BETAALBARE VAKANTIES

Vakantie is in onze cultuur tot een belangrijk goed geworden, maar op vakantie gaan of leuke uitstapjes maken is helaas niet voor iedereen weggelegd. Bij mensen met een laag inkomen wordt het vakantiegeld vaak gebruikt voor andere zaken. Zoals het aflossen van schulden, het kopen van noodzakelijke kleding, het vervangen van huishoudelijke apparatuur etc. Maar ook voor deze groep is vakantie vieren belangrijk. Juist als je dagelijks de zorgen hebt van het rondkomen, heb je behoefte om er eens uit te breken.

Om deze reden heeft de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een gids Betaalbare vakanties uitgebracht. In deze gids zijn ook fondsen opgenomen, die financiële steun verstrekken om het mogelijk te maken om op vakantie te kunnen gaan. Er worden ook een paar websites genoemd waar informatie over goedkope vakanties en dagtochtjes te vinden is. Bij WegWijs is een beperkt aantal exemplaren van deze gids aanwezig. Zolang de voorraad strekt kunt u hier gratis een gids ophalen. U kunt de gids ook zelf bestellen via telefoonnummer 020-3304355 of via e-mail info@armekant-eva.nl.
De Stichting Kico organiseert gezellige vakanties, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, zodat voor ieder kind vakantie binnen handbereik is. Daarnaast organiseert stichting Kico ook een ouder-kind vakantie, een actieve gezinsvakantie waarin het spelen met de kinderen centraal staat. Op WegWijs zijn folders beschikbaar over de activiteiten van Stichting Kico. Deze informatie kunt u ook vinden op de website: www.kico.nl. U kunt ook informatie opvragen door een briefje te sturen aan Stichting Kico, Postbus 52, 5500 AB Veldhoven of te bellen met 0900-2355426.
Ook de stichting YMCA Nederland (niet opgenomen in voornoemde gids) biedt betaalbare vakanties aan voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar en voor één-oudergezinnen. Voor wie de kosten te hoog zijn, kan om een tegemoetkoming worden gevraagd door via de diaconie in te schrijven. Daarnaast kan YMCA Nederland haar Vakantiefonds aanspreken. Meer informatie is te verkrijgen via het telefoonnummer 035-6668777 of e-mail vakanties@ymca.nl.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

In haar beleidsprogramma 2006-2010 geeft het College van B&W aan dat zij streeft naar een goed luisterende gemeente. De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. Dat willen zij o.a. bereiken door het instellen van inloopspreekuren in de dorpen.
Om u op een laagdrempelige manier de gelegenheid te geven iets te bespreken met de burgemeester of een wethouder, zijn we in februari hiermee begonnen. Iedere derde dinsdag van de maand van 17.00 – 18.00 uur worden de spreekuren gehouden in de dorpshuizen in alle dorpen. Bedoeling van het college van B&W is om vooral te luisteren naar wat er speelt en leeft en betrokkenen indien nodig met anderen in de gemeentelijke organisatie in contact te brengen. De onderwerpen tijdens de spreekuren kunnen divers zijn. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders zullen rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan. Zo lang er nog geen nieuwe wethouder benoemd is voor Wil van Nistelrooij, zal een afdelingshoofd aanwezig zijn.

Het schema van de inloopspreekuren is elke derde dinsdag van de maand:
– 15 april 2008
  Biezenmortel, De Vorselaer: nieuw te benoemen wethouder en/of afdelingshoofd
  Esch, De Es, wethouder Blom
  Haaren, den Domp: burgemeester Ronnes
  Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Brenninkmeijer
– 20 mei 2008
  Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom
  Esch, De Es: burgemeester Ronnes
  Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer
  Helvoirt, Gastenbosch: nieuw te benoemen wethouder en/of afdelingshoofd


OPEN DAG BRABANTSE PLATTELAND ZATERDAG 19 APRIL 2008

Het bruist het hele jaar door van activiteiten om het platteland mooi en leefbaar te maken en te houden. Er gebeurt meer dan je ziet, ook hier in de gemeente Haaren. De provincie wil u dit –  in samenwerking met diverse andere instanties – laten meemaken en nodigt u uit voor gratis excursies (van ongeveer 2 uur) op zaterdag 19 april a.s.

Wat is er allemaal te doen in onze gemeente?
Uiteraard doet ook gemeente Haaren als groene gemeente hier aan mee.
U kunt naar diverse mooie locaties toe:

• een wandeling door het Helvoirts Broek in Helvoirt, waarbij u informatie krijgt over Gebiedsontwikkeling Helvoirts Broek;
• een spannende natuurbelevingstocht die start in het centrum van Haaren, uiterst geschikt voor kinderen om op een leuke manier meer van de natuur te leren;
• een wandeling langs de beek de Nemer, waaraan Landgoed Nemerlaer in Haaren zijn naam dankt. Deze beek is pas helemaal opgeknapt en u hoort van een gids wat dat voor moois oplevert voor planten en dieren;
• een wandeling, onder leiding van een gids, door het bijzondere Natuurgebied de Brand in Biezenmortel, tussen Udenhout en de Loonse en Drunense Duinen;
• een rondleiding op het melkveehouderijbedrijf van Giel van de Sande aan de Ruiting in Haaren, waar zijn land is ingericht als natuurgebied met plaats voor waterberging;
• Fietstocht De Belverse Versroute in Haaren en Esch. Op deze route komt u langs verschillende bijzondere, ambachtelijke boerenbedrijven.

Naast deze excursies in uw eigen gemeente zijn er binnen de provincie nog veel meer activiteiten te bezoeken. Voor meer informatie over de excursies, vertrektijden en om u aan te melden, kunt u terecht op www.brabant.nl/excursiesplatteland.


GRATIS ENERGIEBOX EN ADVIES OP MAAT

Met het besparen van energie in uw woning bespaart u ook veel geld. Met kleine aanpassingen kunt u al veel bereiken. Inwoners van de gemeente Haaren kunnen een gratis energiebox en energieadvies aan huis krijgen. Met deze actie kunt u meedoen, wanneer uw inkomen lager is dan € 14.000,- per jaar. In het najaar van 2007 konden mensen zich al aanmelden voor deze actie. Heeft u daarvan geen gebruik gemaakt? Dan kunt u zich nu aanmelden voor de tweede (en laatste) ronde.

Deelnemers aan deze actie krijgen een energiebox en een gratis advies op maat. De energiebox, met een waarde van € 65,- bestaat uit energiebesparende producten zoals een spaarlamp, radiatorfolie, een tijdschakelaar en andere handige producten. De adviseur komt de energiebox brengen en adviseert u over energiebesparende aanpassingen in uw woning. U krijgt dus een advies op maat. U kunt jaarlijks ongeveer € 150,- besparen op uw energierekening, als u de spullen uit de box en de tips van de adviseur gebruikt. Voor alle huishoudens uit de doelgroep is deelname gratis.

In het najaar van 2007 heeft de gemeente een brief gestuurd aan de huishoudens, van wie de gemeente vermoedde dat zij een laag inkomen hebben. Ruim 50 huishoudens in Haaren hebben zich toen al aangemeld. Een deel van hen heeft al bezoek gehad van de energieadviseur en heeft de doos met energiebespaarartikelen al gekregen. Eind april, begin mei worden de aangemelde deelnemers, die nog niet aan de beurt zijn geweest, bezocht. Bij deze tweede bezoekronde is er nog plaats voor nieuwe deelnemers.

Wilt u nog graag meedoen met deze actie? Knip dan de bon uit, vul hem in en doe hem vandaag nog op de post. Stichting Collusie belt u daarna op om een afspraak met u te maken voor het bezoek door de energieadviseur.

Voor meer informatie en vragen over deze actie kunt u bellen naar de Servicebalie thuis energie besparen, 030-2802913 (Stichting Collusie).  De stichting is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur of kijk op www.thuisenergiebesparen.nl.

Aanmeldingsbon

Ja, ik doe mee met de Energiebespaaractie

Naam   :………………………….
Straatadres   :………………………….
Postcode en plaats :………………………….
Telefoonnummer :………………………….

• Het netto jaarinkomen van mijn  huishouden is lager dan € 14.000,–


Stuur deze bon zonder postzegel in een gesloten enveloppe naar:
Milieudienst Noord-West Utrecht
Servicebalie (Thuis Energie Besparen)
Antwoordnummer 52258
3502 WB Utrecht


FOUT IN FOLDER BIJ AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING EN RIOOLRECHT

Met ingang van 2007 is de gemeente overgegaan van jaarlijkse naar halfjaarlijkse aanslagen van afvalstoffenheffing en rioolrecht. In september ontvangt u de aanslag over het eerste half jaar en in maart van het daaropvolgende jaar die over het tweede half jaar.

Bij de aanslag die u onlangs kreeg over het tweede halve jaar 2007 ontving u ook een brochure. Daarin is helaas een fout geslopen: een belangrijk woordje is weggevallen. Bij het kopje ‘De tarieven rioolrecht 2007’ staat ‘tarief per jaar’. Dit moet natuurlijk zijn ‘tarief per half jaar’

Wij bieden u onze oprechte excuses aan voor het eventuele ongemak.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 10 april: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering
Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.
 15 april: Inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.
 19 april: Open Dag Brabantse Platteland
diverse bedrijven in het buitengebied van de gemeente Haaren houden open dag. Voor meer informatie zie www.brabant.nl/excursiesplatteland
 24 april: Themabijeenkomst van de raad met de jongeren uit de gemeente Haaren
vanaf 19.00 uur
 28 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!

GEMEENTERAAD

VOORDRACHT NIEUWE WETHOUDER

Eric van den Dungen (54) uit Waalwijk wordt voorgedragen als opvolger van Wil van Nistelrooij.
Tijdens de raadsvergadering van 10 april a.s. zal de VVD Haaren een raadsvoorstel indienen waarin de gemeenteraad gevraagd wordt de heer van den Dungen te benoemen tot wethouder van de gemeente Haaren.
De heer van den Dungen was van 1986 tot heden fractievoorzitter van de VVD Waalwijk en was sinds de invoering van het dualisme vice-voorzitter van de gemeenteraad.


RAADSVERGADERING 10 APRIL 2008

Op 10 april 2008 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 10 april).

 

De gemeenteraad vraagt aan de jongeren van de gemeente Haaren:

IS JOUW DORP COOL?

Kom allemaal op 24 april a.s. vanaf 19.00 uur naar het gemeentehuis en praat mee!


• melden van de aanvang en de voltooiing van sloop/bouw (twee dagen van te voren)?
• klacht over achter gelaten afval of illegaal stoken?
• Mogelijke overtreding ontdekt, zoals een illegale bouwactiviteit, een oneigenlijk gebruik van een perceel of een milieuovertreding?
• Een omgewaaide boom; opgehoopt vuil; een knipperende of defecte lichtmast; een kapot fietsenrek, de losse stoeptegel; of andere ongemakken in de buurt?

Laat het ons weten via Meldpunt Haaren:
handig voor u,
handig voor de gemeente.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *