Beste mensen,
Lokaal: De kloppende harten van de BV Nederland
De samenwerking binnen de kernen van Haaren is sterker dan welke (democratische) bestuurlaag dan ook. Door de effectuering van bestuurlijke drang tot schaalvergroting en bureaucratisering zal op termijn de afstand tussen de inwoner en de gekozen bestuurslag vergroten. Dit wil Lokaal Liberaal Haaren (LLH) niet.
Hoeft er dan niets te veranderen?
Jawel, om antwoord te geven op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en opdrachten vanuit de rijksoverheid. Maar wel met verstand. Welke oplossing we ook kiezen voor de Toekomst van Haaren, de kracht van de samenwerking in onze kernen dient behouden te blijven. De korte lijnen tussen bestuur en inwoners mogen niet langer te worden. Dit zal bij de uitwerking van de toekomstvisie voor LLH belangrijk zijn. Ongeacht de datum van de stip op de horizon, dichtbij of verre weg. Uw inzicht en visie hierop, als inwoner is voor LLH van het grootste belang voor de te kiezen richting.
Vitale kernen
Leefbare en vitale kernen zijn de kloppende harten van Nederland. Die moeten blijven kloppen. Jong en oud wonen en leven samen in die vitale kernen. Daarom strijdt LLH voor een minimumniveau van voorzieningen dat de gemeente garandeert. Zoals: Aanrijdtijden van ambulances, brandweer en politie moeten reëel en levensreddend zijn. Huisartsen moeten (weer) bereikbaar zijn voor iedereen. Onderwijs en de meer algemene sportvoorzieningen zijn primaire voorzieningen naast passende huisvesting voor iedereen. In vitale kernen zorgen mensen voor elkaar. Iedereen wordt gezien en er is van nature sociale cohesie en controle. De marktwerking in de zorg verstoort deze onderlinge verbondenheid. Daarom heeft LLH bedenkingen bij de effecten van deze marktwerking.
(Digitale) Infrastructuur
Om de vitale kernen vitaal te houden zijn de digitale randvoorwaarden op orde. De gemeente bevordert voor alle burgers een minimale standaard ook in het buitengebeid. Snel internet en volledig dekkende 4G-netwerken zijn een basis uitgangspunt van deze tijd. Vitale kernen blijven vitaal als zij goed aangesloten zijn en blijven op de rest van Nederland. Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer maar ook met de eigen vervoermiddelen is een speerpunt voor LLH. Effectieve mobiliteit is onze norm. Goed openbaar vervoer – dat iedereen toegang biedt tot mobiliteit – is vanzelfsprekend.
Lokaal wat lokaal kan.
Leefbare kernen, gehechte inwoners van dorpen, moeten serieus genomen worden in het gemeentebestuur. LLH wil geen door de provincie afgedwongen gemeentelijke herindeling/opsplitsing. Een verandering als deze dient vanuit de bevolking te komen. Een Bosch dictaat dat mogelijk ver af staat van wat er leeft onder de inwoners zal niet gaan werken. We moeten doen wat goed is voor onze inwoners in onze kernen en waar zij beter van worden. En daarbij hebben al onze inwoners de belangrijkste stem. LLH wil dus als eerste stap onze inwoners om hun mening te vragen. En daarbij hoeven we niet te wachten tot maart 2018 is de mening van LLH.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Wil van Pinxteren 0641648688.

Wij danken u alvast voor uw steun,
“Lokaal en Liberaal Haaren”en ” Lokaal in de Kamer “
Nr. 8 uw Haarense kandidaat Wil van Pinxteren

facebook: KLIK HIER
twitter: @lokaalindekamer
Instagram: Lokaal_in_de_Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *