BETONVERHARDING VOOR ALLE FIETSPADEN IN HET BUITENGEBIED

Na een voorbereidingstraject van bijna een jaar worden de fietspaden langs de wegen in het buitengebied van de gemeente Haaren aangepast. De tegelverharding wordt vervangen door een betonverharding. Dit alles met een aanzienlijke subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Het gaat over de fietspaden langs:
• Nieuwkuijkseweg
• Helvoirtsestraat
• Molenstraat
• Helvoirtseweg
• Oisterwijkseweg
• Udenhoutseweg
• Loonsebaan
• een restant Witvensedijk

Dit gebeurt in de periode van november 2008 tot en met oktober 2009. Eerder dit jaar is het grootste deel van de tegelverharding van de fietspaden langs de Witvensedijk vervangen door een betonverharding. De eerste complimenten heeft de gemeente daar al voor ontvangen.

De werkzaamheden beginnen in november 2008 ter plaatse van het fietspad aan de westzijde van de Nieuwkuijkseweg vanaf het Drongelens kanaal in zuidelijke richting. De overige trajecten volgen daarna. Omwonenden en gebruikers van percelen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de planning en contactmogelijkheden met de aannemer.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal sprake zijn van een rijdende afzetting op één helft van de rijbaan. Het fietsverkeer dat tijdelijk geen gebruik kan maken van dat traject waar werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt omgeleid via de fietsstrook aan de andere zijde van de rijbaan, waar dan tijdelijk sprake is van tweerichting fietsverkeer. Omdat sprake is van een rijdende afzetting zal in principe geen sprake zijn van omleidingsroutes voor het overig verkeer.

Tijdens de werkzaamheden worden inritten naar percelen opengehouden. Na aanleg van de betonverharding worden de aanwezige inritten weer goed aangesloten. Dit betekent dat de aannemer bijvoorbeeld inritten zal moeten herstraten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beheer, tel. (0411) 62 72 82.


30 KM/H-ZONE IN DE WIJK TEMPELIERSDAL II

De gemeente Haaren werkt permanent aan de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Eén van de maatregelen om dit te verbeteren is de inrichting van woonwijken als 30 km/u zone. Hierdoor wordt de snelheid in de woonstraten verlaagd, waardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk wordt vergroot.
Onlangs is de wijk Tempeliersdal II ingericht als 30 km/u zone. Dit is gedaan in het verlengde van het besluit van het college van burgemeester en wethouder van 26 augustus 2003 om de hele kern van Haaren aan te wijzen als verblijfsgebied.
Door de herinrichting zijn de volgende straten opgenomen in de 30 km/u zone: Wethouder Bressersstraat, Burgemeester Burgerstraat, Burgemeester van den Overerstraat, Wethouder Pijnenborgstraat, Burgemeester Schijvensstraat, Burgemeester de Ruyterstraat, Burgemeester Panisstraat, Burgemeester van de Venstraat, Tempeliersdal, Burgemeester den Oudenstraat, Brem, Biezen, De Zwartrijt en een gedeelte van de Tempeliersweg.


DOP’s IN UITVOERING: BRABANTSE DORPEN DERBY

De dorpsontwikkelingsplannen zijn vastgesteld. Er is een goed beeld verkregen over wat er leeft onder de inwoners van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Gemeentebreed werd door de inwoners aandacht gevraagd voor communicatie en de relatie tussen de burgers en de gemeente. In deze wekelijkse cyclus over de DOP’s  willen wij een prijsvraag van de provincie onder uw aandacht brengen. De zogenaamde Brabantse Dorpen Derby.

Leef je uit! De Brabantse Dorpen Derby
Je hebt vast ideeën als het gaat om het verbeteren van je eigen leefomgeving. Misschien ben je zelfs al bezig met een goede actie of een leuk project. Goed om te horen! De Brabantse Dorpen Derby biedt je nu dé kans om jouw idee te realiseren én te delen met de wereld.

De Provincie Noord-Brabant wil namelijk samen met jou inzetten op de leefbaarheid in de Brabantse dorpen. Daarom dagen we je uit. Ga zelf actief aan de slag. Doe mee, leef je uit, niets is te gek. Meld jouw idee of project aan voor de Brabantse Dorpen Derby. Misschien wordt jouw idee dan straks wel uitgekozen en maak je kans op mooie prijzen.
Een vakkundige jury kiest uit alle inzendingen de 10 beste en meest originele initiatieven. Deze genomineerde 10 projecten winnen elk al 10.000 euro om het project (verder) uit te voeren. Daarnaast krijgen de projecten professionele begeleiding of advies en maken ze kans op een superhoofdprijs! Uiteindelijk mag één dorp zich winnaar van de Brabantse Dorpen Derby noemen. Wordt dat jouw dorp?
Stap in het strijdperk van de Brabantse Dorpen Derby en zorg ervoor dat de leefbaarheid in jouw dorp verbetert! Wie weet komt jouw dorp dan ‘in the picture’. Want ook Omroep Brabant besteed aandacht aan de Brabantse Dorpen Derby.

Voor meer informatie kijk op www.brabant.nl/dorpenderby. Ook geef je via deze website je idee of project op vóór 1 januari 2009. Leef je uit in Brabant!


KOM OP AFSPRAAK IN GEMEENTE HAAREN…….

en u wordt op de afgesproken tijd met de juiste informatie bij de hand geholpen door een medewerker, die ook voorbereid is. Uw afspraak vindt binnen een week plaats.
U belt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: voor zaken voor ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, bestemmingsplannen)  telefoonnummer 0411 627260 en voor de overige zaken het algemene nummer: 0411 627282. De receptioniste verbindt u door met de desbetreffende afdeling. De medewerker neemt met u door wat u eventueel mee moet brengen.
Voor afspraken met bevolking hebt u uw burgerservice-nummer (sofinummer) nodig. Dit nummer vindt u op uw identiteitsbewijs.

Meer informatie:in onze folder of op  www.haaren.nl


HULP BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN

Lukt het u niet met uw inkomen rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossing betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich zorgen maakt over de toekomst? Wellicht kan WegWijs u dan helpen.

Onze aanpak
De medewerker van WegWijs gaat samen met u na wat uw financiële situatie is. Wat is uw inkomen, zijn er schulden of achterstanden in betaling, hoe hoog zijn die opgelopen, wat zijn uw vaste lasten?
Bij WegWijs wordt onderzocht of er voor bepaalde uitgaven financiële tegemoetkomingen zijn waar u nog geen gebruik van maakt. Denk dan aan huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand etc. Verder kijken we of u tenminste het sociaal minimum ontvangt en of u recht heeft op geld via de Belastingdienst, zoals belastingteruggave of heffingskortingen. Door gebruik te maken van al die regelingen kunt u uw inkomen verhogen. Er blijft dan meer ruimte over om uw rekeningen te betalen en uw schulden af te lossen.
In sommige situaties is dat niet voldoende. Dan kan een schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank in Den Bosch een oplossing bieden. De Kredietbank probeert met de schuldeisers een regeling te treffen waarbij elke schuldeiser een deel van het bedrag ontvangt, dat u per maand kunt missen voor de aflossing van de schulden. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan staat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen nog voor u open. WegWijs adviseert u wanneer de Kredietbank moet worden ingeschakeld. Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die WegWijs u kan bieden.

Wat wordt er van u verwacht?
Het oplossen van schulden vergt veel discipline en doorzettingsvermogen van u. U moet het zware werk doen. U moet leren om uw uitgaven af te stemmen op uw inkomsten. En soms moet dat over een langere periode. Het vergt van u en van uw huisgenoten een flinke portie wilskracht. Wanneer dat nodig is, kunt u ondersteuning en begeleiding krijgen van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Zij kunnen u helpen met budgetbegeleiding, maar ook met andere problemen die er voor gezorgd hebben dat u in de schulden bent gekomen. Bijvoorbeeld relatieproblemen, verslavingsproblematiek e.d. De Kredietbank kijkt samen met u of die begeleiding u kan helpen de problemen helemaal op te lossen.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


RECONSTRUCTIE GROENVOORZIENING

Om groenvoorzieningen en bomenbestanden duurzaam in stand te houden moeten er regelmatig beplantingen en bomen vervangen worden. Soms moeten bomenrijen of boomgroepen uitgedund worden om overlast weg te nemen of omdat bomen meer ruimte nodig hebben om verder uit te groeien.

Voor het najaar 2008 zijn een aantal groenreconstructies voorbereid en deze zijn tijdens informatiebijeenkomsten met omwonenden besproken. Het betreft de volgende straten:
• Tempeliersweg Haaren
• Bossebaan Haaren
• Oude Kerkweg/ Oude Raadhuisstraat Haaren
• Venakker Esch
• Biestakkerstraat Helvoirt

Vanaf 29 oktober wordt gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze zullen naar verwachting rond 1 december zijn afgerond. Wij trachten de overlast zo veel mogelijk te beperken en vragen uw begrip hiervoor.

Voor meer informatie of opmerkingen over de reconstructie kunt u contact opnemen met dhr. Ad van de Ven, afdeling Ruimtelijk Beheer, tel. 0411-627282.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 5 november 2008: bewonersavond over inrichting van Langeweg en Kerkeind in Haaren
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
• 6 november 2008: opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2009
aanvang 19.00 uur in de Raadzaal
• 10 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in ’t Gastenbosch in Helvoirt
• 11 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Vorselear in Biezenmortel
• 17 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis in Haaren
• 18 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Es in Esch

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *