OPEN MONUMENTENDAG 2009

Het landelijke thema van de Open Monumentendag 2009 op 12 en 13 september is

“OP DE KAART”

De werkgroep Open Monumentendag van de gemeente Haaren heeft zich daarbij vooral gericht op historische kaarten en oude ansichten van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt.

U kunt dit jaar in onze gemeente twee locaties bezoeken.

Het gemeentehuis.
• Er is een expositie van onder andere historische topografische, kadastrale en militaire kaarten. Bovendien zijn oude atlassen en oude ansichten te bezichtigen die u terugvoeren naar onze gemeente in het begin van de vorige eeuw.

• Er worden doorlopend diapresentaties getoond van monumenten in onze vier dorpen en van oude ansichten.

• U kunt zoeken naar toponiemen: oude namen van buurtschappen, met verklaringen voor de herkomst van de namen.

• De leerlingen van de Hasselbraam en de Klim-op hebben maquettes gemaakt van het centrum van hun dorp: ze hebben hun dorp “op de kaart gezet”.

• Alle bezoekende kinderen krijgen een versnapering en kinderen uit de twee hoogste groepen van de basisscholen kunnen een vragenlijst over hun dorp invullen en maken daarmee kans op een prijs.

De Oude Toren in Haaren. 
De Stichting voor het behoud van het uurwerk en de klokken van de Oude Toren richt de aandacht vooral op het uurwerk van de toren. Wist u dat er in de Oude Toren nog een authentiek mechanisch uurwerk uit de zeventiende eeuw te bezichtigen is? 
 
Het gemeentehuis en de Oude Toren zijn open:
zaterdag 12 september van 13.00 tot 17.00 uur
zondag 13 september van 11.00 – 17.00 uur

Komt u ook een kijkje nemen?

INLOOPKLAS LEZEN EN SCHRIJVEN MET DE COMPUTER

Kunt u lezen, maar vindt u schrijven moeilijk?
Kunt u wel een beetje schrijven, maar wilt u het beter kunnen?
Of kunt u nauwelijks lezen en wilt u dat leren?
Wilt u leren om met een computer te werken?
Kom dan naar de Inloopklas op het Koning Willem 1 College in Boxtel.

Vanaf 10 september is er elke donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur een docente aanwezig om u te helpen bij het beter leren lezen en schrijven. U kunt zelf aangeven wat u precies wilt leren. De docente helpt u bij die vragen. U werkt daarbij met een computer. U hoeft u niet eerst aan te melden voor de les. U mag zelf kiezen of u voor één les of meer lessen komt. De lessen zijn gratis.
Op 10 september is het extra feest bij de inloopklas. De les stopt om 11.00 uur en wethouder Anton van Aert van de gemeente Boxtel trakteert dan op koffie met taart.

Informatie
Het Koning Willem I College zit in de Brede School aan de Dr. De Brouwerlaan 74 in Boxtel.
Wilt u meer weten? Bel dan met docente Josien van Dooren (0411) 67 27 23.


REINIGING GEMEENTELIJKE RIOLERING TE HAAREN

In de periode van 14 t/m 18 september 2009, zal de gemeentelijke riolering in een gedeelte van Haaren worden gereinigd. Het gaat hierbij om de vrijvervalriolering in de kern Haaren met uitzondering van de Wijngaert en het Tempeliersdal.
De reiniging kan mogelijk enige overlast veroorzaken in woningen in de vorm van stankoverlast of wateroverlast.

Stankoverlast:
De riolen worden onder hoge druk schoon gespoten. Door luchtdruk verschillen kunnen de sifons in de woning leeg worden gezogen. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het riool, waardoor er rioollucht in de woning terecht kan komen. Zodra u de sifons weer vult (doorspoelen van het toilet en de kranen even laten lopen), zal de rioollucht snel verdwijnen.

Wateroverlast:
Hoewel wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden zelden voorkomt, willen wij u er toch op wijzen dat door de luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen kunnen komen. Het kan voorkomen dat er water via het toilet of via een douche- of schrobputje opborrelt of omhoog komt. Om schade te voorkomen is het raadzaam om uw toiletbril naar beneden te doen en tijdens eventuele afwezigheid naar beneden te houden.
Mocht u desondanks toch last hebben van water in uw woning , dan kunt u contact opnemen met Helma Reinigingsdienst BV, de heer F. Pols, tel. 013-5313500 of 06-53129839

Afwezig in deze periode?:
Mocht u tijdens deze periode langdurig afwezig zijn, dan is het raadzaam om eventuele achterblijvers/verzorgers op de hoogte te brengen van dit schrijven en hen te vragen om het toilet door te spoelen en/of de kranen even te laten lopen.

Informatie
Heeft u nog vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met Jan van der Zanden, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 62 72 82.


GEMEENTERAAD

Op 17 september 2009 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 17 september)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 12 en 13 september: Open Monumentendagen 2009
Thema “op de kaart”
• 17 september: vergadering raadscommissie
(Gewijzigde) aanvang 20.00 uur in de Raadzaal
• 21 september: inspraakavond concept Woonvisie 2009-2015
aanvang 20.00 uur in de Raadzaal
• 22 september: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• 26 september: Burendag 2009
Thema “maak van je buurt je thuis”
• 1 oktober: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *