Het interieur van de neo-gotische kerk H. Nicolaas is in 1917-18 gepolychromeerd door de fa. Perey uit Venlo. In het kader van het toen geldende triomfalisme is de kerk zeer uitbundig gedecoreerd. Vele planten en dierensoorten zijn verwerkt in de symboliek. De kruiswegstaties en de tableaus zijn geschilderd door de gebroeders Albin en Paul  Windhausen uit Roermond. De kerkenschilder Jos lommen verzorgde de motieven om de staties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *