De gemeenteraad heeft donderdag unaniem ingestemd om het Centrumplan Helvoirt verder uit te werken. Door dit besluit is de kans aanzienlijk toegenomen dat de Oude dr. Landmanschool behouden blijft voor verenigingen. Verder komt er een nieuw gemeenschapshuis en sportzaal en een nieuwe basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang.  Een ander gevolg van deze beslissing is dat D’n Inbreng verdwijnt evenals de rolschaatsbaan. Op die plek komen in de toekomst woningen. Alle fracties gingen uiteindelijk akkoord om het zogenoemde scenario 2 uit te werken. Ook Progressief 96, dat aanvankelijk een voorkeur had voor uitbreiding van D’n Inbreng vooral omdat in dit scenario (3) de buitenaccommodatie blijft bestaan. Maar na een schorsing legde fractievoorzitter Tiny Assink zich neer bij de voorkeur van het college. Even daarvoor had wethouder Eric van den Dungen toegezegd op zoek te gaan naar een nieuwe buitenaccommodatie voor het Helvoirts Weekend en andere verenigingen. Van den Dungen wees er ook op dat dit derde scenario financieel moeilijk haalbaar is. Doordat woningbouw op die plek dan niet mogelijk wordt, moet bij deze variant teveel geld bij.  De VVD en Samenwerking 95 waren ‘erg teleurgesteld’ dat de ‘optimale verknoping’ –het zo optimaal mogelijke exploitatie door gebruik maken van elkaars ruimtes – niet doorgaat. Doordat woon- en zorginstelling ’t Heem eind vorig jaar besloot op eigen grond een nieuw woonzorgcentrum te bouwen is dit scenario (1) van de baan. Beide partijen hadden nog even overwogen ‘de stekker uit het Centrumplan te trekken’. Samenwerking 95 zegde op 20 december nog het vertrouwen op in het Centrumplan. ‘Maar als we nu niet doorgaan komt deze kans de komende jaren niet meer terug’, motiveerde fractievoorzitter Gert Hoogaars de keus om toch in te stemmen.  Ook voor de VVD was dit de belangrijkste reden om uiteindelijk ‘ja’ te zeggen. Wethouder Van de Dungen was blij met de raadsbrede steun. ‘Nu kunnen we doorpakken. Anders waren er jaren verloren gegaan.’ Van den Dungen zei nog niet te weten waar een buitenaccommodatie gevonden kan worden. “Daar gaan we naar op zoek. En als dat niet lukt dan komen we bij u terug’, zei hij richting gemeenteraad. Van den Dungen zegde donderdag toe om ‘komende maandag direct met de uitvoering te beginnen’.  

Het college is al enkele jaren bezig een Centrumplan van de grond te tillen maar slaagt daar tot dusver niet in. B&W slaagde er niet in de zakelijke partners, ’t Heem en Bouwfonds, als de Helvoirtse verenigingen op een lijn te krijgen.

correspondent: helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *