Samenwerking’95

De Haarense gemeenteraadsleden hebben een paar dagen geleden de programmabegroting 2010 in hun postvakjes aangetroffen. Het belangrijkste stuk van het jaar! In deze begroting worden de  piketpaaltjes geslagen voor de financiële huishouding van onze gemeente en worden speerpunten van beleid benoemd voor het begrotingsjaar 2010 met een doorkijkje naar de jaren daarna.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *