Rekenkamer 

Grond is voor een gemeente altijd een belangrijk onderwerp. Veel bouw- en woonrijpe grond geeft een gemeente een belangrijke (machts)positie. De rekenkamercommissie van de gemeente Haaren, die het gemeentelijk beleid van college en raad toetst op effectiviteit en doeltreffendheid, heeft onderzoek gedaan naar de grondexploitatie inclusief de praktijk van de afgelopen jaren. Je houdt je hart vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *