logo_smaakvol_haaren

In de eerste week van september ontvangt u een routekaart met een flyer. Hierop staan de bezienswaardigheden, maar ook waar de activiteiten en de lekkernijen te vinden zijn. Het geheel is een mix van culinaire, culturele en bewegingsactiviteiten.

 

WAT KUNT U ALLEMAAL VERWACHTEN?

Er is een route langs monumenten, maar ook langs alle activiteiten

Er is een kinderproeverij en schatzoeken rond het Marktplein in Esch

Er is “Haaren in beeld en geluid”

Er is een rondleiding, een knorrencross en een proeverij op een varkensbedrijf in Haaren

Er is een concert van jonge musici bij de Guldenberg

Er is een tentoonstelling, Oudhollandse fruitbomen en kinderboerderij bij Prisma

DAARNAAST ZIJN ER NOG ACTIVITEITEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN:

In De Michel in Haaren is er een feest voor de jeugd van de Gemeente

De bewoners van de zorgcentra en de aanleunwoningen kunnen deelnemen aan een echte Brabantse koffietafel.

KORTOM, REDENEN GENOEG OM 12 SEPTEMBER TE RESERVEREN IN UW AGENDA.

 

 

 

MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE GEMEENTE HAAREN

 

Conceptplan

Afgelopen week heeft het college van B&W ingestemd met het concept beleidsplan: “Mantelzorgondersteuning in de gemeente Haaren 2010-2013”. Het college wil hiermee de gemeentelijke waardering uitspreken voor de vele mantelzorgers in deze gemeente en deze waardering omzetten in concrete vormen van ondersteuning. In het conceptplan zijn 23 uit te voeren actiepunten beschreven. Een van de actiepunten is bijvoorbeeld een Mantelzorgdag in november. In het plan is tevens aangegeven wie, wanneer en met welk budget actiepunten gaat uitwerken.

 

Wettelijke taak

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de wettelijke taak om de ondersteuning van Mantelzorgers vorm te geven. Ook de gemeente Haaren wil haar regierol oppakken en lokale mantelzorgondersteuning realiseren. Wij willen mantelzorgers goede instrumenten en voorzieningen bieden waardoor de kans op overbelasting minder wordt en mantelzorgers hun “werk” met meer plezier kunnen doen.

 

Reactie

Het conceptbeleidsplan sturen wij naar instellingen en organisaties met het verzoek om voor

27 september een reactie te geven. Ook u kunt het conceptplan opvragen. U kunt dan contact opnemen met Mijke Staps (0411) 62 72 21) of via de mail m.staps@haaren.nl. Het conceptplan kunt u ook vinden op onze website

Na verwerking van alle binnengekomen reacties leggen wij het beleidsplan aan de gemeenteraad voor. Zij kunnen het plan vaststellen. Na vaststelling van het plan kunnen we starten met de uitvoering van de actiepunten.

 

 

Fiets parkeren in gemeente Haaren

 

Fietsers hebben niet alleen behoefte aan goede en veilige fietsroutes, maar ook aan mogelijkheden om hun fietsen veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. De gemeente heeft onlangs een aantal fietsklemmen aangeschaft om in deze behoefte te voorzien. Deze plaatsen wij in de komende periode.

 

Dit type fietsklemmen wordt vaak bij openbare voorzieningen in centrumgebieden geplaatst. Denk hierbij aan zorgvoorzieningen, openbare gebouwen, horeca en winkels. Ter plaatse keken wij of bij deze voorzieningen in de gemeente al fietsklemmen aanwezig zijn en of er bijvoorbeeld veel fietsen geparkeerd staan buiten de al aanwezige klemmen.

 

Locaties

De komende periode plaatsen wij deze fietsklemmen verspreid over de kernen. Per fietsklem kunt u  twee fietsen stallen. Op de volgende locaties worden de nieuwe klemmen geplaatst:

 

Helvoirt:

 • Kastanjelaan, vier fietsklemmen bij de slager en de groenteboer;
 • Vincent van Goghplein, zes fietsklemmen bij de Rabobank;
 • Torenstraat, twee fietsklemmen bij de apotheek.

Haaren:

 • Kerkstraat, twee fietsklemmen bij de slager aan de Kerkstraat;
 • Kerkstraat, twee fietsklemmen bij de Marskramer/postkantoor;
 • vier fietsklemmen bij het gemeentehuis.

Esch:

 • vijf fietsklemmen bij het dorpshuis De Es.

 

Op het Monseigneur Bekkersplein in de kern Haaren staat het plaatsen van deze fietsklemmen ook gepland. Hier wachten we nog even mee tot na de verbouwing van de Albert Heijn.

 

Hergebruik

Bij het plaatsen van de klemmen vervangen we ook de oude fietsvoorzieningen. Deze zijn nog vaak wel bruikbaar. In het kader van hergebruik van materialen plaatsen we de oude fietsrekken en fietsklemmen bij de tennisvereniging Helvoirt HTV. Bezoekers en leden van deze vereniging kunnen hun fietsen dan ook makkelijker stallen. Daarnaast gebruiken we enkele fietsrekken om de vraag naar fietsparkeren bij basisscholen op te vangen.

 

Contact

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, belt u dan met Roel Koenraad via tel. (0411) 62 72 82 of per mail r.koenraad@haaren.nl  

 

 

CONTROLE BRANDKRANEN

 

De Haarense brandweer is gestart met de controle van de brandkranen in de vier dorpen. Het waterleidingbedrijf voert het onderhoud uit aan de brandkranen, de lokale brandweer controleert periodiek de werking. Deze controles zullen ’s avonds plaatsvinden, in de periode van juli tot september. Een periodieke controle van de brandkranen is pure noodzaak. We willen voorkomen dat in geval van een calamiteit de brandkraan niet werkt.

 

Wat controleren wij?

De controle houdt niet alleen in het visueel inspecteren op beschadigingen, zichtbaarheid, en eventuele begroeiing, maar vooral de werking van de brandkranen. Deze controle wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van het waterleidingbedrijf. Dit houdt onder andere in dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen water gebruikt zal worden. De brandweer doet haar uiterste best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

 

Meer informatie?

Voor vragen en eventuele opmerkingen kunt u contact opnemen met de brandweer, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 82.

 

 

Rijksweg N65 werkzaamheden

 

Heusdensebaan eenrichtingverkeer voor vrachtauto’s en afsluiting

In overleg met de gemeente Haaren is besloten eenrichtingverkeer in te stellen voor vrachtverkeer op de Heusdensebaan. De Heusdensebaan is te smal om het vrachtverkeer hier veilig te kunnen laten passeren. Vrachtauto’s kunnen wel van Haaren/Oisterwijk naar de N65, maar niet vanaf de N65 naar de Heusdensebaan.

In de week van 30 juli tot en met 9 augustus is de Heusdensebaan volledig afgesloten, omdat dan aan die richting van de N65 wordt gewerkt.

 

Dus:

5 juli – 16 augustus     kruispunt Quatre Bras zes weken dicht voor alle verkeer van, en naar de N65

19 juli –16 augustus     kruispunt Helvoirt zijn weken dicht voor alle verkeer van, en naar de N65

30 juli – 9 augustus     N65 Tilburg richting Den Bosch dicht voor alle verkeer

9 – 16 augustus           N65 Den Bosch richting Tilburg dicht voor alle verkeer

 

Kijk voor volledige informatie op www.rijkswaterstaat.nl/n65 of bel het landelijke (gratis) informatienummer: 0800 – 8002

 

 

POLITIELOKET HAAREN GESLOTEN

20 JULI T/M 5 SEPTEMBER

 

Waarneming wordt verzorgd door:

 

Bureau Vught:

In de zomerperiode geopend op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

(ook voor aangiftes op afspraak)

Bureau Boxtel:

In de zomerperiode geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

(ook voor aangiftes op afspraak)

 

U kunt de politie altijd bereiken via het bekende telefoonnummer 0900-8844

Voor acute nood belt u natuurlijk het alarmnummer 112

 

 

BURENDAG 2010

Heeft u een goed idee voor de buurt?

 

Gemeente Haaren en Woonveste ondersteunen buurtactiviteiten, die tijdens de nationale Burendag 25 september worden uitgevoerd.

Heeft u een leuk idee voor Burendag 2010 dat voldoet aan de spelregels, en wilt u hiervoor een financiële bijdrage ontvangen, bel dan met

Mijke Staps, tel. (0411) 62 72 21 of mail m.staps@haaren.nl

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 9 september: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 12 september: Smaakvol Haaren

Kijk op deze gemeentelijke pagina voor meer informatie hierover

 • 14 september: avond met de Wmo adviesraad

in ’t Gastenbosch in Helvoirt van 19.30 tot 20.30 uur

 • 25 september: Nationale Burendag

Kijk op deze gemeentelijke pagina voor meer informatie hierover

 • 7 oktober: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 12 oktober: avond met de Wmo adviesraad

in De Es in Esch van 19.30 tot 20.30 uur

 • 16 november: avond met de Wmo adviesraad

in Den Domp in Haaren van 19.30 tot 20.30 uur

 • 14 december: avond met de Wmo adviesraad

in de Vorselaer in Biezenmortel van 19.30 tot 20.30 uur

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *