OPEN MONUMENTENDAG 13 EN 14 SEPTEMBER 2008

Elk jaar wordt in september een landelijke Open Monumentendag gehouden.
Het thema van dit jaar is: SPOREN, OPGRAVINGEN EN BODEMVONDSTEN
In de gemeente Haaren zijn ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 rond dit onderwerp twee activiteiten:
In Dorpshuis De Es in Esch wordt een expositie ingericht met voorwerpen die gevonden zijn in de bodem. Voor het dorp Esch wordt stil gestaan bij de zeven Romeinse graven die hier ruim een halve eeuw geleden ontdekt zijn. Tentoongesteld worden onder andere een kopie van het wereldberoemde ‘Bacchusbeeldje’, Romeins glaswerk, kruiken, urnen en kommen.
Uit de dorpen Haaren en Helvoirt worden diverse vondsten geëxposeerd die voornamelijk door onze burgers gevonden zijn, zoals munten, scherven, speerpunten en stenen bijlen.
Daarnaast zijn diverse films te zien, onder andere over Romeinse villa’s zoals die vermoedelijk in Esch gestaan hebben. Verder kunt u er foto’s bekijken van de opgravingen die door de jaren heen gedaan zijn.
Bij de Oude Toren in Haaren worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunt u bijvoorbeeld de Oude Toren beklimmen en vervolgens genieten van het weidse uitzicht.
Bewoners van de Torenbuurt vertellen over de historie van de Oude Toren en zijn buurt. Daarnaast zijn veel foto’s te bezichtigen van de Oude Toren en zijn omgeving, in heden en verleden.
De ‘Stichting voor het behoud van het uurwerk en de klokken van de Oude Toren’ zet voornamelijk het uurwerk in het licht. Wat velen niet weten is dat er in de Oude Toren nog een authentiek mechanisch uurwerk aanwezig is dat dateert uit de zeventiende eeuw. Dit uurwerk is dringend aan restauratie toe en hiervoor kan de stichting alle financiële steun goed gebruiken. Uiteraard is het uurwerk, dat halverwege de Oude Toren staat, ook te bezichtigen. Voor degenen die het niet aandurven de toren te beklimmen om het uurwerk zelf te bewonderen, is een film gemaakt.
De exposities in Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 4 in Esch en de Oude Toren, Kerkeind 10 in Haaren zijn te bezichtigen op:
• Zaterdag 13 september 2008 van 13.00 uur tot 17.00 uur
• Zondag 14 september 2008 van 12.00 uur tot 17.00 uur

SMS-ALERT NU OOK IN ONZE REGIO
De gemeente en de politie zijn er om uw veiligheid te waarborgen. Natuurlijk kunnen zij dat niet alleen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw woonomgeving. Met het communicatiemiddel SMS-Alert ontvangt u bij incidenten in uw buurt een bericht op uw mobiele telefoon. U kunt de politie helpen door tips en andere bruikbare gegevens door te geven.
SMS-Alert is een service waarmee de politie bewoners zeer snel kan informeren over incidenten, die zich in de nabije omgeving voordoen. De politie kan bijvoorbeeld informeren over de vermissing van een kind of over een grote brand. Ernstige incidenten, die om snelle en gerichte informatie vragen. Dat kan voortaan via SMS-Alert.
Hoe een en ander precies in zijn werk gaat en hoe u zich kunt aanmelden voor deze service, leest u in de folder ‘SMS-Alert’ die op 27 augustus (tegelijkertijd met het weekblad de Leije) huis-aan-huis bezorgd wordt.
De folder is ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis in Haaren. Kijkt u voor meer informatie over SMS-Alert ook op
www.politie.nl/Brabant-Noord.


(GEMEENTERAAD)

THEMA-AVOND GEMEENTERAAD DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN
Eind maart van dit jaar zijn door advies- en onderzoeksbureau PON de dorpsontwikkelingsplannen voor elk van de vier dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel aangeboden aan de gemeente. Ook de rapporten “Ouderenproof” en “Op weg naar een buitengebiedontwikkelplan” zijn afgerond. De plannen zijn samen met de bewoners gemaakt.
Het is nu aan de gemeenteraad om over de plannen te discussiëren, een standpunt te bepalen en aan te geven wat haalbaar is en wat niet. Op 28 augustus a.s. vindt er een thema-avond plaats over de dorpsontwikkelingsplannen. De raad zal tijdens die avond worden bijgepraat over het proces en de resultaten. Over de belangrijkste actiepunten zal met de raad van gedachten worden gewisseld.
De planning is in de raadscommissie van 11 september aanstaande de plannen informatief te bespreken en in de raadsvergadering van 25 september 2008 tot besluitvorming te komen.
De thema-avond op 28 augustus 2008 is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit de avond bij te wonen.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn
• 27 augustus: afscheid gemeentesecretaris Bart van Els
van 17.00 – 18.30 uur in het gemeentehuis
• 28 augustus: thema-avond gemeenteraad dorpsontwikkelingsplannen
aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
• 11 september: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadszaal
• 13 en 14 september: Open Monumenten dagen 2008
thema “Sporen, opgravingen en bodemvondsten”
• 23 september: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 25 september: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadszaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *