Op 6 september behandelt de Raad van State de exploitatievergunning van Duinoord. Eerder vernietigde dit rechtscollege deze vergunning op verzoek van het comité Stop Overlast Duinoord wegens onduidelijkheid over de openings- en sluitingstijden. De gemeente verleende Duinoord een nieuwe vergunning en stelde hoger beroep in tegen de vernietigde exploitatievergunning. Deze zaak dient op 6 september.
Volgens het comité Stop Overlast Duinoord heeft de gemeente fouten gemaakt bij het verlenen van deze nieuwe vergunning.
Het comité vecht niet alleen de exploitatievergunning aan maar heeft ook bezwaren tegen het parkeren in de omgeving van Duinoord dat overlast veroorzaakt, volgens omwonenden. Het conflict hierover tussen Duinoord en omwonenden duurt al ruim drie jaar.
De Raad van State besloot op 13 mei dat het huidige parkeerverbod rondom Duinoord gehandhaafd mag worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *