Dorpsontwikkelingsplan dorp Haaren 26 november a.s. van start!

Uitnodiging aan alle inwoners van het dorp Haaren van 16 jaar en ouder

 Hebt u het naar uw zin in Haaren? Wat vindt u er aantrekkelijk aan – of juist niet – om hier te wonen? Wat moet gehandhaafd blijven? Wat zou beter kunnen? Wat zou er moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat het in Haaren prettig wonen blijft, nu, maar ook in de toekomst voor uw (klein)kinderen? U bent van harte welkom hierover mee te denken en mee te praten. De gemeente Haaren hecht veel waarde aan de leefbaarheid in de dorpen. Daarom hebben we besloten om samen met de inwoners van de vier dorpen na te denken over de toekomst van uw dorp. Dit moet leiden tot vier dorpsontwikkelingsplannen (DOP), één voor ieder dorp. Ook het buitengebied wordt daarbij betrokken.

Wat is een dorpsontwikkelingsplan (DOP)?

Het DOP Haaren is een rapport waarin komt te staan hoe u nu als inwoners van Haaren denkt over uw dorp. Maar ook in welke richting het dorp Haaren zich volgens u moet ontwikkelen de komende vijftien jaar. En tot slot, welke acties op korte, middellange en lange termijn moeten worden ondernomen om dat te bereiken. Het gaat dus over zaken die u en alle andere inwoners van Haaren rechtstreeks aangaan. Daarom nodigen we alle inwoners van 16 jaar en ouder uit om mee te denken en te mee te praten over de toekomst van uw dorp.  We hebben het PON gevraagd ons te begeleiden bij de totstandkoming van de DOP’s. Het PON is een onafhankelijk instituut uit Tilburg, dat in Noord-Brabant veel ervaring heeft opgedaan met het werken aan de leefbaarheid in kleine kernen.  

Wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe denkt het PON samen met u, bewoners van 16 jaar en ouder uit Haaren, aan de slag te gaan? Op:

maandag 26 november

om 20.00 uurin Den Domp in Haaren hoort u welke stappen we samen gaan zetten. We vertellen wanneer u een bijdrage kunt leveren en hoe u dat kunt doen. Bovendien krijgt u volop de ruimte om vragen te stellen. Laat deze kans niet onbenut! Wij hopen u te mogen verwelkomen op 26 november a.s. Samen kunnen we werken aan een waardevol dorpsontwikkelingsplan en een leefbaar Haaren, nu en in de toekomst. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente HaarenCarine Blom, wethouderJan Brenninkmeijer, wethouder. Verlaging Bouwleges 

In vergelijking met andere gemeenten kent onze gemeente tot op heden vrij hoge tarieven voor de bouwleges. Dit heeft alles te maken met het feit dat lange tijd weinig nieuwbouw in onze gemeente heeft plaatsgevonden. Vanaf 2007 is gelukkig een omslag te zien in het bouwvolume. De eerste grote plannen zijn al vergund. Als voorbeeld kan worden genoemd WOB Cello in Helvoirt, de Weiakker in Esch, en de voormalige Melkfabriek- en Boerenbondlocaties in Haaren. Ook voor de toekomst staan aanzienlijke plannen op de rol. Vandaar dat het college voorstelt om met ingang van 2008 de tarieven voor de bouwleges aanzienlijk te verlagen én te vereenvoudigen.

 

Voorgesteld wordt om de volgende tarieven te gaan hanteren voor lichte én reguliere aanvragen:

– een tarief van 3% voor aanvragen met een bouwsom tot en met € 15.000

– een tarief van 2,75% voor aanvragen met een bouwsom van 15.001 tot en met € 500.000

– een tarief van 2,50% voor aanvragen met een bouwsom van € 500.001 en meer.

 

Bij de invoering van de baliebouwvergunning wordt uitgegaan van een korting van 50% ten opzichte van het bovenstaande tarieven.

 

In vergelijking met de huidige tarieven betekent dat een flinke verlaging:

 

Bouwkosten

Voorstelleges 2008

Leges 2007 regulier

Leges 2007 licht

Verschil regulier

Verschil licht

Verschil baliebouw-vergunning

15.000

450

783

508

-43%

-11%

-56%

30.000

825

1.628

1.047

-49%

-21%

-61%

150.000

4.125

6.806

4.511

-39%

-9%

-54%

300.000

7.500

12.081

8.917

-38%

-16%

-58%

 

De verlaging heeft dus met name betrekking op de reguliere aanvragen en de baliebouwvergunning. Hiermee willen we stimuleren dat in de toekomst zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van de baliebouwvergunning.

 

Verder onderzoeken we in 2008 of we voor de lichte bouwaanvragen een vast bedrag per aanvraag kunnen invoeren. Dit bedrag is dan gemiddeld genomen kostendekkend. Naar verwachting kunnen hiermee de tarieven van de reguliere aanvragen in de toekomst verder dalen.

Over dit voorstel neemt de raad op 13 december een besluit. WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? Ø       26 november: startbijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       12 december: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Esch

Aanvang 20.00 uur dorpshuis de Es

Ø       13 december: opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

Ø       6 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Aanvang 11.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Op deze nieuwjaarsreceptie wordt de vrijwilliger van het jaar van ieder dorp gehuldigd door burgemeester Ronnes

Ø       8 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch

Ø       13 januari: 10-jarig Haaren speelt bridgeAanvang 12.30 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch in Helvoirt.

Kampioenschappen voor al onze inwoners van alle vier de dorpen

Ø       15 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

  U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *