KAMPIOENEN GEZOCHT.

We leven in een gemeente met sportieve inwoners. Steeds vaker zien we berichten voorbijkomen over bijzondere verrichtingen op sportgebied door jonge en volwassen inwoners uit een van onze dorpen.
We willen al die buitengewone prestaties niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan.
Dus: kent of bent u iemand die in 2008 bij een Nederlands kampioenschap de eerste, tweede of derde plaats heeft behaald in een tak van sport, of kent of bent u iemand die in 2008 zelfs op internationaal sportniveau goud, zilver of brons heeft verdiend? Meld dat dan bij onze voorlichter Helma van Drunen, bereikbaar op telefoonnummer 0411 – 627350 of via
h.van.drunen@haaren.nl.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, begin 2009, wil het gemeentebestuur dan al deze bijzondere sporters uit onze gemeente in het zonnetje zetten.
We hopen op heel veel aanmeldingen!

Frans Ronnes,
burgemeester.


DOP’s IN UITVOERING: BURGERPARTICIPATIE

De dorpsontwikkelingsplannen zijn vastgesteld. U gaf een oordeel over uw dorp, dacht na over de toekomst van uw dorp en deed voorstellen voor acties. Er is een goed beeld verkregen over wat er leeft onder de inwoners van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Gemeentebreed werd door de inwoners aandacht gevraagd voor communicatie en de relatie tussen de burgers en de gemeente. Dit onderwerp willen wij deze week wat meer belichten.

Interactieve beleidsvorming, burgerparticipatie en dienstverlening zijn onderwerpen die in de dorpsontwikkelingsplannen van alle vier de dorpen naar voren kwamen. Als gemeente doen we niet altijd de dingen waar u als inwoners op zit te wachten. Voor een deel is dit uitvoering van het beleid van provincie en rijk, maar deels ook het gevolg van eigen keuzes. Steeds meer betrekken we inwoners bij de voorbereiding van plannen. Andere voorbeelden zijn het project dienstverlening binnen de eigen gemeentelijke organisatie, de spreekuren in de dorpen, de informatie- en inspraakbijeenkomsten en de wijze van totstandkoming van de dorpsontwikkelingsplannen. Er zijn duidelijk resultaten geboekt, maar zoals door u wordt aangegeven en waar we ons ook van bewust zijn, we zijn er nog niet. Belangrijk is om aan u duidelijk te maken wat we als gemeente Haaren doen, waarom we het doen en wanneer. Ook waarom we zaken niet doen. U vraagt om een besluitvaardig bestuur. We moeten plannen tot uitvoering brengen en –tussentijds- laten zien wat er gebeurt.
Concreet gaat het om uw directe betrokkenheid bij wat we doen en hoe we het doen. In de dorpsontwikkelingsplannen is door u een aantal mogelijkheden aangegeven om dat te bereiken. Het gaat om het instellen van dorpsraden, het aanwijzen van ambtelijke en/of bestuurlijke aanspreekpunten, burgeravonden en het houden van dorpsschouwen.

De discussie zal moeten worden gevoerd hoe we verder invulling gaan geven aan uw signaal. Bijvoorbeeld houden we dorpsschouwen, maar is er ook budget en/of personele capaciteit om de geconstateerde knelpunten ook daadwerkelijk uit te voeren. Met de gemeenteraad hebben we hierover afgesproken, dat we uiterlijk in juni 2009 met een uitgewerkt voorstel komen.

Meer informatie
Wij houden u regelmatig op de hoogte over de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen. Na de begrotingsbehandeling zullen wij eind november/begin december per dorp een bijeenkomst organiseren. We bespreken dan met u de resultaten van de besluitvorming en het vervolg. De data volgen nog. Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.haaren.nl. Op de startpagina kunt u snel doorlinken naar de dorpsontwikkelingsplannen.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

Poll op de website
Op de website
www.haaren.nl  vindt u sinds kort een zgn. Poll; een heel korte enquête over de inloopspreekuren. Ook al bent u niet geweest naar de spreekuren, dan is het fijn om voor ons als bestuur te weten hoe u er over denk. Het kost u maar een minuutje.

Het schema voor de komende maanden:

21 oktober 2008 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Van den Dungen
Esch, De Es: wethouder wethouder Blom
Haaren, den Domp: burgemeester Ronnes
Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Brenninkmeijer

18 november 2008 van 17.00-18.00 uur
9 december 2008 van 17.00-18.00 uur


PLAATSEN BLADCONTAINERS

De herfst is, wanneer de bladeren aan de bomen verkleuren, een fraaie periode.
Op het moment dat de bladeren gaan vallen kunnen zij echter overlast veroorzaken.
In opdracht van de gemeente worden, net als in vorige jaren, de bladeren in de straten enkele malen verwijderd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer (WSD Groen en Bouw).

Naast deze periodieke schoonmaak plaatst de gemeente op een aantal plekken waar veel grote gemeentelijke bomen staan containers voor het deponeren van bladeren. De gemeente beschikt over 25 bladcontainers. De 25 bladcontainers worden in de bebouwde kommen geplaatst verspreid over de kernen. De keuze voor de locaties is gemaakt op grond van de te verwachten hoeveelheid bladeren. Deze inzamelmethode kan u een extra bezoek aan de milieustraat besparen. De bladcontainers worden geplaatst gedurende de periode dat de bomen in de straat het blad laten vallen. Kort daarna worden ze weer verwijderd. Het kan zijn dat ze daarna nog op een andere locatie geplaatst worden.
De containers zijn in week 40 geplaatst en zullen in eind week 50 verwijderd worden.

Biezenmortel: Vorselaerstraat en Capucijnenstraat.
Esch: Haarenseweg, Nieuwland en Postelstraat.
Helvoirt: Tilburgstraat, Sint Nicolaasstraat, Van de Meerstraat, Van Oirschotstraat, Lage Driesstraat, Van Grevenbroeckstraat, Kloosterstraat , Sint Jorisstraat, Poirterstraat en Oude Rijksweg.
Haaren: Groenplein, Kerkstraat, Haarensteijnstraat, Keizerstraat, Lindelaan, Tempeliersdal, Burgemeester de Ruijterstraat, Bossebaan, Oude Kerkweg, Plataanlaan en Tempeliersweg.

Deze containers zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren, indien ze gebruikt worden voor het dumpen van ander (groen)afval, worden ze onmiddellijk verwijderd.

Met het plaatsen van de containers willen we voorkomen dat bladeren op een andere wijze worden aangeboden, bijvoorbeeld op hopen langs de weg.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente, telefoon (0411) 62 72 82.


INFORMATIEMIDDAG SPEELVOORZIENING TOCHTAKKER IN HELVOIRT

In de Tochtakker wordt het bestaande speelterrein opgeknapt en een nieuw speeltoestel geplaatst. Wij nodigen de kinderen, ouders en omwonende uit de wijk rondom de Tochtakker uit om gezamenlijk met de gemeente tot een keuze van een speeltoestel te komen. Deze middag wordt gehouden op Woensdagmiddag 22 oktober 2008 om 15.00 uur in buurthuis Gastenbosch te Helvoirt.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Arno Pullens tel: (0411) 62 67 40 of je vragen stellen tijdens de informatiemiddag.


OUDPAPIER EN PAPIERAFVAL

Binnen onze gemeente vindt de papierinzameling plaats met behulp van verzamelcontainers welke met een bepaalde regelmaat in de dorpskernen worden geplaatst. Gemiddeld wordt op deze manier 62 kilogram papier inclusief karton per persoon per jaar ingezameld.

Naast de hoeveelheid is de kwaliteit van het aangeboden papier belangrijk. Hoe meer vervuiling optreedt des te moeilijker is het om papier te kunnen recyclen en het hergebruik van oudpapier te stimuleren. Vanuit de papierindustrie hebben we een top 5 van de ongewenste producten ontvangen die niet bij het oudpapier thuishoren.

De top 5 van ongewenste producten/vervuilingen zijn:
1. Papier en karton dat vuil is
2. Plastic folies en plastic draagtassen
3. Kartonnen drankverpakkingen en blik
4. Papier en karton met een laagje plastic
5. Diepvriesverpakkingen

Het is een misverstand dat drankverpakkingen (zoals lege melk- en vruchtensapverpakkingen, tetraverpakkingen) bij het oudpapier mogen worden aangeboden. Dit materiaal bestaat uit karton met aan de binnenzijde een folielaag. Voor de papierindustrie moet deze folielaag eerste worden verwijderd voordat de buitenkant, het karton, kan worden hergebruikt. Bij het gescheiden aanbieden van drankkartons op de milieustraat, wordt door de inzamelaar de folielaag eerst verwijderd waarna het karton alsnog het papiercircuit doorloopt.


AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEKPUNTEN IN HAAREN EN BIEZENMORTEL

De vier bibliotheken zijn nu een paar weken al open. Met veel enthousiasme worden ze bezocht en bemand door een groep vrijwilligers. Door wat verschuivingen zijn in Haaren en Biezenmortel de tijden nu iets anders geworden.

Haaren:
Dinsdag 9.00-12.00
Woensdag 11.45-16.15
Donderdag 15.30-17.30
Vrijdag  11.45-15.30
Zaterdag 10.00-12.00

Biezenmortel:
Dinsdag 9.30-12.00
Woensdag 9.30-12.00
Woensdagavond vervalt
Donderdag 9.30-12.00
Vrijdag  13.30-16.30
Zaterdag 10.00-13.00


ALLE WEGWERKZAAMHEDEN IN BRABANT OP WWW.HAALMEERUITDEWEG.NL

Het wordt steeds drukker op de weg. Daardoor neemt ook de verkeershinder door wegwerkzaamheden toe. Om u als weggebruiker goed te informeren is de website www.haalmeeruitdeweg.nl in het leven geroepen, met actuele informatie over de wegwerkzaamheden in Brabant. Ook de gemeente Haaren doet daaraan mee.

Op www.haalmeeruitdeweg.nl vindt u op één handige kaart de wegwerkzaamheden, evenementen die mogelijk hinder veroorzaken en eventuele omleidingsroutes in Brabant; dus óók in onze regio. U klikt bovendien gemakkelijk door naar meer informatie over de werkzaamheden en evenementen. Zo kunt u een bewuste keuze maken over uw vertrektijd, route en vervoermiddel. Via de website of uw mobiele telefoon kunt u zich bovendien aanmelden voor de waarschuwingsservice via sms of email.

Alle wegbeheerders in Brabant (Rijkswaterstaat, de provincie en alle 68 gemeenten) werken samen. De website wordt continu geactualiseerd en gecontroleerd; de informatie is dus volledig en betrouwbaar zonder versnipperd aanbod.

Haal ook meer uit de weg!
Dus gaat u de weg op? Kijk dan eerst op
www.haalmeeruitdeweg.nl. Of meldt u aan voor de gratis waarschuwingsservice. Sms ‘wegwerk aan’ naar 3010. Haal ook meer uit de weg én help mee aan een beter bereikbaar Brabant!


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 20 oktober 2008: informatieavond Denemarken door Dhr. Kim Rosner Pedersen van de Deense ambassade ter voorbereiding op uitwisseling met Holmegaard
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 21 oktober 2008: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 22 oktober 2008: informatiemiddag over speelvoorziening aan de Tochtakker in Helvoirt
vanaf 15.00 uur in ’t Gastenbosch in Helvoirt
• 23 oktober 2008: besluitvormende gemeenteraadsvergadering en informatieve behandeling van de begroting 2009 door de raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 6 november 2008: opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2009
aanvang 19.00 uur in de Raadzaal
• 10 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in ’t Gastenbosch in Helvoirt
• 11 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Vorselear in Biezenmortel
• 17 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis in Haaren
• 18 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Es in Esch

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *