START INZAMELING PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL AAN HUIS

Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over het ophalen van plastic verpakkingsmateriaal bij u aan huis. Bij deze brief zit een informatiefolder en een paar transparante zakken. Alleen plastic verpakkingsmateriaal wat u in deze zakken aanbiedt, wordt door de afvalinzamelaar meegenomen.

Vanaf november wordt het plastic verpakkingsmateriaal 1 maal per 4 weken bij u aan huis opgehaald. De eerste keer op maandag 23 en dinsdag 24 november. Verdere informatie treft u aan in de informatiefolder, die binnenkort bij u aan huis wordt bezorgd.

De oranje containers in het openbaar gebied verwijderen wij begin november.

Informatie
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeentelijke afvalstoffendienst
’s-Hertogenbosch, bereikbaar onder telefoonnummer (073) 615 65 06.


GLADHEIDBESTRIJDING

Nu de kans op de winterse weersomstandigheden nadert, is het goed om voor u, de inwoners van onze gemeente, weer eens op een rijtje te zetten hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd.

In de Wegenwet is uitdrukkelijk geregeld dat de wegbeheerder moet zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid. Het is van belang om te weten dat het hierbij gaat om een inspanningsverplichting van de wegbeheerder en niet om een resultaatsverplichting. De zorgplicht gaat niet zover dat de veiligheid van de weg altijd gegarandeerd moet zijn.

De wegen, die de eerste prioriteit krijgen bij gladheidbestrijding, zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dat zijn de kernverbindende wegen, busroutes, wijkontsluitingswegen, fietspaden en een aantal wegen buiten de bebouwde kom.
Op de N624 (Oisterwijksedreef en Belversedijk) wordt door de Provincie gestrooid.
De tweede prioriteit hebben de woonstraten en wegen en de overige wegen buiten de bebouwde kom.
Bij condensatiegladheid en gladheid door bevriezing van een nat wegdek, worden alleen de wegen van de eerste prioriteit gestrooid. Op de wegen van de tweede prioriteit wordt alleen gestrooid bij ijzel en sneeuwval, nadat de eerste prioriteitenroute is afgewerkt.

Provincie, Rijkswaterstaat of politie melden de noodzaak tot gladheidbestrijding, maar ook als de eigen gladheidbestrijders van de gemeente gladheid waarnemen, gaan wij over tot actie.

Het materieel is zodanig dat wij de eerste prioriteitenroute in twee uur kunnen strooien.
Wij beschikken over goed materieel dat voldoet aan de huidige ARBO- richtlijnen.
Het materieel bestaat uit: één zoutstrooier van 4000 liter, drie zoutstrooiers van 1100 liter,  één rolbezem en vier sneeuwploegen.

Wij doen ook deze winter weer alles aan doen om er voor te zorgen dat u veilig over straat kunt.

Buitendienst gemeente Haaren


OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN VAN DE GEMEENTE HAAREN:
DOET U MEE OP 10 NOVEMBER?

Om er voor te zorgen dat de nieuwe inwoners van onze gemeente zich snel thuis voelen en gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de dorpen, verwelkomt het college van burgemeester en wethouders eenmaal per jaar alle nieuwe inwoners in het gemeentehuis.
In 2009 gebeurt dat op dinsdag 10 november.
De nieuwe inwoners maken kennis met het gemeentebestuur en met de manier waarop de gemeentelijke organisatie werkt. Ook de ondernemersvereniging van onze gemeente zal zich voorstellen.

Een van de meest opvallende zaken in onze dorpen is het rijke en buitengewoon gevarieerde verenigingsleven. Ook daar willen wij onze nieuwe inwoners daar graag kennis mee laten maken.
Wij bieden u daarom graag de gelegenheid om uw vereniging via een demonstratie, brochures of andere materialen te presenteren op 10 november in de hal van het gemeentehuis.

Als uw vereniging wil meedoen of als u nadere informatie wilt hebben, vragen wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met Helma van Drunen, voorlichter van de gemeente, bereikbaar via (0411) 62 73 50 of h.van.drunen@haaren.nl


AFSCHAFFING GRATIS NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART 14-JARIGEN

Met ingang van 1 januari 2010 wordt de eenmalige gratis ID-kaart voor 14-jarigen afgeschaft. Tot en met 31 december 2009 kun je nog een gratis ID-kaart aanvragen. Daarna kost een ID-kaart voor jongeren tot en met 13 jaar € 8,97.

Word je binnenkort 14 jaar dan krijg je van de gemeente een brief waarin wij je vertellen over de mogelijkheid van het aanvragen van een gratis ID-kaart.


GEMEENTERAAD

Op 22 oktober 2009 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 22 oktober)


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 22 oktober: vergadering raadscommissie
Informatieve behandeling van de programmabegroting 2010.
Aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 22 oktober: aansluitend vergadering gemeenteraad
• 5 november 2009 opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2010.
Let op: gewijzigde aanvangstijd van 19.00 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *