch in Helvoirt, aanvang 20.00 uur.
Wij zien u graag op 28 april!


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 24 april: Themabijeenkomst van de raad met de jongeren uit de gemeente Haaren
vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis
 28 april presentatie Boomteeltparagraaf bestemmingsplan Buitengebied
vanaf 20.00 uur in het Gastenbosch in Helvoirt
29 april presentatie over Cyprus door Dhr. Michael Karagiorgis
vanaf 16.30 uur in de Es in Esch
 30 april: Koninginnedagactiviteiten
Voor meer informatie zie onze website
www.haaren.nl>over gemeente haaren>evenementen
 4 mei: dodenherdenking in Haaren en Helvoirt
 28 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *