HAARENSE SPORTKAMPIOENEN GEZOCHT

Haaren is een gemeente met sportieve inwoners. Dat was voor het gemeentebestuur reden om vorig jaar voor de eerste maal de sportkampioenen uit onze vier dorpen te huldigen. En ook dit jaar willen we die bijzondere sportprestaties niet zomaar voorbij laten gaan.
Maar daar hebben we uw hulp bij nodig.
Dus:
• Kent of bent u iemand die in 2009 bij een Nederlands kampioenschap de eerste, tweede of derde plaats heeft behaald in een tak van sport?
of
• Kent of bent u iemand die in 2009 zelfs op internationaal sportniveau goud, zilver of brons heeft verdiend?
Meld dat dan bij onze voorlichter Helma van Drunen, bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 73 50 of mail
h.van.drunen@haaren.nl

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, begin 2010, wil het gemeentebestuur dan al deze bijzondere sporters uit onze gemeente in het zonnetje zetten.
We hopen op heel veel aanmeldingen!

Frans Ronnes,
burgemeester.

 

 


UITGIFTE 2 KAVELS AAN HET KRUYS IN ESCH VOOR DE BOUW VAN SENIORENWONINGEN

De gemeenteraad heeft besloten tot de uitgifte van twee kavels aan de noordzijde van Het Kruys te Esch voor de bouw van een dubbele seniorenwoning. De kavels hebben een grootte van circa 230m² en 279m².  Conform de grondexploitatie bedraagt de verkoopprijs van de kavel € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief k.k.

De kavels worden uitgegeven door de gemeente Haaren met de opzet dat de kopers gezamenlijk de woningen gaan bouwen. Dit betekent dat de kopers gezamenlijk één architect en één aannemer moeten uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De gemeente heeft de grond begin 2009 al bouwrijp gemaakt. De openbare weg en de hoofdriolering zijn aangelegd en de grond is gezeefd. Voor de bouw van deze seniorenwoningen gelden een aantal ruimtelijke criteria. Deze zijn te vinden in de verkoopbrochure.

Om in aanmerking te komen voor deze kavels moet u ingeschreven te zijn in het register van gegadigden van de gemeente Haaren. Hier ligt de toewijzingsregeling voor woningen en bouwkavels aan ten grondslag. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register van woningzoekenden.

Als u interesse heeft in één van deze kavels verzoeken wij u dit voor 22 oktober 2009 per brief kenbaar te maken bij de balie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen. Geef aan welke kavel uw voorkeur heeft (A of B).

Informatie
Op onze internetsite
www.Haaren> wonen en omgeving> woningbouwprojecten> Venakkers vindt u de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij bovengenoemde balie van de gemeente Haaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer (0411) 62 72 60.


GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VLUCHTELINGENWERK EN BUREAU NIEUWKOMERS HAAREN

Beste Haarense inwoners,

De openingstijden van Vluchtelingenwerk en Bureau Nieuwkomers Haaren zijn gewijzigd. Voortaan ben ik in het gemeentehuis bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
Op dinsdagochtend en vrijdagochtend is er een inloopspreekuur van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Daarnaast kunt u ook bellen voor een afspraak.
Het kan voorkomen dat ik op donderdagochtend afwezig ben omdat ik naar een bijeenkomst moet. De receptioniste in het gemeentehuis is daarvan dan op de hoogte.

Madeleine Steenbergen
Werkbegeleider
Vluchtelingenwerk en Bureau Nieuwkomers Haaren,
Tel. (0411) 64 42 25


 
INLOOPKLAS NEDERLANDSE LES VOOR ANDERSTALIGEN

Wilt u beter Nederlands leren? Wilt u beter leren lezen en schrijven? Of juist beter Nederlands leren spreken?

Dit kan allemaal op het inlooppunt Nederlandse taal! U kunt elke donderdagochtend naar de Nederlandse les komen. Dan krijgt u Nederlandse les, op uw eigen niveau. De lessen zijn gratis. Als u wilt, kunt u ook informatie over de inburgering krijgen.

De eerste les is op donderdagochtend 24 september 2009, van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens die eerste les komt wethouder Anton van Aert langs om het inlooppunt feestelijk te openen. Er komen dan ook mensen die al langer bij het Koning Willem 1 College in Boxtel Nederlands les volgen om u daarover iets te vertellen.

Van 24 september tot en met donderdag 17 december 2009 is het inlooppunt elke donderdagochtend geopend (behalve op 29 oktober), van 9.00 tot 12.00 uur. U mag zelf weten wanneer en hoe vaak u komt. U kunt gewoon binnenlopen; u hoeft zich niet aan te melden.

Het inlooppunt kunt u vinden in brede school De Wilgenbroek, Dr. de Brouwerlaan 74 in Boxtel. Het inlooppunt is op de 1e verdieping, bij het Koning Willem 1 College.

Wilt u nog wat meer informatie? Dan kunt u bellen met:
• Carin Collé, (0411) 672 723
• Henny Ketelaar, (073) 689 32 17 en (06) 1350 7482.


RESULTAAT HUISINZAMELING KLEDING

Op vrijdag 28 augustus 2009 heeft er een inzameling van kleding plaatsgevonden. In totaal zijn hierbij 4013 kledingzakken, verspreid binnen de gemeente, huis aan huis ingezameld. Dit is een goed resultaat.

De opbrengst wordt ondermeer besteed als bijdrage in de totale kosten van twee projecten met  betrekking tot medische apparatuur voor het streekziekenhuis in Chuguev (Ukraïne) en voor medische hulpmiddelen voor de kinderafdeling van het districtsziekenhuis in Saligorsk (Belarus).


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 26 september: Burendag 2009
Thema “maak van je buurt je thuis”
• 1 oktober: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
20 oktober: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• 22 oktober: vergadering raadscommissie
Informatieve behandeling van de programmabegroting 2010.
Aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 5 november: vergadering gemeenteraad
opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2010. Aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *