PROFICIAT HAARENS KLOKJE

In november 1958 viel het eerste Haarens Klokje bij de inwoners van het dorp Haaren op de deurmat. Nu, vijftig jaar later, is het toenmalige initiatief van Pastoor Verrijt nog steeds springlevend. Natuurlijk zijn de technische hulpmiddelen in de loop der jaren veranderd, is de typemachine vervangen door de computer en het stencilapparaat door de kopieermachine, maar de basis is hetzelfde gebleven. Wekelijks wordt het Haarense nieuws verzameld, op papier gezet, vermenigvuldigd en huis aan huis bezorgd, allemaal door vrijwilligers. Dat is een prestatie van formaat, die ook nog steeds zeer gewaardeerd wordt door de Haarenaren. Ondanks de nieuwe media die de wereld bij ons thuis bezorgen, bewijst het Klokje nog steeds haar bestaansrecht als bron van dorpsinformatie voor de inwoners. Ik wil graag lof en respect uitspreken voor de redactie en alle andere betrokken vrijwilligers. En ik feliciteer hen, en de Haarense inwoners, van harte met het gouden Klokje.

Frans Ronnes,
burgemeester.

 

WWW.HAAREN.NL: STEEDS MEER ‘THUIS’ BIJ UW GEMEENTE

Waarom zou u helemaal naar het gemeentehuis komen, als u het ook thuis achter de computer kunt regelen? Veel sneller en veel makkelijker. De komende tijd willen we u graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden op onze website, www.haaren.nl: wat kunt u er vinden en wat  kunt u er regelen.

Deze week:

Producten en diensten op uw website
De producten en diensten op de website vormen de basis voor de digitale dienstverlening vanuit gemeente Haaren.
U vindt hier alle informatie over producten en diensten die de gemeente u levert. Eerst leest u de basisinformatie: wat houdt het in, hoe verloopt het en wat neemt u mee als u naar het gemeentehuis komt. Zijn er kosten aan verbonden, dan wordt dit apart vermeld. Bij veel producten vindt u ook een formulier, waarmee u het product kunt aanvragen. Wilt u meer achtergrondinformatie, dan wordt u doorverwezen naar een bepaalde verordening of een andere website. Uiteraard staat er ook altijd vermeld, wie u telefonisch kunt bereiken, als u vragen heeft.

Top 10 gezochte producten
Wij kunnen precies zien hoe vaak naar een bepaald product gezocht wordt.
De actuele top 10 van meest gezochte producten is:
bestemmingsplan, inzage – paspoort – bouwkavel, verkoop, verhuur of verpacht – bevolkingadministratie (GBA), uittreksel – rijbewijs – bouwvergunning – afvalinzameling – onroerende zaak, waardebepaling – nederlandse identiteitskaart – bestemmingsplan, vrijstelling.

In totaal staan er ongeveer 300 producten en diensten op. Daarnaast is er ook nog een koppeling met de productencatalogus van de overheid – die Samenwerkende Catalogi heet – zodat u, naast alle producten en diensten van uw gemeente, ook nog informatie van de overheid krijgt.

Zoeken?
De producten en diensten vindt u op de website onder de knop Digitale Balie Haaren. U:
– klikt op Digitale Balie Haaren;
– klikt op Producten en Diensten;
– klikt op de door uw gewenste mogelijkheid: u kiest op alfabet of thema of u gebruikt de zoekfunctie. U toetst dan het woord in wat u zoekt en vindt alle producten die daarmee te maken hebben.

Aanvullingen of opmerkingen?
Door volledige informatie over alle producten en diensten proberen wij u goed voor te lichten over alles wat de gemeente voor u kan betekenen. Mist u iets of kunt u het niet vinden? Laat het ons weten via onze e-mail: webmaster@haaren.nl of vul een reactieformulier in op de website.

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!


NOTITIE STARTERSBELEID

Op weg naar betere kansen voor starters op woningmarkt.

Het College van burgemeester en wethouders heeft de Notitie Startersbeleid vastgesteld. Een starter is iemand die voor het eerst zelfstandig de woningmarkt betreedt. Door de gestegen huizenprijzen, het geringe aanbod en het terughoudender beleid van de hypotheekverstrekkers, is het voor een starter op de woningmarkt moeilijk om een betaalbare woning te vinden, die aansluit bij hun wensen en portemonnee. Bovendien is er in de gemeente Haaren de afgelopen jaren nauwelijks gebouwd.

In het beleidsprogramma 2006-2010 “Bouwen en vertrouwen op sterke en levendige dorpen” is opgenomen, dat veel aandacht zal worden besteed aan bouwen voor de doelgroepen starters en senioren. In de dorpsontwikkelingsplannen hebben de inwoners uitgesproken, dat de dorpen aantrekkelijk moeten zijn, en blijven voor deze doelgroepen. Het behoud van jongeren draagt bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw, wat belangrijk is voor de leefbaarheid van de dorpen. De definities en wat we als gemeente Haaren daadwerkelijk doen en willen gaan doen in samenwerking met betrokken partners, is opgenomen in Notitie Startersbeleid. Denk aan de bouw van goedkope koopwoningen, woningen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, maar ook de bouw van middeldure koopwoningen voor de gewenste doorstroming.
De Notitie Startersbeleid wordt besproken in de raadscommissie van 4 december 2008, waarna de besluitvorming is gepland op 18 december 2008.

Meer weten
De Notitie Startersbeleid ligt ter inzage in de hal van het gemeentehuis en bij de Frontoffice. Ook is deze te vinden op de gemeentelijke website www.haaren.nl. Hoe vindt u dit document?  U klikt op Nieuws en actueel, vervolgens klikt u op Uw gemeente bericht, vervolgens klikt u op Notitie startersbeleid en tot slot klikt u onder aan dit nieuwsbericht op Notitie Startersbeleid (concept).


VERKOOP VAN VIER LANDBOUWPERCELEN PER OPENBARE INSCHRIJVING

De gemeente Haaren biedt vier landbouwpercelen in Helvoirt te koop aan.
De percelen worden per openbare inschrijving en kosten koper verkocht en zijn vrij van pacht. Om de waarde bepalen, heeft de gemeente in september 2008 een taxatierapport laten opstellen voor de vier landbouwpercelen. Die getaxeerde waarde is het minimale verkoopbedrag. Gunning vindt plaats via het college van burgemeester en wethouders.

Alle vier de landbouwpercelen liggen in de “Margriet”, ten zuiden van het Drongelens kanaal.

Kadastrale gegevens:
 


Vanaf 1 december tot 8 december 2008 ligt het taxatierapport ter inzage in het gemeentehuis van Haaren, bij de receptie en bij de frontoffice.. Hier liggen ook de inschrijfformulieren voor u klaar. Naast een bod voor het perceel vragen wij u ook aan te geven of u aanwezig wilt zijn bij het openen van de enveloppen. De inschrijfformulieren moeten uiterlijk vrijdag 12 december 2008 vóór 14.00 uur zijn ingeleverd bij notariskantoor Wösten & Van ’t Hooft, Clarissenstraat 22, 5281 AZ te Boxtel. Direct na 14.00 uur op die dag zal de notaris de enveloppen open maken en een proces verbaal opmaken van alle binnengekomen inschrijvingen. Tijdens het openen van de enveloppen worden geen namen genoemd, maar alleen bedragen die zijn geboden. Het proces verbaal wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

B&W zullen vervolgens in de vergadering van dinsdag 16 december 2008 de percelen gunnen (het college kan een gunning weigeren). De burgemeester zal dinsdagmiddag 16 december 2008, uiterlijk om 18.00 uur diegene(n) telefonisch benaderen aan wie gegund wordt.

Tussen de gunning (16 december 2008) en 24 december 2008 wordt de verkoopovereenkomst ondertekend door beide partijen. De overdracht in eigendom vindt plaats op uiterlijk 9 januari 2009.
 
Informatie
Voor vragen over de verkoop kunt u contact opnemen met Henny Oerlemans, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Ruimtelijke Ordening en Grondbedrijf, gemeente Haaren, bereikbaar op telefoonnummer 0411 – 627 252 of via h.oerlemans@haaren.nl


GESCHIEDENIS VAN HAAREN IN BEELD TIJDENS KERSTMARKT HELVOIRT

Tijdens de kerstmarkt in Helvoirt op zondag 7 december a.s. staat de geschiedenis van Haaren op het programma. Onder de titel ‘Het Geheugen van Haaren’ zal René Bastiaanse, presentator van het populaire TV-programma De Wandeling op Omroep Brabant en directeur van het BHIC, ’s middags met jong én oud van gedachten wisselen over de lokale geschiedenis van Haaren, met speciale aandacht voor Helvoirt.

Programma ‘Het Geheugen van Haaren’
Het ‘Geheugen van Haaren’ vindt plaats op zondag 7 december van 14.00 – 15.30 uur in D’n Hof, Kloosterstraat 2 in Helvoirt. De zaal is vanaf 13.30 uur open voor het publiek. De toegang is gratis.

Iedereen is van harte uitgenodigd en wordt vooral verzocht zijn of haar dierbaarste foto’s van vroeger mee te nemen!

Nu vast mailen…
Bewaren inwoners van de gemeente Haaren mooie herinneringen aan hun gemeente,  bijvoorbeeld aan hun oude dorpsschool of klas, die aardige of juist strenge meester, de kruidenierswinkel op de hoek en noem maar op? Dan kunnen zij het BHIC nu alvast hun verhaaltje, anekdote of foto’s toesturen. Graag zelfs! Dat kan via www.bhic.nl/haaren of telefonisch via 073 – 6818500

WEGWERKZAAMHEDEN

DORP LOCATIE SOORT WERK WANNEER GEVOLG

Haaren en Helvoirt 
Nieuwkuikseweg
Helvoirtsestraat westzijde
Udenhoutseweg zuid- en noordzijde
Molenstraat westzijde
Oisterwijkseweg westzijde 
tegelverharding fietspaden wordt vervangen door een betonverharding  
17 november t/m 19 december 2008 
Tijdens de werkzaamheden is er een rijdende afzetting op één helft van de rijbaan.
Fietsverkeer wordt omgeleid via fietsstrook aan de andere zijde van de rijbaan, waar dan tijdelijk sprake is van tweerichting fietsverkeer.
Omleidingsroutes voor overig verkeer zijn vooralsnog niet nodig.

De genoemde tijden zijn onder voorbehoud en zijn onder meer afhankelijk van het weer en van de vordering van het werk. De planning wordt (indien noodzakelijk) aangepast. In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.
Tijdens de werkzaamheden worden inritten naar percelen opengehouden. Na aanleg van de betonverharding worden de aanwezige inritten weer goed aangesloten, bijvoorbeeld door herstraten.

De aannemer doet er alles aan om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen, maar houdt u zelf ook de tijdelijke verkeerregels aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beheer, tel. (0411) 62 72 82.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 27 november 2008: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 4 december 2008: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 8 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Helvoirt
aanvang 20.00 uur in ’t Gastenbosch
• 9 december 2008: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 9 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Esch
aanvang 20.00 uur in De Es
• 16 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Biezenmortel
aanvang 20.00 uur in de Vorselaer in Biezenmortel
• 18 december 2008: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!


BIJEENKOMSTEN DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN
Terugkoppeling resultaten besluitvorming

HELVOIRT 8 december 2008 om 20.00 uur Gastenbosch
ESCH 9 december 2008 om 20.00 uur De Es
BIEZENMORTEL 16 december 2008 om 20.30 uur De Vorselaer.

Meer informatie?
Op de startpagina van www. Haaren.nl kunt u snel doorlinken naar de dorpsontwikkelingsplannen.

Wilt u ook de digitale nieuwsbrief van de gemeente Haaren ontvangen?

Ga naar www.haaren.nl en klik op ‘nieuws en actueel >
digitale nieuwsbrieven’.

Daar vindt u informatie over hoe u zich aanmeldt voor een
e-mailabonnement.

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *