GAAT UW KIND NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

De gemeente maakt de aanschaf van een computer financieel haalbaar!

Als uw kind op het voortgezet onderwijs zit, is het handig als er thuis een computer beschikbaar is. De gemeente helpt mensen met een laag inkomen met de Regeling computers voor schoolgaande kinderen. De regeling houdt in:
• Een bedrag van maximaal € 675,- voor de aanschaf van de computer met toebehoren
• Gratis deelname van een van de ouders aan een cursus computervaardigheden
• Gratis gebruik van de helpdesk gedurende 6 maanden
De regeling is bedoeld voor ouders met een laag inkomen, die een kind hebben tot 18 jaar, dat op het voortgezet onderwijs zit

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een aanvraag indienen, meer informatie of een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.


50 SOORTEN VINDERS

Op 3 maart trapte de LNMH het vlinderproject van de gemeente Haaren af met een lezing over dagvlinders. Na deze aftrap zijn we ook begonnen met het aanleggen van een soortenlijst van vlinders binnen onze gemeente grenzen. En inderdaad die teller staat nu op 50. Het Oranjetipje staat bij de dagvlinders met stip op 1, gevolgd door het Klein Geaderd Witje en de Distelvlinder. Maar ook zijn er nachtvlinders, rupsen en poppen op deze lijst van 50 terecht gekomen. Zo komen we prachtige namen tegen als Roesje, Donsvlinder, Koperuil en Geelbandlangspietmot. We zijn benieuwd hoeveel soorten er tot de herfst geteld worden. Daarbij roepen wij graag u hulp in. Heeft u een vlinder gezien, meld hem ons dan op LNMH@planet.nl Kunt u de naam niet gevonden krijgen, stuur dan een foto en wij gaan proberen om hem op naam te brengen. Dit geldt zowel voor vlinders, rupsen als motten. Tevens kunt u door een foto in te sturen mee doen aan de fotowedstrijd. In de herfst beoordelen deskundigen de foto’s. Ook de jeugd wordt bij de fotowedstrijd niet vergeten. Vermeld dan wel even de leeftijd.

Op 3 juli 2009 gaan we speciaal aandacht besteden aan de nachtvlinders, maar niet alleen de motten. Om 21.00 uur is er een lezing in Gastenbosch te Helvoirt. Hier zal een korte inleiding gegeven worden over het leven en welzijn van onze nachtvlinders. We zullen o.a. de complete levenscyclus van een nachtvlinder kunnen bewonderen. Daarna gaan we in de omgeving van Zwijnsbergen actief op zoek naar nachtvlinders met behulp van lokken met licht en geurstoffen. Het is nuttig om een petje mee te brengen tegen laagvliegers en een zaklamp voor de donkere plekjes. Het is leuk om een camera mee te nemen om de vlinders die we lokken te fotograferen. Die mogen uiteraard ook weer ingestuurd worden voor de fotowedstrijd. Wij zijn benieuwd naar de diversiteit van vlinders in de gemeente Haaren. De vlinder is door onze gemeente namelijk geadopteerd als dierensoort in het kader van Countdown 2010 om het terugdringen van de biodiversiteit te stoppen. Aan het einde van het jaar vertellen wij u welk aantal we bereikt hebben. De teller staat nu op 50!

Informatie
Voor meer informatie en een lijst met alle soorten: kijk op
www.LNMH.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord Brabant.


GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS EN PARKEERSCHIJF

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart? Sinds 1 mei 2009 zijn hier wat nieuwe regels voor

Zo moet u op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeeplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep

Meer informatie?
Kijk op de website
www.postbus51.nl en klik vervolgens op “verkeer, voertuigen en verkeer”


AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING / RIOOLRECHT
LAATSTE VERVALDATUM 30.06.2009

Hebt u eind maart jl. de aanslag Afvalstoffenheffing / Rioolrecht over het tweede halfjaar van 2008 (met dagtekening 31.03.2009) ontvangen en wordt uw aanslag niet automatisch geïncasseerd, dan dient uw laatste (deel)betaling uiterlijk 30 juni 2009 op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Om verdere invorderingskosten te voorkomen is het verzoek aan u om te controleren of u de aanslag volledig hebt voldaan. Hebt u nog niet betaald? Betaal dan nu met de bijgevoegde acceptgiro. Bent u de acceptgiro kwijt of betaalt u via telebankieren, maak dan het openstaande bedrag over op rekening 28.50.76.884 van de gemeente Haaren onder vermelding van het aanslagnummer en stamnummer.

Automatische incasso
Wilt u dit in de toekomst niet meer? Dan kunnen wij de volgende aanslagen in de toekomst automatisch van uw rekening incasseren. Neemt u dan even contact met ons op en wij regelen dit samen met u.


GEMEENTERAAD

Op 18 juni 2009 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 18 juni 2009)

Op 25 juni 2009 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 25 juni 2009)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 18 juni: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 25 juni: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 20 tot en met 23 juni: Kermis in Haaren
op het Mgr. Bekkersplein
• 27 tot en met 30 juni: Kermis in Helvoirt
aan de Kastanjelaan
• 27 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren
• 5 juli: streekfestival
Landgoed Velder Liempde
• 9 juli: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Q-KOORTS EN MEXICAANSE GRIEP

Wilt u meer weten over de q-koorts en de Mexicaanse griep?
De GGD houdt ons op de hoogte.

Voor de laatste persberichten kijkt u op www.haaren.nl > Leven en werk > Gezondheid

 

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *