OPROEP AAN  VETERANEN IN DE GEMEENTE HAAREN

Veteranendag
Sinds 2005 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats. Dat is een nationaal initiatief, een eerbetoon aan alle Nederlandse Veteranen waarbij erkenning en waardering centraal staan.
Ook de gemeente Haaren wil dit jaar op weer aandacht schenken aan de Nederlandse Veteranendag. Omdat 29 juni dit jaar op zondag valt, wordt de Veteranendag in ons land op zaterdag 28 juni 2008 gehouden.

Wie is veteraan?
Dat zijn alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen “oude” veteranen (WO II en het KNIL) en “jonge” veteranen (ingezet in vredesmissies).

Oproep
De gemeente heeft van het veteraneninstituut een lijst gekregen met bij hen geregistreerde veteranen.
Deze mensen hebben inmiddels allemaal van ons een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de Veteranenbijeenkomst op 28 juni 2008.
Omdat wij echter niet weten of deze lijst compleet is, vragen wij door middel van deze oproep de veteranen uit onze gemeente die geen uitnodiging van de gemeente hebben gehad, maar wel willen deelnemen om zich te melden bij Helma van Drunen, bereikbaar via 0411 – 627350 of h.van.drunen@haaren.nl. Ook weduwen van veteranen worden van harte uitgenodigd zich te melden. In verband met de organisatie, vragen wij u om te reageren vóór 4 juni a.s.

Wat gaan we doen?
De gemeente wil de veteranen een programma aanbieden waarbij er ruimte is voor gesprekken met elkaar, voor ontspanning en muziek en waarbij ook de inwendige mens zeker niet vergeten wordt.
De bijeenkomst begint op zaterdag 28 juni om 15.00 uur en zal tot ca. 18.30 uur duren.

Informatie.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Helma van Drunen, 0411 – 626350.

 

 


NIEUWE UITRUKKAZERNE AAN DE STATIONSWEG VOOR DE HELVOIRTSE BRANDWEER

Brandweer Haaren bestaat uit twee blusgroepen, blusgroep Haaren en blusgroep Helvoirt. Beide blusgroepen maken gebruik van een kazerne die aan vervanging toe is. De plannen om in Haaren een nieuwe kazerne, samen met de gemeentewerf en milieustraat, aan de Helvoirtseweg te bouwen vorderen gestaag.
In Helvoirt is de brandweer gehuisvest in een gebouw, samen met de buitendienst van de afdeling Ruimtelijk Beheer, aan de St. Jorisstraat in Helvoirt. Ook deze brandweerkazerne is sterk gedateerd en moet aan de huidige eisen aangepast worden.
Het College van B & W heeft besloten om ook in Helvoirt te kiezen voor nieuwbouw op een nieuwe locatie, waardoor op de huidige locatie mogelijkheden ontstaan om daar woningbouw te plegen.
Voor de nieuwe locatie is rekening gehouden met een centrale ligging in het dorp zodat de aanrijtijden naar de risicogebieden in en buiten het dorp acceptabel blijven. Ook is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de nieuwe locatie om bij een uitruk zo snel mogelijk op een van de doorgaande routes in Helvoirt te kunnen komen.

Onlangs heeft de gemeente Haaren grond aangekocht van NS langs de spoorlijn, de Stationsweg. Deze locatie is vanwege de geluidsbelasting minder geschikt om woningbouw te plegen maar wel geschikt voor een brandweerkazerne.
De ligging is kort bij de doorgaande route Helvoirtsestraat/Torenstraat of Kastanjelaan/Lindelaan.
In het regionaal dekkingsplan zijn de consequenties van een uitrukkazerne aan de Stationsweg doorgerekend. Conclusie is dat de locatie goed in het dekkingsplan past en dat de bereikbaarheid en uitruktijd voor de diverse risicogebieden aan de eisen voldoet.
Voor een goede bereikbaarheid van de locatie is het wel zaak dat de uitrukkazerne van twee kanten bereikbaar is. Gedacht wordt aan een hoofdontsluiting naar de Torenstraat en een tweede, wat ondergeschikte ontsluiting naar de Lindelaan.

Op 3 juli aanstaande zal het besluit van B & W voor nieuwbouw aan de Stationsweg aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Als de gemeenteraad zich achter dit besluit schaart zal in dezelfde vergadering een krediet gevraagd worden om de plannen voor te kunnen bereiden.


HAAREN START MET GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN

De gemeente Haaren is gestart met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). In dit beleidsplan wordt een visie ontwikkeld op het gebied van verkeer en vervoer voor de periode tot 2020. Naast een beleidsmatige visie, wordt in het beleidsplan een concreet uitvoeringsplan opgesteld.

Bij het opstellen van het verkeer- en vervoersplan, vindt de gemeente het belangrijk de mening van de bewoners en belanghebbenden te horen. Daarom wordt, per kern, een bijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst wordt het te doorlopen planproces voor het opstellen van het beleidsplan toegelicht en krijgen bezoekers ruim de gelegenheid hun mening te geven over diverse verkeerszaken binnen de gemeente. Volgende week wordt op deze gemeentepagina meer aandacht besteed aan deze bijeenkomsten.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn
• 16 juni: inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Klooster Esch
vanaf 20.00 uur in Dorpshuis de Es
• 19 juni: Vergadering raadscommissie
Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis
• 28 juni: veteranendag in de gemeente Haaren
• 6 juli: Streekfestival Het Groene Woud
Van 10.00 tot 17.00 uur op Landgoed Velder

U BENT VAN HARTE WELKOM!


LET OP UW BRIEVENBUS

DE NIEUWE GEMEENTEGIDS 2008 – 2010

VALT BINNEN NU EN EEN WEEK OP DE MAT

• melden van de aanvang en de voltooiing van sloop/bouw (twee dagen van te voren)?
• klacht over achter gelaten afval of illegaal stoken?
• Mogelijke overtreding ontdekt, zoals een illegale bouwactiviteit, een oneigenlijk gebruik van een perceel of een milieuovertreding?
• Een omgewaaide boom; opgehoopt vuil; een knipperende of defecte lichtmast; een kapot fietsenrek, de losse stoeptegel; of andere ongemakken in de buurt?

Laat het ons weten via Meldpunt Haaren:
op www.haaren.nl
handig voor u,
handig voor de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *