AED OP GEMEENTEHUIS

Sinds februari 2009 heeft ook het gemeentehuis een AED (Automatische Externe Defibrillator). Samen met werkgroep Haaren Heartsafe is de aanschaf van deze AED tot stand gekomen.

Met een AED kan door deskundig opgeleid personeel bij een eventueel hartfalen snel en adequaat worden opgetreden. Hierdoor heeft de patiënt een grotere overlevingskans. Binnen de gemeente hebben bedrijfshulpverleners en de medewerkers van de gemeentelijke buitendienst een cursus gevolgd om de AED deskundig te kunnen bedienen. Een essentieel onderdeel van de cursus bestond uit het kunnen reanimeren in combinatie met het gebruik van de AED.

De AED hangt in een afgesloten kast aan de voorzijde van het gemeentehuis, naast de toegangsdeur. Dit AED apparaat is 24-uur per dag bij een noodsituatie door deskundig opgeleid personeel te gebruiken om medische ondersteuning te geven.


PLASTIC VERPAKKKINGSMATERIAAL 

Containers zijn vol
Als een container vol is, vragen wij u om uw plastic afval in een andere oranje container te deponeren of dit op een later tijdstip opnieuw te proberen. Alle containers in het openbaar gebied worden op maandag, woensdag en vrijdag leeggemaakt waardoor u voldoende mogelijkheden heeft om uw plastic verpakkingsmateriaal in de container te deponeren.

Bijplaatsing plastic verpakkingsmateriaal naast containers
Met regelmaat wordt geconstateerd dat er grote plastic zakken naast de oranje containers worden geplaatst. Dit is niet toegestaan en leidt tot een vervuiling van het straatbeeld. Gebruikt u grote plastic zakken voor uw plastic verpakkingsmateriaal, dan kunt u deze op de milieustraat in Haaren en in Helvoirt in een speciale grote container deponeren.


VLINDERS IN GEMEENTE HAAREN

Als onderdeel van de vlinderactiviteiten die dit jaar georganiseerd worden door de LNMH gaan we op zaterdag 4 april de vlindertuin achter De Leyenhof in Helvoirt een onderhoudsbeurt geven.

We worden hierbij geholpen door deskundige medewerkers van het bedrijf BTL, die deze tuin al in onderhoud hebben. Heb je belangstelling om mee te helpen, wij verzamelen bij de tuin om 10.00 uur. De tuin is te vinden als je bij De Leyenhof aan de rechterkant de Hofpad (doodlopend) ingaat. Bij begin fietspad rechtsaf, achter de aanleunwoningen.
Voor gereedschap wordt gezorgd. Waarschijnlijk hebben we tijd genoeg om na het snoeien nog “vlindervriendelijke zaden” te zaaien of in de buurt een hele strook met een-en tweejarige planten in te zaaien. Om 12 uur zijn we klaar.

Meer activiteiten
Let ook op de volgende twee vlinderactiviteiten:
• Op zaterdag 16 mei gaan we ‘s middags om 14.00 uur naar het Kruidenrijk aan de Kapelweg in Haaren waar een excursie gepland staat over planten en kruiden en natuurlijk de daarbij behorende vlinders. Excursie duurt tot 16 uur.
• Op vrijdagavond 3 juli om 21.00uur is er in het Gastenbosch een lezing over nachtvlinders. Bij goed weer gaan we zelf buiten (om 22.30 uur) ervaren hoeveel nachtvlinders er ronddwarrelen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord Brabant.

           
GEZOCHT: VETERANEN VOOR MEDIAPOOL VETERANENDAG

Heeft u een interessant verhaal over uw missie(s) en uw leven als veteraan? Bent u bereid landelijke of regionale media (telefonisch) te woord staan? Geef u dan nu op voor de mediapool Veteranendag 2009!

Op zaterdag 27 juni 2009 vindt de vijfde editie van Nederlandse Veteranendag plaats. Een bijzondere dag die veel aandacht verdient, en krijgt in veel gemeenten. Ook in de gemeente Haaren. In aanloop naar Veteranendag stelt het Comité Nederlandse Veteranendag, in samenwerking met het Veteraneninstituut, een mediapool van zo veel mogelijk veteranen samen.

Waarom een mediapool?
De mediapool is opgezet om te voldoen aan de verschillende verzoeken van Nederlandse media voor interviews en verhalen van veteranen. Veteranen in de mediapool kunnen in de periode voorafgaand aan Veteranendag (april – juni) door het Comité Nederlandse Veteranendag gebeld worden, met de vraag of zij met een bepaalde krant of zender in (telefonisch) gesprek willen. Op dat moment kunt u beslissen of u mee wilt doen. In afgelopen jaren is de mediapool erg succesvol gebleken.

Welke veteranen?
Het Comité zoekt zo veel mogelijk Nederlandse veteranen. Jong, oud. Man, vrouw. Afkomstig uit heel Nederland en deelgenomen aan uiteenlopende missies. Als u contact opneemt geeft u door uw naam, contactgegevens, leeftijd, missie, huidig beroep, voorkeur voor een bepaald type media (krant, tv, radio) en eventueel andere bijzonderheden die interessant kunnen zijn voor media.

Aanmelden
Bent u een veteraan met een interessant, bijzonder of mooi verhaal en wilt u opgenomen worden in de mediapool Veteranendag 2009? Of kent u een veteraan die een bijzonder verhaal te vertellen heeft? Neem dan contact op met Frederike Hurenkamp via 020-5205280 of
frederikehurenkamp@bkb.nl.
Alvast hartelijk dank namens het Comité Nederlandse Veteranendag.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 2 april: vergadering raadcommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 16 april: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• tot 4 juni: kleine tentoonstelling over landen van de Europese Unie
in de hal van het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

OP MAANDAG 13 APRIL IS HET GEMEENTEHUIS GESLOTEN I.V.M. PASEN

De inzamelingsroute van de groencontainers (GFT afval)wordt verzet van maandag naar woensdag 15 april.

 

                        EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Portugal en Letland.


We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.

INVENTARISATIE WAARDEVOLLE BOMEN IN GEMEENTE HAAREN

Graag horen wij van u voor 25 april welke bomen volgens u op een lijst van waardevolle bomen thuishoren. Zie hiervoor www.haaren.nl > Wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > Waardevolle bomen.

Hoe geeft u een waardevolle boom door?
Op die plaats van de website staat ook het formulier ‘waardevolle bomen, inventarisatie’ U kunt dit formulier meteen invullen en digitaal versturen.
U mag het formulier ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis, of bel naar (0411) 62 72 82 en wij sturen u een formulier toe

Vragen? Neem contact op met Ad van de Ven, afdeling Ruimtelijk Beheer,
e-mail:
a.van.de.ven@haaren.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *