KAMPIOENEN GEZOCHT.

We leven in een gemeente met sportieve inwoners. Steeds vaker zien we berichten voorbijkomen over bijzondere verrichtingen op sportgebied door jonge en volwassen inwoners uit een van onze dorpen.
We willen al die buitengewone prestaties niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan.
Dus: kent of bent u iemand die in 2008 bij een Nederlands kampioenschap de eerste, tweede of derde plaats heeft behaald in een tak van sport, of kent of bent u iemand die in 2008 zelfs op internationaal sportniveau goud, zilver of brons heeft verdiend? Meld dat dan bij onze voorlichter Helma van Drunen, bereikbaar op telefoonnummer 0411 – 627350 of via
h.van.drunen@haaren.nl.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, begin 2009, wil het gemeentebestuur dan al deze bijzondere sporters uit onze gemeente in het zonnetje zetten.
We hopen op heel veel aanmeldingen!

Frans Ronnes,
burgemeester.


FEESTELIJKE OPENING VIER BIBLIOTHEEKPUNTEN GEMEENTE HAAREN

20 September is het zover: wethouder Carine Blom zal dan de bibliotheekpunten Haaren, Esch, Biezenmortel en Helvoirt officieel openen door symbolisch het eerste boek te lenen. De eerste bijeenkomst start om 11.00 uur en vindt plaats in peuterspeelzaal Pimpeloentje, waar het kersverse bibliotheekpunt is gevestigd. Bibliotheek de Meierij nodigt alle belangstellenden uit om tijdens de opening een kijkje te nemen. Voor de jonge boekenwurmen worden speciale activiteiten georganiseerd.

Leden van Bibliotheek de Meierij kunnen met hun biebpas vanaf nu dus ook terecht bij een gloednieuw bibliotheekpunt ‘om de hoek’. Ieder bibliotheekpunt heeft een collectie actuele boeken voor volwassenen en kinderen. Daarnaast kunnen bezoekers er onder het genot van een kop koffie rustig de krant of een tijdschrift lezen of een praatje maken met andere dorpsbewoners.

Een club enthousiaste vrijwilligers bemant de bibliotheekpunten, die moeten uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van de gemeente Haaren. Zij zijn nog druk bezig met de organisatie en de openingstijden. Deze worden binnenkort gepubliceerd bij elk bibliotheekpunt en op de website www.haaren.nl

U bent van harte welkom een opening van een bibliotheekpunt bij te wonen! Deze vinden plaats in:
Haaren, Peuterspeelzaal Pimpeloentje, 20 september 11.00 uur; 
Esch, Gemeenschapshuis de Es, 20 september 12.00 uur;
Biezenmortel, Gemeenschapshuis de Vorselaer, 20 september 13.00 uur;
Helvoirt, Zorgcentrum de Leyenhof, 20 september 14.00 uur.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

Poll op de website
Op de website
www.haaren.nl  vindt u sinds kort een zgn. Poll; een heel korte enquête over de inloopspreekuren. Ook al bent u niet geweest naar de spreekuren, dan is het fijn om voor ons als bestuur te weten hoe u er over denk. Het kost u maar een minuutje.

Het schema voor de komende maanden:

23 september 2008 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Brenninkmeijer
Esch, De Es: wethouder Van den Dungen
Haaren, den Domp: wethouder Blom
Helvoirt, Gastenbosch: burgemeester Ronnes

21 oktober 2008 van 17.00-18.00 uur
18 november 2008 van 17.00-18.00 uur
9 december 2008 van 17.00-18.00 uur


GESPREKKEN MET OUDERS CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Eind september / begin oktober organiseert de gemeente in elk dorp een afzonderlijke bijeenkomst om met ouders en of verzorgers te praten en hen te betrekken bij de plannen om in deze gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een inlooppunt waar ouders en verzorgers terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Maar ook kinderen en jongeren kunnen daar binnenlopen met hun vragen. De bedoeling is dat in een CJG alle lokale organisaties,die met en voor kinderen en jongeren werkzaam zijn, intensief samenwerken.

Tijdens de bijeenkomsten wil de gemeente graag van ouders en verzorgers horen welke wensen en verwachtingen zij hebben ten aanzien van zo’n centrum, welke (opvoed)vragen er leven, wat er binnen het CJG te halen moet zijn en waar in deze gemeente een CJG zou moeten komen. Ouders en of verzorgers zijn van harte welkom op de volgende bijeenkomsten:

–   Biezenmortel: maandagavond 22 september 2008, van 20.00 tot 22.00 uur
    in basisschool  St. Franciscus, Capucijnenstraat 19.
–   Haaren: woensdagavond 24 september 2008, van 20.00 tot 22.00 uur
    in het gemeenschapshuis Den Domp, Kerkstraat 26.
–   Helvoirt: woensdagavond 1 oktober 2008, van 20.00 tot 22.00 uur
    in de Dr.Landmanschool, Kastanjelaan 15.
  – Esch: donderdagavond 2 oktober 2008, van 20.00 tot 22.00 uur
    in de St Willibrordusschool,  Postelstraat 19 a,

Heeft u vragen dan kunt u bellen / mailen naar C. van der Steen, tel (0411) 62 73 05
mailadres:
c.van.der.steen@haaren.nl


UITGIFTE 2 KAVELS VRIESDONK (SLIJKHOEF 2)

In de raadsvergadering van 13 december 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot uitgifte van onder meer 2 kavels aan de Vriesdonk in het plan Slijkhoef in Biezenmortel voor de bouw van vrijstaande woningen. De kavels hebben een grootte van circa 570m² en worden uitgegeven in de vrije sector. Dit betekent dat er geen specifieke doelgroep zoals starters of seniorenwoningen aangewezen is. Conform de grondexploitatie bedraagt de verkoopprijs van de kavel € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief k.k.

Deze kavels worden uitgegeven door de gemeente Haaren met de bedoeling dat kopers zelf de woning kunnen gaan bouwen. Dit betekent dat de koper een aannemer en een architect kan uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De koper kan zelf invulling geven aan het bouwplan. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van de openbare weg en het plaatsen van de hoofdriolering en nutsvoorzieningen op het openbare terrein.

Om met voorrang in aanmerking te komen voor deze kavels dient u ingeschreven te zijn in het register van gegadigden van de gemeente Haaren. Hier ligt de toewijzingsregeling voor woningen en bouwkavels aan ten grondslag. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register van gegadigden.

Indien u interesse heeft in één van deze kavels verzoeken wij u dit vóór donderdag 25 september 2008 schriftelijk per brief kenbaar te maken aan mevrouw M. de Beer van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen.

Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving>Projecten bouwen en wonen> woningbouwprojecten de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij het front-office van de gemeente Haaren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer 0411- 627 260.


IDEEËN VOOR HET PLATTELAND OF DORP?

Op dinsdag 23 september ’s avonds start de leergang
Iedereen is gebaat bij een mooi buitengebied, met natuur, met leefbare dorpen, waar het veilig is en waar grondeigenaren een inkomen vinden. Om het buitengebied ‘vitaal’ te houden, kan iedereen een beroep doen op de zogenoemde Reconstructie De Meierij van provincie en gemeenten.
De Reconstructie De Meierij vindt het belangrijk dat de plannen die op het platteland en in dorpen leven ook daadwerkelijk van de grond komen. Met een zogenoemde ‘leergang’ wil de Reconstructie u graag (kosteloos) helpen. Hoe dat werkt, staat hieronder aangegeven.

De Leergang

Voor wie? Voor: potentiële projecttrekkers op het platteland
Dit kunnen ondernemers, maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties of particulieren zijn.
Hoofddoel: begeleiden van een idee naar een concreet plan (of projectvoorstel)
Subdoel: combinaties maken van ideeën; meer mensen betrekken bij het platteland
Opzet: in vijf dagdelen idee met begeleiding uitwerken
In vijf dagdelen wordt u meegenomen van idee naar projectvoorstel. Tussendoor werkt u aan uw project. U heeft dus al een concreet idee waar u een project van wilt maken. Aan bod komen vragen over: structuur van succesvol project; noodzaak partners en opzet financiering; mogelijkheden beleid en subsidies; vereisten presentatie. Vaste begeleiding door Helmer Wieringa (streekmanager).
Iets voor u?!
Tafeltje dek-systeem voor het platteland? Nieuwe vormen van kinderoppas? Nieuwe samenwerking van dorp met boeren? Actie regenton? Samenwerken rond vervoer? Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Theetuin? Alle ideeën zijn welkom.

Kosten: beperkt tot bijdrage eventuele consumptie; kosten van kopies indien nodig.
Data: Start op 23 september, 19.30 uur. Vervolgens in principe nog vier keer.
Plaats: wordt bekend gemaakt na aanmelding (centraal in De Meierij).
Aanmelden: per e-mail aan
hwieringa@landco.nl, streekmanager Helmer Wieringa. Vermeld uw naam, email, telefoonnummer. Ook eventuele vragen graag per e-mail.
                               
Gemeenten: Tilburg, Sint-Oedenrode, Heusden, Vught, Son en Breugel, Best, Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Loon op Zand, Dongen
Algemene info:
www.duurzamemeierij.nl.     


SMS-ALERT OOK IN ONZE REGIO

SMS-Alert is een service waarmee de politie bewoners zeer snel kan informeren over incidenten, die zich in de nabije omgeving voordoen. De politie kan bijvoorbeeld informeren over de vermissing van een kind of over een grote brand. Ernstige incidenten, die om snelle en gerichte informatie vragen. Dat kan voortaan via SMS-Alert.

Hoe een en ander precies in zijn werk gaat en hoe u zich kunt aanmelden voor deze service, leest u in de folder ‘SMS-Alert’, die de gemeente op 27 augustus (tegelijkertijd met het weekblad de Leije) huis-aan-huis bezorgd heeft. Mocht u de folder niet ontvangen hebben, dan is de folder ook nog verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis in Haaren. Ook kunt u vragen of de gemeente de folder naar u stuurt.
 
Kijkt u voor meer informatie over SMS-Alert ook op
www.politie.nl/Brabant-Noord.


VERKOOP MAïS 2008

De gemeente Haaren heeft maïs op stam te koop:

Inschrijvingen mogen alleen door inwoners van de gemeente Haaren wordt gedaan.

Inschrijfformulieren en situatietekeningen kunnen worden afgehaald bij de receptie op het gemeente¬huis in Haaren, tijdens openingstijden.
 
Inschrijfformulieren moeten vóór woensdag 24 september 2008 14.00 uur in een bus met opschrift  “In¬schrijving maïs 2008" worden gedeponeerd bij de receptie van het gemeentehuis in Haaren.
Op woensdag 24 september 2008 om 14.00 uur zullen de inschrijvingen bekend worden gemaakt in het gemeentehuis van Haaren.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer A. Pullens, rechtstreeks bereikbaar op telefoon¬nummer (0411) 62 72 40.


VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WSD WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2008

aanvang 20.00 uur, kantine WSD Schouwrooij 20 in Boxtel

Agenda
1.  Opening
    Presentatie over instroom ontwikkelingen en hoe WSD daarop inspeelt.
 (door Kees Brugmans en Sonja van Boxtel).
2. Vaststellen concept verslag dd. 18 juni 2008 – B. 08.03.02
3.  Mededelingen.
4.  Ingekomen:
 – D.B. besluitenlijst van 16.05.08 en 20.06.08 – A.B. 08.03.04 a,b
5.  Voorzitterschap functiewaarderingscommissie.- A.B. 08.03.05
6.  Rondvraag.
7.  Sluiting.

Ter kennisname: er zijn geen stukken ter kennisname.


LOKET WEGWIJS OP DONDERDAG 25 SEPTEMBER

Mogelijk heeft Loket WegWijs op donderdag 25 september 2008 gewijzigde openingstijden, en telefonische bereikbaarheid. Dit in verband met een teamdag.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Loket WegWijs tel. (0411) 634 590.

HUISBEZOEKEN DOOR LOKET WEGWIJS

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren heeft op 2 september jl. besloten om huisbezoeken af te leggen bij mensen die voor de eerste keer een Wmo-aanvraag indienen. Vanaf 1 oktober 2008 zal er gestart worden met het thuis bezoeken van mensen die hulp bij het huishouden aanvragen.
Medewerkers van Loket WegWijs komen bij deze mensen thuis om de indicatie te stellen. Nu gebeurt dat nog via de telefonisch gesprek. Op deze manier wil de gemeente de kwaliteit van dienstverlening van Loket WegWijs verhogen. Via de huisbezoeken kan er een beter inzicht gekregen worden van de mogelijkheden en de beperkingen van de aanvrager in zijn/haar thuissituatie. Dit is bovendien bruikbaar bij eventuele andere aanvragen in het kader van de Wmo.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 20 september: feestelijke opening vier bibliotheekpunten gemeente Haaren
om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur
• 22 september: bijeenkomst voor Centrum voor Jeugd en Gezin
van 20.00 tot 22.00 uur in basisschool St. Franciscus, in Biezenmortel
• 23 september: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 24 september: bijeenkomst voor Centrum voor Jeugd en Gezin
van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeenschapshuis Den Domp in Haaren
• 25 september: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 1 oktober: bijeenkomst voor Centrum voor Jeugd en Gezin
van 20.00 tot 22.00 uur in de Dr. Landmanschool in Helvoirt
• 2 oktober: bijeenkomst voor Centrum voor Jeugd en Gezin
van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Willibrordusschool in Esch
• 2 oktober: thema-avond met de gemeenteraad over Subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *