TWEEDE SPOOR BOUWINITIATIEVEN

Om de bouw van starters- en seniorenwoningen extra te stimuleren voorziet het beleidsprogramma in een Tweede Spoor van bouwinitiatieven. Dit Tweede Spoor betreft kleine particuliere bouwprojecten (maximaal 5 woningen) op plekken binnen de dorpen. Besloten is om daarvoor in de periode 2007 t/m 2009 elk jaar 10-15 woningen beschikbaar te stellen. Deze woningen worden zoveel mogelijk verdeeld over de vier dorpen.
 
Om een keuze te kunnen maken tussen de initiatieven zijn een aantal uitgangspunten en afwegingscriteria voorgesteld waarmee we de plannen beoordelen en selecteren. Het voert te ver om uitgebreid op de voorgestelde uitgangspunten en selectiecriteria in te gaan. Deze staan uitgebreid beschreven in speciaal hiervoor gemaakte informatiefolder. Daarnaast is er een formulier beschikbaar waarmee u uw initiatief bij de gemeente kunt indienen.

Alleen initiatieven van maximaal 5 starters- of seniorenwoningen komen in aanmerking. Een starterswoning mag maximaal € 175.000 (prijspeil 2006) kosten. Van een seniorenwoning is sprake als alle voorzieningen aanwezig zijn op de begane grond. Indien sprake is van een seniorenwoning in de vorm van een appartement dienen alle voorzieningen gelijkvloers te zijn, voorzien van een liftinstallatie; met uitzondering van een op de begane grond gesitueerd appartement. De woning is drempelvrij, alle voorzieningen zijn rolstoel toegankelijk en latere noodzakelijke sanitaire voorzieningen kunnen zonder bouwkundige ingrepen worden aangebracht. Uitgangspunt is dat de plannen door de initiatiefnemer op eigen kosten en voor eigen risico vorm worden gegeven en ontwikkeld.
 
De informatiefolder en het aanvraagformulier vindt u op onze internetsite. Ook zijn deze verkrijgbaar bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en tevens op donderdagavond van 15.00-19.00 uur). Telefonisch is de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bereikbaar onder nummer 0411-627260.

U kunt zich met een ingevuld aanvraagformulier tot 1 januari 2009 aanmelden bij de gemeente. Wij zullen begin 2009 een besluit nemen over de ingediende aanvragen die in aanmerking komen voor medewerking in 2009.
 
Voor vragen of nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer S. Bosch van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0411-627276 en op emailadres
S.Bosch@haaren.nl.


 
OPEN MONUMENTENDAG 13 EN 14 SEPTEMBER 2008

Elk jaar wordt in september een landelijke Open Monumentendag gehouden. Het thema van dit jaar is: Sporen, Opgravingen en bodemvondsten

In de gemeente Haaren zijn ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 rond dit onderwerp twee activiteiten:

In Dorpshuis De Es in Esch wordt een expositie ingericht met voorwerpen die gevonden zijn in de bodem. Voor het dorp Esch wordt stil gestaan bij de zeven Romeinse graven die hier ruim een halve eeuw geleden ontdekt zijn. Tentoongesteld worden onder andere een kopie van het wereldberoemde ‘Bacchusbeeldje’, Romeins glaswerk, kruiken, urnen en kommen.
Uit de dorpen Haaren en Helvoirt worden diverse vondsten geëxposeerd die voornamelijk door onze burgers gevonden zijn, zoals munten, scherven, speerpunten en stenen bijlen.
Daarnaast zijn diverse films te zien, onder andere over Romeinse villa’s zoals die vermoedelijk in Esch gestaan hebben. Verder kunt u er foto’s bekijken van de opgravingen die door de jaren heen gedaan zijn.

Bij de Oude Toren in Haaren worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunt u bijvoorbeeld de Oude Toren beklimmen en vervolgens genieten van het weidse uitzicht.
Bewoners van de Torenbuurt vertellen over de historie van de Oude Toren en zijn buurt. Daarnaast zijn veel foto’s te bezichtigen van de Oude Toren en zijn omgeving, in heden en verleden.
De ‘Stichting voor het behoud van het uurwerk en de klokken van de Oude Toren’ zet voornamelijk het uurwerk in het licht. Wat velen niet weten is dat er in de Oude Toren nog een authentiek mechanisch uurwerk aanwezig is dat dateert uit de zeventiende eeuw. Dit uurwerk is dringend aan restauratie toe en hiervoor kan de stichting alle financiële steun goed gebruiken. Uiteraard is het uurwerk, dat halverwege de Oude Toren staat, ook te bezichtigen. Voor degenen die het niet aandurven de toren te beklimmen om het uurwerk zelf te bewonderen, is een film gemaakt.

De exposities in Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 4 in Esch en de Oude Toren, Kerkeind 10 in Haaren zijn te bezichtigen op:

Zaterdag 13 september 2008 van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 14 september 2008 van 11.00 uur tot 17.00 uur


GROF AFVAL AAN HUIS OPHALEN

Op vrijdag 26 september aanstaande wordt er een inzamelronde gereden om grof afval aan huis op te halen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u tot donderdag 18 september een afspraak maken.

De voorrijkosten bedragen € 20,00 per adres. Het tarief voor het afval dat wordt opgehaald is gelijk aan het tarief van grof huishoudelijk afval op de milieustraat. Het grof afval dient aan de voorzijde van uw woning, nabij de openbare weg en bereikbaar met een vrachtwagen, te worden geplaatst. Er wordt geen afval meegenomen wat nog in de woning zelf staat en/of op een onbereikbare plek is neergezet.

Heeft u nog vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de front-office van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 627 260. Dagelijks te bereiken van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 en 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Op donderdag tot 19.00 uur
te bereiken.


OPENSTELLING MILIEUSTRAAT HELVOIRT

Vanaf zaterdag 13 september kunt u weer om de week op de milieustraat te Helvoirt (Biestakkerstraat) uw afval gescheiden aanbieden. De brengvoorziening voor groenafval op de Sportlaan te Helvoirt is buiten gebruik gesteld.


VERGADERING RAADSCOMMISSIE 11 SEPTEMBER 2008
Op 11 september vindt in het gemeentehuis een vergadering Raadscommissie plaats.
De agenda voor deze vergadering kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op
www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 11 september).


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 11 september: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 13 en 14 september: Open Monumenten dagen 2008
thema “Sporen, opgravingen en bodemvondsten”
• 23 september: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 25 september: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 2 oktober: thema-avond met de gemeenteraad over Subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *