ALS HAAREN HEEFT GEKOZEN

 

Als ik dit stukje schrijf (op vrijdag voor de verkiezingen) weet ik nog niet hoe de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haaren zal zijn, maar toch kan ik al wel iets zeggen over hoe het verder gaat.

 

Het hoofdstembureau stelt op vrijdag 5 maart de officiële uitslag vast. Vervolgens krijgen alle gekozen raadsleden een benoemingsbrief van de burgemeester. Daarna moeten zij laten weten of ze de benoeming aanvaarden. Ze moeten ook nog andere gegevens aanleveren (onder andere een lijst met (neven)functies).

 

Op dinsdag 9 maart komt de “oude” gemeenteraad voor het laatst bij elkaar. De raad onderzoekt dan de zogenaamde geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden. De gemeenteraad stelt dan officieel vast dat alles in orde is en dat de nieuw gekozenen kunnen worden geïnstalleerd als raadslid. In dezelfde vergadering, dinsdag 9 maart, neemt de “oude” gemeenteraad afscheid. Daarbij is iedereen van harte welkom.

 

Op donderdag 11 maart komt de nieuwe gemeenteraad voor het eerst bij elkaar. De raad wordt dan geïnstalleerd en de raadsleden leggen een eed of gelofte af.

 

De huidige wethouders blijven nog even in functie. Zij blijven wethouder totdat er een nieuw college gevormd is. De “oude” wethouders worden een “demissionair college” genoemd.

 

Dan volgen de coalitiebesprekingen. De fracties uit de gemeenteraad gaan met elkaar in gesprek om te zien welke coalitie gevormd kan worden. Uitgangspunt daarbij is meestal de inhoud van de partijprogramma’s: zijn er veel overeenkomsten en kunnen de verschillen worden overbrugd.

 

Ten slotte wordt ook gekeken naar welke personen de functie van wethouder willen en kunnen invullen. De gemeenteraad bepaalt het aantal wethouders (maximaal 4) en de raad bepaalt ook of het parttime of fulltime wethouders worden. De onderlinge portefeuilleverdeling (wie neemt welke aandachtsvelden voor zijn rekening?) is een zaak van het college, maar wordt vaak al bij de coalitiebesprekingen betrokken.

 

Frans Ronnes,

burgemeester.

 

 

In de raadsvergadering van 9 maart nemen wij afscheid van de raadsleden die in de volgende bestuursperiode geen zitting meer hebben in de gemeenteraad. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

 

Uitbreiding leefgebied boomkikker tijdens boomfeestdagen

 

Boomfeestdag 2010 en verder

De komende jaren gaan schoolkinderen van de gemeente Haaren bij de Leemkuilen bomen planten ter uitbreiding van het leefgebied van de boomkikker. De scholen hebben een roulatieschema opgesteld waarbij jaarlijks een school deelneemt aan de boomfeestdag. Dit jaar is de boomfeestdag op woensdag 17 maart waarbij de kinderen van de Franciscusschool deel mogen nemen. De boomfeestdag krijgt komende jaren meer aandacht met een ochtend programma met workshops bomenplanten, natuurbeleving, en vogels kijken.

 

Waarom Leemkuilen

Het project ‘Leemkuilen – De Brand’ heeft als doel deze gebieden met een ecologische verbindingszone’ (EVZ) met elkaar te verbinden. De te realiseren (EVZ) zal als migratieroute van groot belang worden voor bedreigde diersoorten als boomkikker, kamsalamander en das.

 

Zowel Brand als Leemkuilen is aangewezen door de Europese Unie als ‘Natura 2000’-gebied. Deze status is verkregen omdat er diverse beschermde diersoorten leven. De EVZ zorgt voor de uitwisseling van de gebiedspopulaties, waardoor de kans op inteelt (en dus verzwakking) afneemt. Een vrij verkeer over en weer zorgt er tevens voor dat wanneer in het ene gebied een calamiteit uitbreekt, de soort vanuit het andere kan zorgen voor herbevolking.

 

Tevens wordt er het gebied rond de leemkuilen toegankelijker gemaakt om de recreatieve waarde te vergroten.

 

 

UITGIFTE bouwkavels voor vrijstaande woningen de Vriesdonk (Slijkhoef II)

 

De gemeente Haaren biedt vier bouwkavels te koop aan in het plan Slijkhoef in Biezenmortel. De kavels liggen aan de Vriesdonk en worden uitgegeven in de vrije sector. De verkoopprijs van de kavels bedraagt € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief overige kosten. De kavels zijn bestemd voor zelfbouw. Dit betekent dat de kopers zelf een aannemer en een architect uitzoeken om het bouwplan te realiseren.

 

Ingeschrevenen in het register van gegadigden van de gemeente Haaren komen met voorrang in aanmerking voor de kavels. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register van gegadigden.

 

Voor meer informatie over de kavels verwijzen wij u graag naar de website van de verkopende makelaar: www.vandenhurkmakelaardij.nl. Van den Hurk Makelaardij is ook telefonisch bereikbaar op (0411) 64 28 28.

 

Als u interesse heeft in een van deze kavels, kunt u dit tot en met maandag 15 maart 2010 kenbaar maken aan Van den Hurk Makelaardij, Kastanjelaan 12A, 5268 CA Helvoirt. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het register van gegadigden bij te voegen. Bent u nog niet ingeschreven in het register, doe dit dan alsnog via de website van de gemeente Haaren. U:

gaat naar www.haaren.nl

  • klikt op Digitale Balie
  • klikt op Formulieren
  • klikt op Bouwen en Wonen
  • klikt op Bouwgrond/koopwoning, aanvraagformulier
  • vult het formulier in

 

Heeft u geen beschikking over internet, neem dan contact op met de afdeling Front Office op telefoonnummer (0411) 62 72 60 of kom langs bij de balie, geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur en donderdag ook tussen 15:00 en 19:00 uur.

 

Iets doen met uw ideeën in buitengebied?

 

De gemeenten in Het Groene Woud en De Meierij werken met de provincie aan de toekomst van het platteland: voor agrariërs, bewoners, dorpen. Niet alleen de agrariërs, maar alle grondeigenaren en gebruikers houden het gebied ‘levend en groen’.

 

Op dinsdag 23 maart a.s. (avond) start wederom een leergang over uw ideeën in het buitengebied. In vijf avonden wordt met u meegedacht hoe u uw idee concreet kan maken. Dat kan gaan over: theetuin, nieuwe recreatie, maatschappelijk ondernemen, of leefbaarheid in dorpen. Voorwaarde is dat u zelf aan de slag wilt.

 

Praktisch is het een serie van vijf avonden (ongeveer twee- of driewekelijks) met huiswerk waarin u zelf uw idee tot een plan uitwerkt. U leert de weg in regels en u leert uw idee ‘handen en voeten’ te geven. De leergang wordt gegeven door een onafhankelijke deskundige, de streekmanager van het streekhuis.

 

Informatie

Aanmelding voor deze gratis cursus of vrijblijvende informatie H. Wieringa, streekmanager, via hwieringa@landco.nl. Na aanmelding ontvangt u informatie over de locatie van de leergang, ergens in De Meierij.

 

Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij

P/a Keefheuvel 1a

5298 AH Liempde

www.hetgroenewoud.com

 

 

INFORMATIE OVER Q-KOORTS

 

Voor meer informatie over Q-koorts en de meest actuele situatie in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant verwijzen wij u naar hun website www.ggdhvb.nl , naar het team infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant via telefoonnummer (073) 640 40 74 (tijdens kantooruren).

 

 

 WEEKKRANT DE LEIJE NIET ONTVANGEN?

 

Gemeente Haaren publiceert het gemeentenieuws in weekkrant De Leije. Daarom vinden wij het ook belangrijk, dat iedereen deze weekkrant thuis krijgt.

 

De Leije moet woensdag of uiterlijk donderdag bij u in de bus te vallen.

 

Heeft u, of bekenden van u, de Leije niet ontvangen? Of, heeft u een klacht over de bezorging?

Neem dan contact op met De Leije: (0497) 36 13 61 of mail naar balie@kempenpers.nl

 

 

GEMEENTERAAD

 

Op 9 maart 2010 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 9 maart)

De raads- en commissievergaderingen kunt u achteraf beluisteren via internet.

 

Op 11 maart 2010 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 11 maart)

De raads- en commissievergaderingen kunt u achteraf beluisteren via internet.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • woensdag 3 maart: gemeenteraadsverkiezing

ook nu kunt u weer stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de gemeente

De balies in het gemeentehuis zijn ook open van 07.30 tot 21.00 uur!

  • 9 maart: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

  • 11 maart: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

  • 17 maart: Nationale Boomfeestdag
  • 20 maart: Nationale Zwerfafvaldag

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *