MILIEUSTRAAT HAAREN HEEFT NU OOK EEN AED

Sinds januari 2009 heeft de milieustraat op de Nemelaerstraat 24 in Haaren een eigen AED (Automatische Externe Defibrillator). Samen met werkgroep Haaren Heartsafe is de aanschaf van deze AED-apparatuur tot stand gekomen. De milieustraat ontvangt wekelijks ongeveer 600 bezoekers en vervult hierdoor een sociale functie binnen de gemeente van behoorlijke omvang.

Met de Automatische Externe Defibrillator kan door deskundig opgeleid personeel bij een eventueel hartfalen snel en adequaat worden opgetreden waardoor de patiënt een grotere overlevingskans heeft. Binnen de gemeente Haaren volgen bedrijfshulpverleners van het gemeentehuis, en de medewerkers van de gemeentelijke buitendienst een cursus om de AED-apparatuur deskundig te kunnen bedienen. Ook een groep vrijwilligers volgt de cursus. Deze cursus wordt samen met de werkgroep Haaren Heartsafe opgezet.

Aan de voorkant van het gemeentehuis wordt over een paar weken ook een AED geplaatst. Dit AED apparaat is 24-uur per dag bij een noodsituatie te gebruiken om medische ondersteuning te geven.


WERKZAAMHEDEN AAN FIETSPADEN IN DE GEMEENTE HAAREN

Voor de kerstvakantie heeft aannemer P.E. Roos BV een begin gemaakt met de fietspaden binnen de gemeente Haaren Nieuwkuijkseweg en Helvoirtsestraat westzijde, Udenhoutseweg zuid- en noordzijde, Molenstraat westzijde en Oisterwijkseweg westzijde.

Winterweer
Na de jaarwisseling zou begonnen worden met Nieuwkuijkseweg en Helvoirtsestraat oostzijde, Loonsebaan, Molenstraat oostzijde en Oisterwijkseweg oostzijde.

Op dit moment ligt het werk stil vanwege de vorst in de grond. Wel is afgelopen dagen gebleken dat het sneeuwvrij maken van de fietspaden perfect verloopt. De betonpaden zijn in tegenstelling tot de oude tegelpaden redelijk eenvoudig nagenoeg sneeuwvrij te maken. Het gaat eenvoudig, en het resultaat is beter dan voorheen.

Begrip voor verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden aan de eerste delen is goede ervaring opgedaan met de wijze waarop de tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld moeten worden. Deze ervaring is gebruikt bij de voorbereiding van de verkeersmaatregelen voor de overige delen. De aannemer probeert er momenteel alles aan te doen om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen, maar daar zijn óók de weggebruikers mede zelf verantwoordelijk voor.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

Poll op de website
Op de website
www.haaren.nl (op de homepage onder de kolom ‘snel naar‘ klikt u aan ‘geef uw mening’) vindt u een poll over de inloopspreekuren. Ook al bent u niet geweest naar de spreekuren, dan is het fijn om voor ons als bestuur te weten hoe u er over denkt. Het kost u maar een minuutje.

Het schema voor de komende maanden:

20 januari 2009 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Brenninkmeijer
Esch, De Es: wethouder Van den Dungen
Haaren, den Domp: wethouder Blom
Helvoirt, Gastenbosch: burgemeester Ronnes

17 februari 2009
17 maart 2009
21 april 2009
19 mei 2009
16 juni 2009


MANTELZORGACTIE GESLAAGD!
“EEN WAARDERING IS LEUK!”

Dat is de reactie van een van de mantelzorgers die rond de Kerstdagen van de gemeente een kleine attentie ontving.
In totaal hebben 394 mantelzorgers een attentie, in de vorm van een cadeaubon, ontvangen. Deze attentie is een blijk van waardering voor al die mantelzorgers die zich in deze gemeente actief inzetten. Op donderdagmiddag 18 december hebben verscheidene dorpsbewoners, bij de vier uitgiftepunten in de dorpen, zo’n  90 cadeaubonnen opgehaald en deze bij mantelzorgers die zij kennen bezorgd. Daarna zijn er nog 304 cadeaubonnen door de gemeente verspreid op de adressen van mantelzorgers die bij de gemeente zijn aangemeld.

Bij de cadeaubon zat ook een antwoordbriefje waarop mantelzorgers kenbaar konden maken dat zij graag op de hoogte willen blijven van toekomstige activiteiten voor mantelzorgers.
Inmiddels zijn er al veel antwoordbriefjes bij de gemeente binnen gekomen en kunnen we aan de slag met het uitwerken van het ondersteuningsaanbod.

Door de hulp van al die mensen die een attentie hebben afgehaald voor, of een naam hebben doorgegeven van een, bij hen bekende, mantelzorger is deze actie geslaagd. Maar vooral ook hebben wij veel hulp gehad van de vrijwilligers van de ouderverenigingen, de Zonnebloem, het Rode Kruis, de parochies en andere organisaties. Wij zijn hen erg dankbaar voor hun inzet en tijd.

Heeft u nog vragen over de actie dan kunt u contact opnemen met C. van der Steen,
tel: 0411-627305 of  e-mail
c.van.der.steen@haaren.nl


RAADSCOMMISSIE

Op 15 januari 2009 vindt in het gemeentehuis een raadscommissievergadering plaats. De agenda voor deze commissie kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 15 januari januari)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 15 januari 2009: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 29 januari 2009: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *