DE GEMEENTE PAKT ONDUIDELIJKE VERKEERSSITUATIE IN DE TORENSTRAAT AAN

In het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vroeg u aandacht voor de onduidelijke voorrangssituatie op het kruispunt Torenstraat – Broekwal.

Let op
Het gaat om kruispunt ter hoogte van de apotheek. Nu is de voorrangssituatie onduidelijk, omdat er dichtbij het kruispunt een verkeerslicht staat. Als het verkeerslicht op groen staat lijkt het alsof verkeer komend vanuit de richting N65 voorrang heeft op het verkeer van rechts. Dit is echter niet het geval. Er is daarom besloten de voorrangssituatie aan te passen aan het verwachtingspatroon van de weggebruikers. Dit betekent dat verkeer uit de Broekwal voortaan voorrang moet verlenen aan het overige verkeer.

Het besluit ligt vanaf 10 december voor een periode van zes weken ter inzage. Na het verlopen van de inzagetermijn plaatsen wij de voorrangsborden. De officiële bekendmaking vindt u bij de openbare bekendmakingen in deze krant.


WOZ-BESCHIKKING 2010

Eind februari ontvangt u de WOZ-beschikking 2010. De peildatum voor het vaststellen van de waarde was 1 januari 2009. Misschien verwacht u dat uw WOZ-waarde gedaald is vanwege de economische crisis. Dat is echter niet altijd zo. Sterker nog: tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 steeg de gemiddelde waarde van de woningen in Nederland nog iets.
In de eerste helft van 2008 was er namelijk nog sprake van een prijsstijging. Die stijging wordt niet helemaal ongedaan gemaakt door de daling in de tweede helft van 2008.

De gemeente heeft uw woning gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de “Wet waardering onroerende zaken” (Wet WOZ). Dat betekent dat de WOZ-waarde van woningen is bepaald aan de hand van verkoopcijfers rond 1 januari 2009 van vergelijkbare typen woningen in de gemeente.


 


Er zijn twee zaken die de hoogte van uw onroerendezaakbelasting bepalen:
a. De waardeontwikkeling van uw woning.
b. Het besluit van de gemeenteraad om geen stijging van de OZB-inkomsten te berekenen en ook geen indexering toe te passen. De gemeenteraad besloot dat de totale opbrengst van de OZB in 2010 hetzelfde moet zijn als in 2009.


SLUITING MILIEUSTRAAT HELVOIRT EN ESCH 

De milieustraten in Helvoirt en Esch zijn op zaterdag 19 december 2009 voor de laatste keer geopend.


INZAMELPUNTEN GROENAFVAL

Vanaf het weekend van 8 en 9 januari 2010 wordt in de oneven weken in Biezenmortel, Helvoirt en Esch een inzamelpunt voor uitsluitend groenafval ingericht.

Locatie Biezenmortel
– locatie is de Kloosterstraat
– Hier staat een kraakperswagen met chauffeur
– Open: om de week op zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur (oneven weken)
Locatie Esch
– locatie is het parkeerterrein aan de Haarenseweg
– Hier staat een kraakperswagen met chauffeur
– Open: om de week op zaterdag tussen 13.30 – 15.30 uur (oneven weken)
Locatie Helvoirt
– locatie is het parkeerterrein aan de Sportlaan
– Hier staan diverse containers
– Open: om de week op vrijdag tussen 16.00 – 19.00 uur (oneven weken)

Aandachtspunten
1. Voor alle inzamelpunten geldt een maximum hoeveelheid van 2m2 groenafval (= de hoeveelheid van een 1-assige aanhanger) per openingsmoment. Dit ter voorkoming dat inwoners grote partijen groenafval aanbieden zodat voor andere mensen geen mogelijkheid meer aanwezig is om hun groenafval hier aan te bieden.
2. Er is geen stortvak. U dient uw groenafval dusdanig aan te bieden dat u zelf eenvoudig dit materiaal in de aanwezige container of kraakperswagen (= huisvuilwagen) kunt deponeren.
3. Het voortijdig deponeren van uw snoeihout op de inzamelpunten is niet toegestaan.
4. Grote partijen groenafval kunt u elke zaterdag op de milieustraat in Haaren aanbieden. Hier kunt u het materiaal in het daartoe aangewezen stortvak deponeren.

MOLENSTRAAT EN TORENSTRAAT RICHTING N65 AFGESLOTEN

Rijkswaterstaat voert in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 december onderhoudswerkzaamheden uit aan de stoplichten bij de kruising op de N65 ter hoogte van Helvoirt. Hiervoor moeten de Molenstraat en Torenstraat geheel of gedeeltelijk worden afgesloten voor al het verkeer. Lokaal verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.

Afsluitingen
In verband met de werkzaamheden aan de stoplichten op de kruising van de N65 bij Helvoirt zijn er de volgende afsluitingen:
 Molenstraat vanuit Haaren richting N65
 N65 richting Molenstraat (Haaren)
 Torenstraat vanuit Helvoirt richting Molenstraat (Haaren)

Deze wegen zijn afgesloten voor al het verkeer van:
 vrijdag 11 december 19:00 tot zaterdag 12 december 18:00 uur

Omleidingroutes
Verkeer op de N65 richting Haaren en lokaal verkeer vanuit Helvoirt richting Haaren wordt omgeleid via de Torenstraat naar de N65 en vervolgens via Monseigneur Zwijsenstraat naar Haaren.

Lokaal verkeer uit Haaren richting Helvoirt wordt omgeleid via de Kerkstraat, Heuvelstraat, Kanstraat, Monsigneur Zwijsenstraat naar de N65 richting Helvoirt.


Weersgevoelig
Onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek zijn weergevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland voor:

Meer informatie?
De omleidingsroutes voor deze onderhoudswerkzaamheden worden ter plaatse met gele borden aangegeven. Heeft u vragen? Kijk op
www.rijkswaterstaat.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.


NIEUWE DIENSTREGELING VEOLIA

Op 13 december gaat de nieuwe dienstregeling in. Veolia heeft zijn best gedaan om het vervoer efficiënter en betrouwbaarder te maken. Voor u betekent dit in veel gevallen kortere wachttijden en eerder op uw bestemming.
 
wijzigingen voor gemeente Haaren
• Lijn 139 Deze lijn wordt opgeheven. Lijn 239 is op weekdagen het alternatief.
• Lijn 140 In Oisterwijk wordt een nieuwe route via Station NS gereden. Tussen Oisterwijk en Haaren wordt altijd via Oisterwijk-Oost gereden. De dienstregeling wijzigt ingrijpend met betere treinaansluitingen in Tilburg, Oisterwijk en Den Bosch. Op weekdagen worden extra ritten gereden.
• Lijn 239 Als gevolg van de gewijzigde dienstregeling van lijn 140 wijzigt ook de dienstregeling van lijn 239. De aansluitingen in Helvoirt zijn verbeterd. Ter compensatie van de vervallen lijn 139 worden in de ochtendspits extra ritten op lijn 239 gereden.

Informatie
Kijk voor meer informatie op
www.goedbezigbus.nl of op www.veolia-transport.nl
De nieuwe dienstregeling kunt u gratis afhalen bij de servicepunten van Veolia Transport of in de bus.


POLITIELOKET HAAREN GESLOTEN:

• Op donderdag 10 december vanaf 18.30 uur vanwege het kerstfeest van het team
• Op kerstavond, donderdag 24 december 2009
• Op oudejaarsavond, donderdag 31 december 2009


Voor het doen van aangifte of andere meldingen kunt u een afspraak maken via het bekende telefoonnummer 0900-8844.

Voor spoedzaken belt u natuurlijk altijd 112.


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 17 december: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 3 januari 2010: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
van 11.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis
• 11 januari: informatieavond Stand van zaken DOP Biezenmortel
aanvang 19.30 uur in Dorpshuis de Es

U BENT VAN HARTE WELKOM!


WILT U WETEN WAT ER TE DOEN IS IN ONZE GEMEENTE?

• Kijk in de plaatselijke bladen van de vier dorpen
• Kijk op onze website
www.haaren.nl > ontdek gemeente haaren > evenementen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *