De komende weken komen hier de 4 politieke partijen aan het woord.
KLIK OP DE PARTIJEN. 

 samenwerking95
 progressief96
 cda
 vvd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CDA
1 Elk dorp behoudt zijn eigen karakter met goede voorzieningen  
2 voldoende woningen, voor elke portemonnee 
3 actieve steun voor minima en zorgbehoevenden  
4 zorg voor grondstoffen, water, energie en omgeving 
5 Ontwikkelings-mogelijkheden  voor zorg, landbouw en toerisme 
6 ruim baan voor fietsers en voetgangers 
7 inwoners betrekken bij ontwikkeling beleid 
8 werken aan een dienstbare gemeente 
9 samenwerken met omliggende gemeenten 
10 strak en sober financieel beleid 

 

  Progressief96
1 verkleinen afstand burger ↔ gemeenteraad 
2 bouwen betaalbare woningen 
3 tegen megastallen en volbouwen buitengebied  
4 stimuleren duurzame energie 
5 vóór  multifunctioneel gemeenschapshuis 
6 vóór goede maatschappelijke basisvoorzieningen 
7 aandacht voor uitvoering armoedebeleid  
8 vóór meningspeiling over gemeentelijke herindeling 
9 tegen nieuw uitrukpunt brandweer 
10 en wat is uw punt voor Helvoirt…?  

 

  Samenwerking ‘95
1 handhaven evenementen- en speelterreinen
2 Vóór Bouwen In Eigen Beheer 
3 uitvoeren centrumplan:Leijenhof, basisschool en sportzaal 
4 stimuleren en faciliteren van duurzaamheid
5 vergroten veiligheid rondom N65 
6 vóór vergroting service van gemeente aan bewoners 
7 vóór nieuw uitrukpunt brandweer 
8 toegankelijkheid vergroten voor bijv. rolstoelgebruikers 
9 heroriëntering op afvalbeleid: betere afvalscheiding 
10 aanleggen kunstgrassportveld 

 

  VVD
1 centrumplan gaat van start  
2 verkeers-veiligheid, fietsbrug N65  
3 definitieve oplossing Den Hoek, Helvoirts Broek  
4 budget voor initiatieven verenigingen en burgers
5 ouderenzorg en ouderenhuisvesting   
6 jongerenhuisvesting in ‘JAT-woningen’ 
7 oplossing Raamse Loopin samenspraak met burgers 
8 budget voor Mooi Helvoirt  
9 budget voor ondernemers initiatieven 
10 stimuleren initiatieven van en voor jongeren 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *