BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN OP 8 JANUARI GEOPEND

De wethouder, mevrouw Carine Blom, heeft op 8 januari Bureau Sociaal Raadslieden Haaren officieel geopend. Bureau Sociaal Raadslieden Haaren valt onder de Boxtelse Welzijnsinstelling Delta en gaat inwoners van Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt gratis, en desgewenst anoniem, helpen met hulpvragen en problemen op sociaal-juridisch gebied. Heeft u vragen over dergelijke onderwerpen, dan kunt u voortaan elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur in uw eigen gemeente terecht voor hulp en advies.

Hulp en advies bij alle vragen
De sociaal raadslieden geven gratis advies en informatie over de rechten en plichten bij onderwerpen als arbeidszaken, sociale verzekeringen, echtscheiding, consumentenzaken, erfrecht, wonen, onderwijs en studiefinanciering, belastingen, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke voorzieningen enz. U kunt bij Bureau Sociaal Raadslieden te weten komen hoe de zaken in elkaar zitten. U kunt er advies krijgen op allerlei gebied. Wanneer blijkt dat de sociaal raadsvrouw u niet zelf verder kan helpen, verwijst zij u door naar de instantie die in dat geval hulp kan bieden. Bureau Sociaal Raadslieden helpt u ook graag met het invullen van formulieren, invullen van belastingpapieren, indienen van aanvragen voor allerlei regelingen, het opstellen van brieven en bezwaarschriften of bemiddelen met anderen. Ook kunt u er folders vinden met informatie over allerlei onderwerpen.
Uiteraard gaat Bureau Sociaal Raadslieden vertrouwelijk om met uw informatie.

Wanneer is Bureau Sociaal Raadslieden open?
Vanaf 8 januari 2010 houdt Bureau Sociaal Raadslieden elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur spreekuur in het gemeentehuis. U kunt daar zonder afspraak binnen lopen. Bent u niet in de gelegenheid om op vrijdagmorgen naar het Bureau te komen, kunt u het gemeentehuis bellen op nummer (0411) 62 72 82. Een medewerker van Bureau Sociaal Raadslieden belt dan later terug. U kunt ook een mail sturen aan
bsrhaaren@deltaboxtel.nl waarin u uw vraag toelicht.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie neemt u contact op met sociaal raadsvrouw Margo van Drunen op nummer (0411) 62 72 11


PRESENTATIE WMO-ADVIESRAAD HAAREN

Deze week valt bij alle inwoners van de gemeente Haaren een folder in de brievenbus waarin de Wmo-adviesraad zich presenteert.

De Wmo-adviesraad adviseert het gemeentebestuur over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning( Wmo). Deze wet heeft als doel te zorgen dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in onze samenleving.
De adviesraad adviseert over allerlei Wmo-zaken zoals de leefbaarheid in de dorpen, het preventief jeugdbeleid, de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook de lokale gezondheidszorg en de opvang van kwetsbare groepen mensen. Ook praten zij met de gemeente over de dienstverlening vanuit Loket Wegwijs en op welke wijze de informatie en adviesfunctie en het verstrekken van hulpmiddelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg ( nog) beter zou kunnen. De adviesraad toetst ook de kwaliteit van de uitgevoerde taken en signaleert verbeterpunten.

De Wmo-adviesraad bestaat momenteel uit 8 leden. Dit zijn vrijwilligers die zich betrokken voelen bij het welzijn en welbevinden van de inwoners uit de vier dorpen. Zij vinden het belangrijk om samen met de gemeente te zorgen dat de taken van de Wet Maatschappelijke ondersteuning goed worden uitgevoerd.

informatie
Voor informatie en/of vragen kunt u terecht bij de voorzitter de heer H. van Hal (0411) 642451. Ook kunt u per e-mail contact opnemen met de Wmo-adviesraad. (
wmoadviesraadhaaren@gmail.com)

Folder niet ontvangen?
Bij de receptie van het gemeentehuis kunt u vanaf maandag 19 januari een exemplaar ophalen. Men kan het ook voor u opsturen.

GOED NIEUWS VOOR STARTERS: SANCTA MONICA BINNENKORT IN DE VERKOOP

U kunt nu kennismaken met een uniek woningbouwproject: de herontwikkeling van het voormalig klooster Sancta Monica in Esch. De doelgroep is starters op de koopwoningmarkt. Vooruitlopend op de verkoop kunt u nu al uw belangstelling kenbaar maken. Lees de vooraankondiging elders in dit blad en reageer!

Sancta Monica
De samenwerkende partijen Cornelis Huygens Projectontwikkeling, Woonstichting Woonwijze en de gemeente Haaren zijn trots op het resultaat: in en bij het voormalige klooster Sancta Monica komen 44 betaalbare woningen. De woningen worden verkocht met Maatschappelijk Gebonden Eigendom. De verkoopprijzen worden bekend gemaakt bij de start van de verkoop.

Interesse?
Iedereen die belangstelling heeft in het project kan dit kenbaar maken bij de verkopend makelaar Rücker Raaijmakers Makelaardij, tel (073) 613 15 15. Om in aanmerking te komen voor één van de woningen is inschrijving bij de gemeente Haaren op de zogenoemde lijst van gegadigden vereist. Toewijzing vindt vervolgens plaats binnen de doelgroep starters op datum van inschrijving.

Meer weten?
Meer informatie over dit bijzondere woningbouwproject vindt u op de website
www.sanctamonica.nl of via Rücker Raaijmakers Makelaardij. Zij zijn bereikbaar via info@rrmakelaardij.nl en op telefoonnummer (073) 613 15 15.


UITGIFTE KAVELS VOOR TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN AAN DE VRIESDONK (SLIJKHOEF II) IN BIEZENMORTEL

De gemeente Haaren biedt 4 kavels aan voor twee-onder-een-kapwoningen aan de Vriesdonk in Biezenmortel. De grondprijs van de kavels bedraagt € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief overige kosten. De grootte van de kavels varieert van circa 210 tot 229 m2. Deze kavels zijn bestemd voor bouwen in eigen beheer. Dit houdt in dat per blok van twee woningen de beide kopers gezamenlijk één aannemer en één architect uitzoeken om het bouwplan te realiseren. In eigen beheer kunt u als koper aan al uw eisen en wensen voldoen.

Om in aanmerking te komen voor deze kavels dient u zich in te schrijven als woningzoekende in de gemeente Haaren. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in het register van gegadigden. Indien u interesse heeft in deze kavels, kunt u dit per brief uiterlijk op vrijdag 29 januari 2010 kenbaar te maken aan de heer Henny Oerlemans van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen.

Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving>Projecten bouwen en wonen> woningbouwprojecten> Slijkhoef fase II (Vriesdonk) de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij de front-office van de gemeente Haaren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer (0411) 62 72 60.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in uw dorp.

Onze bestuurders willen veel praten met u en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig is om inwoners te woord te staan.

19 januari 2010 van 17.00 tot 18.00 uur:
Biezenmortel, De Vorselaer: afdelingshoofd Van den Akker
Esch, De Es: wethouder Van den Dungen
Haaren, den Domp: wethouder Blom
Helvoirt, Gastenbosch: burgemeester Ronnes

Volgende data
23 februari 2010
16 maart 2010


ZELFSTANDIG BLIJVEN LEVEN EN WONEN?
Met hulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt het mogelijk

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en wonen? Maar wordt dat door lichamelijke gebreken steeds moeilijker? Dan kan de Wet maatschappelijke ondersteuning uitkomst bieden. Op grond van die wet kunt u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden krijgen,  een pasje voor de Regiotaxi of een scootmobiel, een rolstoel of een aanpassing in uw woning. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker.

Hulp bij het huishouden
Wanneer het u moeite kost om uw eigen huishouden zelf te verzorgen, kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Hoeveel hulp u krijgt, hangt ervan af, hoeveel u zelf nog kunt doen of wat uw huisgenoten kunnen doen. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een contract gesloten. Vanaf 1 januari heeft u de keuze tussen elf gecontracteerde zorgaanbieders. Maar u kunt ook zelf uw hulp kiezen. Deze zorgverlener betaalt u met het persoonsgebonden budget.
Afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Vervoer buitenshuis
Wanneer u niet meer zo ver kunt lopen en wanneer u geen gebruik meer kunt maken van het gewone openbaar vervoer, dan wordt het lastig om bijvoorbeeld bezoekjes af te leggen, boodschappen te doen of naar de kapper te gaan. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een pasje voor de Regiotaxi of voor een scootmobiel. Voor de Regiotaxi geldt een inkomenstoets.

Rolstoel
Een rolstoelvoorziening kan bestaan uit:
• Een rolstoel voor dagelijks gebruik
• Een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een sportrolstoel
U kunt een rolstoel krijgen, wanneer een medisch adviseur vastgesteld heeft, dat u de rolstoel voor langdurig dagelijks gebruik nodig heeft. De rolstoel wordt in bruikleen verstrekt of u kunt vragen om een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf de rolstoel aanschaft.
U kunt een tegemoetkoming in de kosten van een sportrolstoel krijgen, wanneer u uw sport niet zonder zo’n rolstoel kunt beoefenen.

Aanpassing van uw woning
In een woning kunnen allerlei aanpassingen worden aangebracht waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld:
• Een traplift als traplopen niet meer kan of mag;
• De drempels weghalen in uw woning wanneer u een rolstoel moet gebruiken;
• Een onderrijdbare keuken plaatsen om zittend te kunnen koken of afwassen;
Deze kleine aanpassingen kunnen uw leven al een stuk verbeteren. Maar het kan toch nodig zijn om uw woning ingrijpend te verbouwen, bijvoorbeeld door een aanbouw te plaatsen of de badkamer aan te passen. Als er grote aanpassingen in uw woning nodig zijn, kan de gemeente u een al aangepaste woning aanbieden, wanneer die toevallig voorhanden is. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van uw verhuis- en inrichtingskosten. Woningaanpassingen moeten vooraf worden aangevraagd.

Kosten
Voor sommige voorzieningen geldt dat deze u kosteloos worden verstrekt. Voor andere kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Wanneer u deze kosten niet kunt betalen uit uw inkomen, bestaat de mogelijkheid hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.


VASTVRIEZEN AFVALCONTAINERS

Door de winterse omstandigheden is de afvalinzameling moeizaam verlopen. Eind 2009 was het door zware sneeuwval onmogelijk om met de huisvuilwagen in sommige woonwijken te komen. Begin 2010 lag er minder sneeuw maar was de inhoud van veel groencontainers bevroren. GFT-afval bevat veel vocht waardoor bevriezing sneller plaatsvindt dan de inhoud van de grijze afvalcontainer.

Voor iedereen is het vervelend dat een afvalcontainer niet of maar gedeeltelijk is leeggemaakt. In veel gevallen is de oorzaak dat de afvalcontainer al de avond ervoor aan straat wordt gezet. Dit is één van de redenen dat in de afvalkalender staat dat de afvalcontainer alleen op de inzameldag aan de openbare weg mag worden geplaatst.

Zowel de gemeente als de inzamelaar doen hun best om de overlast te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking:
1. Zet de afvalcontainer, op eigen terrein, op een plek waar minder kans is op bevriezing.
2. Zet de afvalcontainer voor 07.30 uur buiten, op een plek waar de inzamelaar bij kan.
3. Zet de afvalcontainer niet achter of in een berg sneeuw.
4. Leg geen kranten onder in de groencontainer. Deze vriezen vast.
5. U kunt de inzamelaar vanaf 07.30 uur verwachten.

Belangrijk
Voor een afvalcontainer, die door het vastzitten van de inhoud niet of maar gedeeltelijk kan worden geledigd, wordt het volledige ledingstarief bij de betreffende aansluiting in rekening gebracht.


INFORMATIE OVER Q-KOORTS

Voor meer informatie over Q-koorts en de meest actuele situatie in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant verwijzen wij u naar hun website www.ggdhvb.nl , naar het team infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant via telefoonnummer (073) 640 40 74 (tijdens kantooruren).

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 19 januari december: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• 21 januari: vergadering gemeenteraad
 aanvang 19.30 uur raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *