LANDELIJKE OPSCHOONDAG, ZATERDAG 21 MAART 2009


Veel Nederlanders ergeren zich aan zwerfvuil. Geen wonder: rondslingerende rommel verslechtert onze leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en vervuilt het milieu.

De gemeente heeft hierin haar verantwoordelijkheden maar ook u, als inwoner, wordt gevraagd om hierbij te assisteren. Zwerfvuil is een gezamenlijk probleem. Samen met de stichting “samen werken aan een schoner nederland” wil de gemeente Haaren aan alle verenigingen, wijkraden, basisscholen (groep 7/8) en andere betrokken instanties vragen om mee te helpen.

Voor 2009 is gekozen voor het op educatieve basis schoonmaken van twee natuurgebieden, namelijk:
1. De Leemkuilen
2. Gedeelte van Loonse en Drunense Duinen

Op zaterdag 21 maart 2009 willen we de “De Leemkuilen” tussen 09.00 – 11.00 uur aanpakken..Het gedeelte van de Loonse en Drunense Duinen komt tussen 13.00 – 15.00 uur aan de beurt. Samen met de vrijwilligers en met ondersteuning van de gemeente, zal in een afgebakend gebied het aanwezige zwerfvuil worden opgeruimd. De gemeente zorgt voor de middelen en de vrijwilligers zorgen voor de handjes en het enthousiasme. Uiteraard zorgen wij voor een hapje en een drankje.

Landelijke informatie
Voor meer informatie over de Landelijke Opschoondag 2009 kunt u kijken op
http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl

Meedoen?
Als u interesse heeft, neemt u dan contact op met onze milieuwachter Jack Remy, 06 22 41 82 03. Geeft u zich op vóór 24 februari 2009, met vermelding hoeveel personen en op welke locatie u aanwezig wilt zijn.

Laten we zuinig zijn op onze Haarense natuur!


INZAMELING PLASTIC VERPAKKKINGSMATERIAAL GROOT SUCCES

In januari zijn we gestart met de inzameling van plastic verpakkingsmateriaal. De inzameling verloopt dusdanig goed dat de oranje containers sneller vol zijn dan verwacht. De gemeentelijke buitendienst rijdt met regelmaat langs de containers en heeft toezicht op de plasticinzameling.

Aanpassingen
Door de hoge respons hebben wij de volgende aanpassingen gedaan:
1. Vanaf week 7 worden de containers niet meer op maandag en donderdag leeggemaakt maar op maandag, woensdag en vrijdag. Alle containers worden door de Afvalstoffendienst
’s-Hertogenbosch leeggemaakt.
2. Op het parkeerterrein aan het Looiershof in Esch wordt een oranje container geplaatst.

Uw medewerking
Wij vragen uw medewerking om het plastic verpakkingsmateriaal niet naast de oranje containers te plaatsen. Dit lijdt tot overlast in de vorm van zwerfvuil en uiteindelijk tot vervuiling van het straatbeeld. Vanuit omwonenden hebben we helaas diverse meldingen over het deponeren van plastic naast de containers ontvangen. Deze meldingen zijn voor iedereen vervelend en wij gaan ervan uit dat door de aanpassingen en uw medewerking, de opstartproblemen zijn verholpen.

Containers zijn vol!
Als de container vol is, vragen wij u om uw plastic afval in een andere oranje container te deponeren of op een ander moment in de container te deponeren. U kunt uw plastic ook op de milieustraten (tijdens de reguliere openingstijden) in Helvoirt en Haaren aanleveren. Als de containers hier vol zijn, dan is het plaatsen van plastic verpakkingsmateriaal naast de containers wel toegestaan.


VEILIGHEIDSWIJZER GEMEENTE HAAREN 2009


De gemeente heeft een veiligheidswijzer uitgegeven in samenwerking met de firma Sypro Media. In deze gids komt allerlei informatie te staan die u van pas komen in geval van nood.

Bezorging
Tussen 9 en 13 februari wordt deze gids gratis huis aan huis bezorgd. U vindt de gids bij het reclamedrukwerk. Heeft u een ja/nee sticker of een nee/nee sticker op de brievenbus en ontvangt u de gids niet, dan kunt u na 15 februari een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Heeft u nog vragen over deze uitgave, dan kunt u contact opnemen met Monique Mickers, rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 83.


KERMIS ESCH
De kermis in Esch komt in 2009 zoals afgelopen jaren op de 1e en 2e Paasdag en de dinsdag en woensdag daarna.
Het college heeft besloten voor een éénjarig contract met de kermisorganisator. Voorheen was dat een driejarig contract.
Zoals u in eerdere publicaties misschien heeft kunnen lezen is het bezoekersaantal van de kermis in Esch de afgelopen jaren teruggelopen. Reden voor het college om in het komende jaar te kijken naar mogelijkheden om de kermis in Esch aantrekkelijker te maken voor de inwoners of naar een andere opzet.

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 12 februari 2009: informatieavond over de Raamse Oevers in Helvoirt
aanvang 19.30 uur in ‘t Gastenbosch
• 17 februari 2009: inloopspreekuur college van B&W
van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 19 februari 2009: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 5 maart 2009: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
U BENT VAN HARTE WELKOM!


REISDOCUMENTEN: TOT 1 APRIL NOG HET WINTERTARIEF

Sinds 1 januari 2008 hanteert de gemeente Haaren voor paspoorten en identiteitskaarten een
zomer- en wintertarief.

Prijs paspoort vóór 1 april of na 30 september is € 39,60 (wintertarief).
Prijs paspoort van april tot en met september is € 49,60 (zomertarief).
Prijs voor identiteitskaarten, wintertarief: € 31,70 en zomertarief: € 41,70


EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar zijn er Europese verkiezingen. Een mooie gelegenheid om (verder) kennis te maken met de 26 collega lidstaten van de Europese Unie.

Behalve dat we binnenkort informatie verstrekken over de verkiezingen en over de Europese Unie, vindt u elke paar weken informatie over twee EU-landen in een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.

Nu zijn aan de beurt de twee landen: Litouwen en België.

Kom gerust een kijkje nemen.

We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.


Digitale balie Haaren

Ook gemeente Haaren heeft een digitale balie!
Veel zaken kunt u via internet regelen.
Kijk hiervoor op de welkomstpagina van
www.haaren.nl bij
Onder knop DIGITALE BALIE HAAREN

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *