De Klender

 1. Informatiebijeenkomst Kruispunt N65

  22 januari 2018 om 19:00
 2. Lezing op dinsdag 23 januari over Antoon Coolen door Cees Slegers

  23 januari 2018 om 20:00
 3. DigiD wat moet ik ermee ?

  24 januari 2018 om 14:00 - 16:00
 4. “Een verslaving kan iedereen overkomen”

  24 januari 2018 om 19:00 - 22:00
 5. Film – Bram Fischer

  24 januari 2018 om 20:00 - 23:00

Familie berichten

21 november 2017 Familieberichten op HelvoirtNet

...

Gemeenschappelijke uitdagingen verbinden!

Weloverwogen kiezen tijdens de inwonersraadpleging op woensdag 4 oktober

Op 4 oktober wordt duidelijk of de inwoners van de gemeente Haaren vinden dat de gemeente zelfstandig blijft of wordt opgesplitst. Om een vergelijk te maken tussen de gemeente Haaren en haar buurgemeenten is net voor de zomervakantie een brochure bezorgd op alle adressen binnen onze gemeente. Hoewel veel onderwerpen (portretten) momentopnamen zijn, krijgt de lezer wel een goed beeld van de onderlinge verhoudingen.

Wij hopen dat u de brochure heeft doorgenomen en dat u op 4 oktober een doordachte keuze maakt. Onthoud goed: naast de verschillen tussen de Haarense dorpskernen zijn er ook veel gemeenschappelijke uitdagingen: denk aan het landschappelijk schoon, de toename van toerisme, de verduurzaming in brede zin, de groei van het aantal senioren en de aantrekkelijkheid voor jonge mensen.

Bezint eer ge begint!
De toekomst van de gemeente Haaren is aan u! Wat ons betreft is er geen reden om ontevreden te zijn over onze gemeente. Haaren kenmerkt zich door een goed voorzieningenniveau, heeft een fijn woonklimaat, er is betrokkenheid vanuit het gemeentebestuur en de financiële positie van de gemeente is goed.

Een (voorlopig) gemeenschappelijk Haaren
Om uiteindelijk grotere en daarmee professionelere gemeenten te krijgen, die berekend zijn op het grotere takenpakket, is het verstandig om gebruik te maken van alle aanwezige kennis en ervaring deze informatie te bundelen. Opsplitsing is daarvoor niet de beste oplossing.

Door NU op te splitsen worden de dorpskernen “uitgeleverd”. De ontvangers, onder andere Vught en Oisterwijk, gaan er professioneel gezien niet of nauwelijks op vooruit. De toevoeging van een enkele dorpskern leidt niet tot een beter functionerende gemeente, evenmin is een beter voorzieningenniveau of beter woonklimaat te verwachten.

Om tot een toekomstbestendige gemeente te komen, adviseren wij het bestuur van de gemeente Haaren om een nauwe samenwerking en/of een fusie met andere gemeenten in de omgeving te onderzoeken. Dat is uiteindelijk het doel: vanuit professionaliteit en met kracht met elkaar samenwerken.

Ons advies ten aanzien van de toekomstdiscussie is dan ook onveranderd: kies voor een (voorlopig) zelfstandige gemeente Haaren!

Alfabetisch: Jo van Balkom , Maarten van Gorp, Theo Hooft, Christ van Iersel, Jan Hendrik Ockels, Ties van Tuyl.
Indien jij bovenstaande tekst ondersteunt en je wilt graag dat je naam hierbij komt staan stuur dan even een berichtje naar: toekomsthelvoirt@gmail.com

CC Corvers Column

29 december 2017 Corver Column: Vaart

...

Rubriek: Huyswerk

13 september 2017 in Voorpagina
0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Om tot een toekomstbestendige gemeente te komen, adviseren wij het bestuur van de gemeente Haaren om een nauwe samenwerking en/of een fusie met andere gemeenten in de omgeving te onderzoeken.

  Aldus de ondertekenaars.

  Met alle respect voor de ondertekenaars maar dat traject is in 2014 al gelopen.
  Het is niet zinvol wat reeds is onderzocht en niet goed bevonden (door de bevolking) nogmaals te onderzoeken. Knopen doorhakken en doorpakken, dat is bestuurskracht. Onderzoek na onderzoek na onderzoek is besluiteloosheid.

 2. Ben blij dat op 4 okt een volksraadpleging komt zodat nu alle stemgerechtigde inwoners van de gemeente Haaren zich kunnen uitspreken wat zij willen,en niet enkele voor en tegenstanders die zich nu laten horen.nu is pas bekent wat een opsplitsing inhoud voor de dorpen zodat de bevolking weet waar voor ze kiezen. Op staat hoor ik heel andere verhalen over de Gemeente Haaren dan hier op dit net,dus is het nu de tijd dat de bevolking zich uitspreekt