GEMEENTE HAAREN KIEST VOOR ‘GROENE’ VERLICHTING VOOR BUITENGEBIED

Haaren gaat de fietspaden in het volledige buitengebied verlichten met de Lumis-led-oplossingen van Innolumis Public Lighting. De gekozen innovatieve verlichtingsoplossing levert een energiebesparing op van vijfendertig procent. Het gaat om het grootste led-project tot nu toe in ons land. Bouwbedrijf Heijmans Techniek en Mobiliteit B.V. uit Eindhoven zal het project realiseren. Innolumis Public Lighting is een samenwerkingsverband van technisch dienstverlener Imtech en led-specialist Lemnis Lighting.

Het belangrijkste kenmerk van de led-oplossingen van Innolumis is dat zij een beter zicht geven bij een lager energieverbruik. Het concept is gebaseerd op een unieke kleurencombinatie die een optimaal zicht geeft bij schemer- en nachtsituaties. Het licht valt op door zijn goudgroene kleur. De lichtbronnen zijn pure leds en bevatten geen fosfor. Het optiek zorgt voor een uniforme lichtverdeling en reduceert lichtvervuiling tot een minimum.

De Lumis-led heeft een levensduur van twintig jaar. Het onderhoud gedurende deze twintig jaar beperkt zich tot het reinigen van de buitenkant. De lichtbron en het armatuur worden ‘sealed for life’ gemaakt, waardoor vocht en ongedierte geen kans meer krijgen. Het geheel bestaat uit milieuvriendelijke onderdelen die volledig recyclebaar zijn.

De lichtopbrengst is ook na twintig jaar nog minimaal zeventig procent.

Met deze keus voor energievriendelijke led-verlichting snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente Haaren levert een belangrijke bijdrage aan een beter milieu door een verminderde CO₂-uitstoot en tegelijkertijd bevorderen we de veiligheid in de buitengebieden met deze kwalitatief hoogwaardige led-verlichting. Bovendien zorgt de lange levensduur van de armaturen en lampen voor lagere onderhoudskosten op de lange termijn.


LASTENVERMINDERING BURGER BIJ AANGIFTE HUWELIJK OF GEREGISTREERD PARTNERSCHAP


De gemeente Haaren heeft besloten om per 1 augustus 2009 de procedure voor de ondertrouw of aangifte van geregistreerd partnerschap voor de burger te vereenvoudigen. Als u in de gemeente Haaren in ondertrouw gaat of aangifte doet van een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u geen documenten meer in te leveren als de gegevens al geregistreerd staan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Tot nu is de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de ondertrouw en de aangifte van een geregistreerd partnerschap verplicht om een aantal documenten van u te vragen. Meestal gaat het over een gewaarmerkte kopie van uw geboorteakte, een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en (eventueel) een gewaarmerkte kopie van de akte van ontbinding van een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap. (echtscheiding of overlijden)

Nieuwe procedure
Als u in Nederland ingeschreven staat, vragen wij voor u de benodigde documenten op. U machtigt ons om dit te doen. Dit scheelt u tijd en kosten. Alleen Nederlandse documenten zijn door ons op te vragen. Buitenlandse documenten (bv. Geboorteaktes) moet u nog steeds zelf opvragen.

Bij twijfel over uw persoonsgegevens en/of burgerlijke staat, kan de ambtenaar van de
burgerlijke stand aan u vragen om alsnog documenten in te leveren. Wij adviseren u om
tijdig contact op te nemen met de Afdeling Publiekszaken.


LET OP !!! BROMFIETSCERTIFICAAT OMRUILEN VOOR 01 OKTOBER 2009

Mensen met een bromfietscertificaat hebben tot 1 oktober 2009 de tijd om hun bromfietscertificaat om te wisselen voor een bromfietsrijbewijs (kleine roze kaartje).

Als de houder van het bromfietscertificaat dit niet voor 01 oktober heeft omgeruild, moet hij / zij opnieuw een theorie-examen doen bij het CBR.

Per 01 januari 2010 wordt naar verwachting het praktijkexamen voor bromfiets ingevoerd.

Wat moet u doen om een bromfietscertificaat om te wisselen in een rijbewijs.
U kunt het omruilen op het Gemeentehuis bij afdeling Bevolking tijdens openingstijden. Ook kunt u een afspraak maken voor maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.30 uur en 16.00 uur.
Wat moet u meenemen:
– uw bromfietscertificaat*
– een pasfoto (de pasfoto moet voldoen aan bepaalde eisen, de fotograaf is hiervan op de hoogte)
– de kosten bedragen in 2009: € 31,85 (normale aanvraag) of € 61,85 (spoedaanvraag).

Het rijbewijs is 5 werkdagen na de aanvraag klaar. Een spoedaanvraag ingediend voor 15.00 uur kan de volgende dag na 09.00 uur afgehaald worden.

* Als uw bromfietscertificaat zoek is geraakt, moet een verklaring van het CBR worden overgelegd met daarin de melding dat aan u een bromfietscertificaat is verstrekt. De verklaring moet in ieder geval het nummer van het bromfietscertificaat bevatten.


NIEUWE REGELS PASPOORT EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

Vanaf 21 september a.s. moeten Nederlandse reisdocumenten voorzien zijn van vingerafdrukken van de houder. Daarnaast vervalt de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven in het paspoort van de ouders. Beide maatregelen zijn een gevolg van Europese regelgeving.

Verloopt binnenkort uw reisdocument, dan nemen we vanaf 21 september 2009 vier vingerafdrukken bij u af. Deze vingerafdrukken komen in de chip van het reisdocument.

Gebruik vingerafdruk
De vingerafdrukken worden gebruikt om bij het aanvragen en uitreiken van het paspoort en de identiteitskaart te controleren of de persoon die het document aanvraagt ook de rechtmatige houder daarvan is. Van kinderen onder de 12 jaar worden overigens geen vingerafdrukken afgenomen en opgeslagen in de chip.

De maatregel geldt voor reisdocumenten die nieuw worden aangevraagd. De paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die vóór 21 september 2009 zijn uitgegeven, blijven geldig.

Kinderen eigen reisdocument
Vanaf medio juni 2012 krijgen kinderen een eigen reisdocument, het maakt hierbij niet uit hoe oud het kind is. Paspoorten waarop kinderen zijn bijgeschreven blijven gewoon geldig. Vanaf medio juni 2012 vervallen echter de kinderbijschrijvingen! Meer informatie over de veranderingen vindt u op de site
www.paspoortinformatie.nl


WEGWIJS WEET DE WEG

WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben om op de been te blijven. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert.

Hebt u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen? Dan kunt u bij WegWijs terecht. In WegWijs werken verschillende organisaties samen om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Wat kan WegWijs u bieden?
WegWijs denkt met u mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. WegWijs maakt u letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Soms kunt u bij WegWijs meteen een aanvraag indienen. Voor andere regelingen kan WegWijs u aanmelden bij de juiste instantie of u daarnaar doorverwijzen.

Voor wie is WegWijs bedoeld?
Alle inwoners van Haaren kunnen terecht bij Loket WegWijs. En natuurlijk staat WegWijs ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Een voorbeeld:
Roos, 31 jaar oud en een inkomen rond het minimum, heeft de samenwoning met haar vriend beëindigd. Zij is samen met haar dochtertje verhuisd naar een huurwoning. Bij WegWijs heeft ze in verband met de hoge huur informatie gevraagd over de huurtoeslag. Voor het peuterzwemmen van haar dochter heeft ze een beroep gedaan op het Welzijnsfonds (inkomensondersteuning). Omdat Roos een handicap heeft,  valt de zorg voor haar kind haar zwaar, zeker nu zij alles alleen moet doen. WegWijs heeft haar informatie gegeven over de mogelijkheden van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag (welzijn)

Een voorbeeld:
Mevrouw Jansen is 78 jaar oud en woont zelfstandig. Mevrouw merkt dat het zelfstandig wonen haar steeds moeilijker afgaat. Er zijn aanpassingen in haar woning nodig (wonen). Ze zou ook in aanmerking willen komen voor maaltijden aan huis (welzijn). Daarnaast zou ze wat hulp in het huishouden kunnen gebruiken (zorg). Het leven is duur; met een vergoeding kan zij de bril aanschaffen die zij nodig heeft (inkomensondersteuning). Als deze dingen voor mevrouw Jansen geregeld kunnen worden, kan ze nog een paar jaar thuis blijven wonen. Met al deze vragen kan mevrouw Jansen voortaan bij één loket terecht, namelijk WegWijs. Samen met mevrouw Jansen zoekt WegWijs naar de mogelijke oplossingen.

 

WegWijs Haaren, ook voor u!

Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.


  POLITIE REGEGIO BRABANT – NOORD
                       TEAM WEST, CLUSTER HAAREN.

POLITIE LOKET HAAREN GESLOTEN
gedurende de vakantieperiode
(van 24 juli tot 4 september 2009)

Voor politiezaken kunt u terecht op het politiebureau in Vught, aan de Repelweg 6. Dit bureau is open van maandag tot vrijdag, van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
U kunt een afspraak maken via 0900 8844 voor het doen van aangifte of voor andere zaken en als u zich niet kunt verplaatsen, komt de politie bij u langs.

Uiteraard surveilleert de politie wel bij u in de buurt en kunt u voor spoedzaken altijd 112 bellen.


De wijkagent,
Henk de Leeuw

 

EENZAAMHEID BIJ OUDEREN
Bijna de helft van de zelfstandig wonende ouderen voelt zich eenzaam. En 10% daarvan voelt zich zelfs ernstig tot zeer ernstig eenzaam.

Voor meer informatie over het onderwerp ‘eenzaamheid’ kunt u contact opnemen met het Centrum voor Publieksinformatie en Documentatie (Centrum P&D) van de GGD Hart voor Brabant via tel. 013-464 33 11, per mail: centrumpend@ggdhvb.nl.
Voor een gesprek, ontmoetingsactiviteiten, (vriendschaps)cursussen, huisbezoeken, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk, kunt u ook informatie opvragen bij uw huisarts, seniorenbonden, welzijnswerk of de thuiszorg of GGZ in uw regio. Kijkt u voor inspiratie ook eens op:
www.succesvolouderworden.nl.

Voor de laatste persberichten van GGD kijkt u op www.haaren.nl > Leven en werk > Gezondheid


Waar kan ik deze zomer veilig zwemmen?

In Noord-Brabant is voldoende mogelijkheid om veilig te zwemmen. De plaatsen waar dit toegestaan is, voldoet het water aan de normen van zwemwaterkwaliteit. De provincie houdt dit in de gaten. Op de website http:/atlas.brabant.nl/zwemwater is te zien waar in Brabant veilig gezwommen kan worden. Informatie over de waterkwaliteit van de zwemplassen tijdens het zwemseizoen is te verkrijgen bij de zwemwatertelefoon van afdeling Water van provincie Noord-Brabant, 073-6808058. De actuele situatie voor zwemplassen is ook vinden op NOS Teletekst pagina 725.

Waterschap Aa en Maas, met water in de weer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *