HET WOORD IS AAN U!!!!!! Aan: alle inwoners van het dorp Haaren van 16 jaar en ouder 

Samen denken en doen, dat staat centraal tijdens het ontwikkelen van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) in Haaren. Velen van u hebben uw stem laten horen door de enquête over de leefbaarheid van Haaren in te vullen. Bedankt daarvoor!

 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de enquête? Kom dan naar de eerste discussiebijeenkomst. Tijdens deze avond zullen de resultaten van de enquête worden gepresenteerd door het onderzoeks- en adviesbureau PON.

Er is veel ruimte voor uw mening. Waarom bent u over bepaalde onderwerpen ontevreden en op welke plek komen bepaalde problemen voor? In kleine groepen worden de verschillende thema’s besproken. Iedereen komt zo aan het woord.

 

Kom naar de discussiebijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan Haaren op:

 Maandag 21 januari 200820.00 uurDen Domp in Haaren. 

Gebruik de mogelijkheid om uw stem te laten horen. UW inbreng is van grote waarde.

 

De projectwethouders van de dorpsontwikkelingsplannen:

Carine Blom,

Jan Brenninkmeijer.

 

Hebt u de vernieuwde website www.haaren.nl al gezien?Kijk er eens naar: Wij horen graag, wat u er van vindt!

 BEVRIJDINGSVUURESTAFETTE 2008 

Ieder jaar wordt er in de nacht van 4 op 5 mei om middernacht op het 5 mei plein bij Hotel de Wereld in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Vervolgens zullen sporters uit het hele land vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur als “een lopend vuurtje” door het land gaan en het naar hun eigen gemeente brengen. De gemeente Haaren is nog op zoek naar een sportersgroep die deel wil nemen aan de bevrijdingsvuurestafetten om het bevrijdingsvuur voor onze gemeente op te halen. Het bevrijdingsvuur krijgt dan een plaats in onze gemeente en zal symbool staan bij de herdenking van de bevrijding en de viering van de Dag van de Vrijheid.

 

Heeft uw sportorganisatie interesse om deel te nemen aan deze estafette dan kunt u tot 1 februari 2008 een inschrijfformulier aanvragen bij de gemeente Haaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam van Loon Tel: 0411-627225. Kijk voor meer informatie op www.4en5meiwageningen.nl

 Milieustraat Helvoirt tijdelijk gesloten De gemeente Haaren is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe centrale milieustraat. Om te onderzoeken of naast een centrale milieustraat behoefte bestaat aan een beperkte brengvoorziening binnen de dorpen, wordt op de Sportlaan te Helvoirt (nabij de sportvelden) een tijdelijke brengvoorziening ingericht. De milieustraat te Helvoirt zal van januari t/m augustus 2008 zijn gesloten. Van januari t/m augustus 2008 wordt op de Sportlaan te Helvoirt een beperkte brengvoorziening voor groenafval ingericht waarbij de volgende punten van belang zijn:·                De brengvoorziening is gedurende deze acht maanden alleen op VRIJDAG in de oneven weken, tussen 16.00 – 19.00, uur open; ·                Het deponeren van afval buiten dit tijdstip is verboden. Om 19.00 uur wordt de brengvoorziening gesloten, gelieve hier rekening mee te houden;·                U kunt beperkt uw groenafval (= snoeihout, bladeren en gras) aanbieden;·                Het aanbieden van stronken, zand en Groente- en Fruitafval is niet toegestaan;·                Er is geen stortvak aanwezig waardoor u het afval zelf in de daartoe bestemde containers dient te deponeren;·                In verband met de beperkte capaciteit van de containers, verzoeken wij u grotere hoeveelheden snoeihout op de milieustraat te Haaren (Nemelaerstraat 24) te brengen. Dit kan elke zaterdag tussen 09.00 – 15.00 uur;·                Van januari t/m april 2008 kunt u op bovengenoemde locatie naast groenafval, tevens papier en karton gescheiden aanleveren.  Ontwikkeling locaties in kader van Masterplan Woningbouw 

Op 24 mei 2007 heeft de raad het Masterplan woningbouw vastgesteld. Dit plan is erop gericht om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve slag te slaan ten aanzien van de woningbouw in de vier dorpen van onze gemeente.

In dit Masterplan zijn 7 locaties opgenomen die voor woningbouw in aanmerking komen. Voor drie van deze locaties is de voorbereiding van de ontwikkeling inmiddels opgestart. Het gaat om de locatie van de huidige milieustraat Helvoirt en het aangrenzende perceel, een perceel aan de Poirtersstraat te Helvoirt en een perceel aan Engelenhoef te Biezenmortel.

 Locatie milieustraat Helvoirt

Er is een plan in voorbereiding om een centrale milieustraat te realiseren in samenhang met een brandweerkazerne en gemeentewerf een de Kantstraat te Haaren.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de locatie met woningen heeft het college van B&W op

3 december 2007 een plan van aanpak vastgesteld.

Op basis van dit plan van aanpak wordt de komende periode onderzocht hoe de inrichting van de locatie gestalte zal kunnen krijgen en welk type woningen er gerealiseerd gaan worden.

Het Masterplan woningbouw houdt rekening met de realisatie van circa 20 woningen op deze locatie.

Voor de ontwikkeling van deze locatie wordt een bestemmingsplan opgesteld.

 Locatie Poirtersstraat Helvoirt

De locatie Poirtersstraat is gelegen aan de westelijke rand van Helvoirt, direct aan de Raamse Loop in de overgang tussen het dorp en het buitengebied. Het betreft een onderdeel van de percelen kadastraal bekend gemeente Helvoirt, sectie D, nummer 4971 en wordt aan drie zijden omsloten door de Poirtersstraat en aan één zijde door de Raamse Loop.

Het gebied is op dit moment niet bebouwd en vormt een groen en open gebied omzoomd door grote volwassen bomen. Op de locatie ligt een stukje grasland dat als dierenweide wordt verhuurd. Ook ligt er een losloopterrein voor honden.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de locatie met woningen heeft het college van B&W op

 8 januari 2008 een plan van aanpak vastgesteld.

Op basis van dit plan van aanpak zal de komende periode onderzocht worden hoe de inrichting van de locatie gestalte zal kunnen krijgen en welk type woningen er gerealiseerd gaan worden.

Het Masterplan woningbouw houdt rekening met de realisatie van circa 12 woningen op deze locatie.

 Locatie Engelenhoef Biezenmortel

De locatie Engelenhoef betreft een gedeelte van een perceel ter grootte van circa 2.500 m², kadastraal bekend gemeente Haaren, sectie G, nummer 1064 gedeeltelijk en wordt omsloten door de Engelenhoef, de Kloosterstraat, de Capucijnenstraat en de begraafplaats.

Deze locatie is niet in eigendom bij onze gemeente en is thans in gebruik als volkstuinencomplex.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de locatie met woningen heeft het college van B&W op

 8 januari 2008 een plan van aanpak vastgesteld.

Op basis van dit plan van aanpak wordt de komende periode onderzocht of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk is en hoe de inrichting van deze locatie gestalte zal kunnen krijgen en met welk type woningen.

Het Masterplan woningbouw houdt rekening met de realisatie van maximaal 8 grondgebonden woningen op deze locatie.

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van elk van de bovengenoemde locaties wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld.

De voorbereidingen voor deze bestemmingsplannen vinden in het 1e en in een deel van het 2e kwartaal van 2008 plaats.

Het voorontwerp van de bestemmingsplannen zal naar verwachting dus aan het eind van het 2e kwartaal van 2008 gereed zijn.

Na vooroverleg over de voorontwerpen zullen in het 3e of 4e kwartaal van 2008 de verschillende ontwerp-bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Het streven is om nog vóór 1 januari 2009 de bestemmingsplannen door de raad vast te laten stellen..

Op welk moment daadwerkelijk met het bouwrijp maken van de verschillende locaties en met de bouw van de woningen wordt begonnen is afhankelijk van het moment van de beschikbaarheid van de locaties en het verloop van de planologische procedures.

 Opstart sloop “De Schaapskooi”

In de derde week van 2008 zal een start worden gemaakt met de sloopwerkzaamheden van de drie opstallen aan de Helvoirtseweg 6B te Haaren. Deze opstallen staan lokaal bekend als “De Schaapskooi”. De laatste jaren heeft de lokale jeu de boulesvereniging uit Haaren hier haar verenigingsactiviteiten mogen uitvoeren. Vanaf september 2007 zijn de opstallen leeg komen te staan.

 

De sloopwerkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele weken duren en zullen door de firma Wolfs te Oisterwijk worden uitgevoerd. De sloop maakt onderdeel uit van de toekomstige realisatie van de gemeentewerf, brandweerkazerne en milieustraat.

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? 

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 

Ø       17 januari: informatieavond bestemmingplan buitengebied

Deze avond is bestemd voor de inwoners van Biezenmortel en Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer in Helvoirt

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       22 januari: inspraakavond “Kom Biezenmortel”

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       24 januari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

  U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *