INVENTARISATIE WAARDEVOLLE BOMEN  

Gemeente Haaren heeft in april een oproep geplaatst voor het aanmelden van waardevolle bomen. Eenentwintig personen hebben samen 113 bomen, rijen bomen of boomgroepen aangemeld. Totaal gaat het om ruim 600 bomen.

 

Een boomdeskundige is aan de slag om alle aangemelde waardevolle bomen te beoordelen. Deze kent punten toe voor de soort boom, leeftijd, diameter, groeivorm, standplaats en cultuurhistorische betekenis. Ook bekijkt de boomdeskundige of er meer waardevolle bomen aanwezig zijn zowel in de openbare ruimte als particuliere tuinen.

 

De meeste bomen kunnen we vanaf de openbare ruimte beoordelen. Alleen als het echt noodzakelijk is betreedt de boomdeskundige uw terrein. U mag altijd om een legitimatie vragen.

 Informatie:

Heeft u nog vragen? Neen dan contact op met Ad van de Ven, afdeling Ruimtelijk Beheer, telefoonnummer (0411) 62 72 82 of e-mail: a.van.de.ven@haaren.nl

  Gemeentehuis gesloten op vrijdag 26 juni 2009 In verband met het jaarlijkse personeelsuitje is het gemeentehuis op vrijdag 27 juni de hele dag gesloten.  Nepvuurwapens als speelgoed te koop, maar in Nederland verboden 

Beste inwoners van de gemeente Haaren.

 Ik wil iedereen erop attent maken dat Justitie dit jaar hard gaat optreden tegen het bezit van nepwapens c.q. replica's van echte wapens.

Er worden steeds vaker overvallen en bedreigingen gepleegd met deze wapens.

 

Het bezit van deze wapens wordt in Nederland als een misdrijf beschouwd en Justitie behandelt het ook zo. Desondanks kopen kinderen in de vakantieperiode nog vaak de nepvuurwapens in het buitenland, als speelgoed. Ouders beseffen vaak niet dat ze zichzelf zo strafbaar maken aan een ernstig misdrijf. De boete kan oplopen tot € 180,-

Om de gevaren van het bezit van nepvuurwapens onder de aandacht te brengen, heeft het Landelijk Platform Vuurwapens de campagne VET-NEP gelanceerd, die zich via lesmateriaal vooral richt op het voortgezet onderwijs. Naast het beschikbare voorlichtingsmateriaal is de website vet-nep.nl in het leven geroepen. Het streven is erop gericht dat de scholen nog voor de vakantie hun leerlingen inlichten.

Als u toevallig nog zo'n wapen in huis heeft, kunt u dit altijd bij de politie inleveren. Hoe minder van deze wapens in omloop zijn, hoe veiliger.

 

Meer tips over de vakantie? Leest u ook even de veiligheidswijzer van de gemeente Haaren. Daarin vindt u zeer bruikbare aanwijzingen.

 

Uw wijkagent,

van de gemeente Haaren,

Henk de Leeuw

  POLITIE LOKET HAAREN GESLOTEN gedurende de vakantieperiode (van 30 juni tot en met 6 september 2009) 

Voor politiezaken kunt u terecht op het politiebureau in Vught, aan de Repelweg 6. Dit bureau is open van maandag tot vrijdag, van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

U kunt een afspraak maken via 0900 8844 voor het doen van aangifte of voor andere zaken en als u zich niet kunt verplaatsen, komt de politie bij u langs.

 Uiteraard surveilleert de politie wel bij u in de buurt en kunt u voor spoedzaken altijd 112 bellen.  Startbijeenkomst project Den Hoek in Helvoirt op 6 juli 

In het Masterplan woningbouw uit 2007 van de gemeente Haaren is Den Hoek in Helvoirt opgenomen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Dit houdt bijvoorbeeld in dat randvoorwaarden en uitgangspunten worden verzameld die van belang zijn voor het plan. Ook worden de eerste haalbaarheidsonderzoeken opgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van milieu (bodem, geluid, geurhinder) en archeologie.

 

Op maandag 6 juli is de startbijeenkomst van het project gepland. Hierbij nodigen we bewoners, belanghebbenden en belangstellenden uit. U wordt daarbij geïnformeerd over de stand van zaken bij het project en over het vervolg. Ook kunt u aangeven wat u zelf belangrijk vindt bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Locatie is Gemeenschapshuis Gastenbosch aan de Kastanjelaan 17 in Helvoirt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

  LET OP !!! Bromfietscertificaat omruilen voor 01 oktober 2009 

Mensen met een bromfietscertificaat hebben  tot 1 oktober 2009 de tijd om hun bromfietscertificaat om te wisselen voor een bromfietsrijbewijs (kleine roze kaartje).

 

Als de houder van het bromfietscertificaat dit niet voor 01 oktober heeft omgeruild, moet hij / zij opnieuw een theorie-examen doen bij het CBR.

 

Per 01 januari 2010 wordt naar verwachting het praktijkexamen voor bromfiets ingevoerd.

 Wat moet u doen om een bromfietscertificaat om te wisselen in een rijbewijs.

U kunt het omruilen op het Gemeentehuis bij afdeling Bevolking tijdens openingstijden. Ook kunt u een afspraak maken voor maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

Wat moet u meenemen:
– uw bromfietscertificaat*
– een pasfoto (de pasfoto moet voldoen aan bepaalde eisen, de fotograaf is hiervan op de hoogte)
– de kosten bedragen in 2009: € 31,85 (normale aanvraag) of € 61,85 (spoedaanvraag).

Het rijbewijs is 5 werkdagen na de aanvraag klaar. Een spoedaanvraag ingediend voor 15.00 uur kan de volgende dag na 09.00 uur afgehaald worden.

* Als uw bromfietscertificaat zoek is geraakt, moet een verklaring van het CBR worden overgelegd met daarin de melding dat aan u een bromfietscertificaat is verstrekt. De verklaring moet in ieder geval het nummer van het bromfietscertificaat bevatten. Nieuwe regels paspoort en Nederlandse identiteitskaart Vanaf 21 september a.s. moeten Nederlandse reisdocumenten voorzien zijn van vingerafdrukken van de houder. Daarnaast vervalt de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven in het paspoort van de ouders. Beide maatregelen zijn een gevolg van Europese regelgeving. 

Verloopt binnenkort uw reisdocument, dan nemen we vanaf 21 september 2009 vier vingerafdrukken bij u af. Deze vingerafdrukken komen in de chip van het reisdocument.

 Gebruik vingerafdruk

De vingerafdrukken worden gebruikt om bij het aanvragen en uitreiken van het paspoort en de identiteitskaart te controleren of de persoon die het document aanvraagt ook de rechtmatige houder daarvan is. Van kinderen onder de 12 jaar worden overigens geen vingerafdrukken afgenomen en opgeslagen in de chip.

 

De maatregel geldt voor reisdocumenten die nieuw worden aangevraagd. De paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die vóór 21 september 2009 zijn uitgegeven, blijven geldig.

 Kinderen eigen reisdocumentVanaf medio juni 2012 krijgen kinderen een eigen reisdocument, het maakt hierbij niet uit hoe oud het kind is. Paspoorten waarop kinderen zijn bijgeschreven blijven gewoon geldig. Vanaf medio juni 2012 vervallen echter de kinderbijschrijvingen! Meer informatie over de veranderingen vindt u op de site www.paspoortinformatie.nl  Programmaverantwoording 2008 en programmarekening 2008 

In de raadsvergadering van 9 juli 2009 wordt aan de raad voorgesteld de programmaverantwoording 2008 en de programmarekening 2008 vast te stellen.

Door middel van de programmaverantwoording en de programmarekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2008.

De programmaverantwoording geeft inzicht in de uitvoering van de voorgenomen activiteiten en de programmarekening bevat de balans per 31 december 2008 en een rekening van baten en lasten over 2008.

 

De programmaverantwoording 2008 en de programmarekening 2008 liggen vanaf heden ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 9.00 uur – 12.00 uur en op donderdag van 15.00 uur – 19.00 uur). De twee boekwerken kunt u opvragen bij de balie van de receptie.

  WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn 

  • 25 juni: vergadering raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 26 juni: gemeentehuis gesloten i.v.m. jaarlijks personeelsuitje
  • 20 tot en met 23 juni: Kermis in Haaren

op het Mgr. Bekkersplein

  • 27 tot en met 30 juni: Kermis in Helvoirt

aan de Kastanjelaan

  • 27 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren
  • 5 juli: streekfestival

Landgoed Velder Liempde

  • 6 juli: Startbijeenkomst project Den Hoek in Helvoirt

aanvang 19.30 uur in ‘t Gastenbosch

  • 9 juli: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

        

 

GEZELLIGE DORPSKERMISin Helvoirtvan zaterdag 27 juni 2009 tot en metdinsdag 30 juni 2009zaterdag om 18.30 uur opening doorwethouder Eric van den Dungen ATTRACTIES:Schietsalon, rups, shee ball, wip, botsauto’s,busspel, pusher, draaimolen,diverse behendigheidsspellen en nog veel meer Dit jaar loopt de kermisbeer rond en deelt muntjes uit voorgratis  ritjes  op  de kermisOp dinsdagavond om 18.30 uur krijgt de kermis bezoek vanTita Tovenaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *