START BOUWRIJP MAKEN WONINGBOUWLOCATIE WIJNGAERT III, HAAREN.

Na een lange periode van voorbereiding start binnenkort het bouwrijp maken van het plangebied Wijngaert III. Dat is een woningbouwlocatie in het noordwesten van het dorp Haaren, bij de Tempeliersweg.
Direct na de Paasdagen, op dinsdag 14 april, gaat aannemer Remmits beginnen met het opruimen van het terrein. Daarna volgt het grondwerk en het leggen van rioleringen, kabels en leidingen.
Volgens de planning wordt in de eerste week van mei de Tempeliersweg opgebroken. Die wordt dan afgesloten voor het verkeer. Met borden (pijlen) wordt een omleidingroute aangegeven. De afsluiting duurt tot ongeveer half september. Omwonenden krijgen per brief meer informatie over de werkzaamheden. Daarin staan ook de contactgegevens van de aannemer en de gemeente.


ZATERDAG 11 APRIL 2009: 3E LANDELIJKE COMPOSTDAG

Gratis compost als beloning voor scheiden groenafval en gft.

Als inwoner van gemeente Haaren kunt u op zaterdag 11 april gratis compost ophalen bij de milieustraten in Haaren en Helvoirt. Met deze actie bedankt de gemeente Haaren en Van Iersel Compost uit Biezenmortel u voor uw inspanning om organisch afval gescheiden aan te leveren. Afvalbedrijf Van Iersel in Biezenmortel verwerkt groenafval tot compost en u krijgt uw ingezamelde groenafval nu dus terug in de vorm van compost!

Sinds jaren bieden burgers groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden aan. Voor veel burgers is dit de gewoonste zaak van de wereld. Afvalbedrijven en gemeenten willen hun inwoners echter bedanken voor de inzet: het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u gratis compost ophalen. De compost is niet in zakken verkrijgbaar, dus u moet zelf een schep en een aanhanger of zakken meenemen. Zorg dat u op tijd bent want op = op.

Met de paasdagen de tuin in
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Kijk voor meer informatie op
www.van-iersel.eu.

Goed voor milieu én portemonnee!
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost zorgt tevens voor aanvulling van organische stof in de bodem en voorkomt hiermee uitputting en erosie. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Composteren is een betere optie dan het verbranden van groenafval. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.


RECLAMECAMPAGNE PLASTIC HEROES

Eind februari is de landelijke campagne voor het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal gestart. Via televisie, radio en posters bent u gewezen op de mogelijkheid om plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in te zamelen.

Haaren
In januari zijn wij uitgegaan van 10 kg plastic per jaar per gezin. Dit getal was afkomstig van inzamelproeven bij vergelijkbare gemeenten. In maart blijkt dat u gemiddeld 20 tot 25 kg plastic per gezin op jaarbasis aanbiedt. U heeft de oranje containers gevonden wat tot dit zeer goede resultaat heeft geleid.

De landelijke campagne heeft echter ook geleid tot onduidelijkheid over welk plastic in de container mag. Het betreft alleen plastic verpakkingsmateriaal zoals PET-flessen, flacons, plastic zakken en folies. Dit plastic wordt gebruikt om een bepaald product (veelal voedsel en cosmetica ) te verpakken. Vandaar de naam plastic verpakkingsmateriaal.

Plastic stoelen, speelgoed, autobumpers, wasmanden, kunststof kratten etc. zijn plastic gebruiksvoorwerpen en mogen niet in de oranje containers worden aangeboden.


TROUWEN WAAR EN WANNEER JE WILT

Trouwen is een belangrijke gebeurtenis. De gemeente Haaren wil aan deze gebeurtenis een bijzonder tintje geven.

Wanneer u trouwt in de gemeente Haaren kunt u niet alleen de dag maar ook de locatie en het tijdstip kiezen. Natuurlijk moet de locatie wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ieder aanstaand bruidspaar kan een aanvraag indienen tot het aanwijzen van een locatie voor een huwelijk of partnerregistratie. Wij beoordelen de locatie aan de hand van de voorwaarden die de gemeente moet stellen aan een locatie voor het voltrekken van huwelijken en partnerregistraties.

Het aanvragen tot toewijzen van een locatie doet u via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u krijgen op het gemeentehuis maar ook downloaden via onze website.  Na het opsturen van het ingevulde formulier neemt een van onze trouwambtenaren contact op met u om de locatie te beoordelen.

De extra kosten voor de aanvraag om te mogen trouwen op locatie zijn € 103,25.


Q-KOORTS IN 2009

In 2008 is er in Nederland bij 1000 mensen Q-koorts vastgesteld. Dit waren vooral mensen uit Noordoost Brabant. De ministeries van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) en LNV (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen ziek worden van Q-koorts. Het effect van deze maatregelen is nog niet duidelijk, maar zal blijken in de komende jaren. Voor 2009 verwacht de GGD dat er nog steeds mensen Q-koorts krijgen.

Vragen of meer informatie?
Wilt u meer weten over de Q-koorts, welke maatregelen er genomen zijn, wat de GGD doet bij mensen met Q-koorts? Voor het antwoord op al uw vragen verwijzen wij u naar de GGD
 
U kunt de website van de GGD bezoeken:
www.ggdhvb.nl of contact opnemen met het Bureau Infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, tel. (073) 6404074 op ma. t/m vrij. van 8.30 – 17.00 uur of een vraag stellen via e-mail infectieziekten@ggdhvb.nl.

Op de website van het RIVM staat een lijst met veel gestelde vragen: www.rivm.nl/cib onder infectieziekten A-Z  Q  veelgestelde vragen
Informatie over de maatregelen in de dierensector kunt u vinden op
www.minlnv.nl  dierziekten  overige dierziekten  Q-koorts


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 16 april: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 21 april: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• tot 4 juni: kleine tentoonstelling over landen van de Europese Unie
in de hal van het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!

OP MAANDAG 13 APRIL IS HET GEMEENTEHUIS GESLOTEN I.V.M. PASEN

De inzamelingsroute van de groencontainers (GFT afval)wordt verzet van maandag naar woensdag 15 april.


INVENTARISATIE WAARDEVOLLE BOMEN IN GEMEENTE HAAREN

Graag horen wij van u voor 25 april welke bomen volgens u op een lijst van waardevolle bomen thuishoren. Zie hiervoor www.haaren.nl > Wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > Waardevolle bomen.

Hoe geeft u een waardevolle boom door?
Op die plaats van de website staat ook het formulier ‘waardevolle bomen, inventarisatie’ U kunt dit formulier meteen invullen en digitaal versturen.
U mag het formulier ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis, of bel naar (0411) 62 72 82 en wij sturen u een formulier toe

Vragen? Neem contact op met Ad van de Ven, afdeling Ruimtelijk Beheer,
e-mail:
a.van.de.ven@haaren.nl

 


EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Portugal en Letland.


We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.

MILIEUSTRAAT ESCH MET KERMIS GESLOTEN

In verband met de aanstaande kermis in Esch, zal de milieustraat in Esch op zaterdag 11 april 2009 zijn gesloten.


Wilt u ook de digitale nieuwsbrief van gemeente Haaren ontvangen?

Op dit moment zijn er al 157 abonnees!

Ga naar www.haaren.nl en klik op ‘nieuws en actueel >
digitale nieuwsbrieven’.

Daar vindt u informatie over hoe u zich aanmeldt voor een
e-mailabonnement.

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *