In deze rubriek informeren we u bij nieuws over onderwerpen die spelen op het gebied van zorg en ondersteuning. Dit keer over hulpmiddelen en huishoudelijke hulp in het nieuwe jaar.
Hulpmiddelen
Maakt u gebruik van een hulpmiddel zoals een rolstoel, scootmobiel of driewielfiets?
De hulpmiddelen van de firma Welzorg die op dit moment in gebruik zijn worden geleidelijk vervangen door een hulpmiddel van de firma Medipoint (nieuwe leverancier). Tot die tijd zorgt de huidige leverancier Welzorg voor service en onderhoud. Pas wanneer het hulpmiddel dat geleverd is door Welzorg vervangen moet worden, neemt een medewerker van Medipoint contact op met u als gebruiker.
 Hulpmiddel nodig in 2017?
Inwoners die in 2017 in aanmerking komen voor een hulpmiddel, worden hierbij verder begeleid door de firma Medipoint.
Leverancier Medipoint
Medewerkers van Medipoint biedt u een laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie over zorg- en welzijnsproducten. Medipoint heeft veel ervaring in samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en thuiszorginstellingen en is goed op de hoogte van ontwikkelingen in de (hulpmiddelen)zorg. Op de website www.medipoint.nl vindt u meer informatie.
 Huishoudelijke hulp
Ontvangt u huishoudelijke hulp? Een schoon en leefbaar huis is en blijft uitgangspunt bij het inzetten van huishoudelijke hulp.
  1. Huishoudelijke hulp (Wmo indicatie)
Voor u verandert er niets, tenzij er omstandigheden zijn waardoor de hulp in de huishouding aangepast moet worden. Denk bijvoorbeeld aan toename van beperkingen. Indien u meer beperkingen krijgt en meer ondersteuning nodig heeft, dan kunt u dit doorgeven aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder bekijkt samen met u of het ondersteuningsplan aangepast moet worden.
  1. Huishoudelijke hulp met Wmo indicatie en aanvullend de toelage (HHT- regeling)
De toelage komt te vervallen maar u blijft huishoudelijke hulp ontvangen via uw zorgaanbieder vanuit de Wmo. De zorgaanbieders stelt samen met u een ondersteuningsplan op met de uit te voeren taken.
  1. Huishoudelijke hulp enkel via de toelage (HHT-regeling)
Uw huishoudelijke hulp blijft tot uiterlijk 1 juli 2017. Inwoners die hiervan gebruik maken worden door een medewerker van Loket WegWijs benaderd in de eerste helft van 2017. Samen met u wordt bekeken of u vanuit de Wmo huishoudelijk hulp kunt ontvangen.
  1. Huishoudelijke hulp omdat u mantelzorger bent
Deze hulp is, net zoals de andere voorzieningen, een maatwerkvoorziening. Deze ondersteuning is voor een beperkte groep mantelzorgers die zeer intensief mantelzorg biedt. Per aanvraag bekijkt de gemeente samen met u wat nodig is.
Extra mogelijkheid grote schoonmaak
De zorgaanbieders krijgen in het nieuwe jaar de ruimte om, wanneer dat nodig is, extra inzet te plegen. Bijvoorbeeld een keer een grote schoonmaak verzorgen. Daarnaast behouden ze hun signaalfunctie wanneer ze bij hun cliënten thuis zijn. Zij zien het natuurlijk het beste wanneer er iets in een situatie gaat veranderen of al is veranderd. Op deze manier kan maatwerk geboden blijven.
 WegWijs Haaren, ook voor u!
Loket WegWijs is het loket in Haaren voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert. WegWijs helpt als het gaat om zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning.
WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren op maandag- en woensdagmorgen tussen 09.00-12.00 uur. Wilt u langskomen? Maak hiervoor altijd een afspraak.
WegWijs is ook telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur. Telefoonnummer (0411) 65 59 90.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *