Archeologie in plangebied Wijngaert III:

kijkdag voor het publiek In het plangebied Wijngaert III, gelegen aan de Tempeliersweg in Haaren, vindt momenteel een archeologische opgraving plaats. Daarbij zijn sporen aangetroffen van bewoning in de IJzertijd en de Middeleeuwen. Enkele schoolklassen hebben de opgraving al bezocht.Op zaterdag 8 maart verzorgen de archeologen van Bilan rondleidingen voor iedereen die in de opgraving geïnteresseerd is. De rondleidingen worden gehouden om 11.00 uur en om 12.00 uur.Vooraf aanmelden is niet nodig. Het opgravingterrein is bereikbaar vanaf de Tempeliersweg.

OPROEP Werkgroep Open Monumentendag
Voor onze gemeente is voor het organiseren van een Open Monumentendag (OMD) een werkgroep actief. Deze werkgroep bestaat uit 8 vrijwilligers, uit elk dorp 2 en een coördinator, die zich elk jaar weer volledig inzetten om jaarlijks een leuke OMD te organiseren. De coördinator is Inge van der Linden, medewerkster monumentenzorg binnen de gemeente. Eén lid van de Biezenmortelse delegatie heeft aangegeven te stoppen met de werkgroep OMD. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe enthousiaste kandidaat uit het dorp Biezenmortel.  Het is niet nodig om een deskundige te zijn op het gebied van monumenten. Als je plaats wil nemen in de werkgroep OMD, moet je uiteraard wel een liefhebber zijn van cultuurhistorie en monumenten. En het is van belang dat je het leuk vind om een evenement mee te organiseren. Want dat is in feite wat we jaarlijks doen: een geweldig evenement organiseren.In nauwe samenwerking met de leden van de werkgroep bereid je een OMD voor. We proberen elk jaar opnieuw aan te sluiten bij het landelijke thema dat een jaar tevoreen bekend wordt gemaakt door de landelijke Stichting Open Monumentendag. Ongeveer 1x per maand komt de werkgroep OMD bij elkaar voor een (informele) vergadering. Meestal in het gemeentehuis. We willen niet langer vergaderen dan ongeveer een uur. Tussen de vergaderingen door zal er wat werk verricht moeten worden. Dit gebeurt in overleg met de andere leden. We starten met de eerste vergadering ongeveer oktober van elk jaar. Gedurende het jaar, proberen we te komen tot een leuke OMD, die altijd in het 2e weekend van september is. Dus….. ben jij die liefhebber van cultuurhistorie en monumenten en vindt je het leuk om in teamverband iets te organiseren, dan ben jij diegene die we zoeken. Hen je interesse om plaats nemen in de werkgroep OMD, dan kun je contact opnemen met Inge van der Linden. Zij is de hele week aanwezig, met uitzondering van woensdagmiddag en vrijdag. Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht.

Financiële tegemoetkomingen voor minima

Heeft u een laag inkomen? En heeft u bijzondere kosten die u eigenlijk niet kunt betalen? De gemeente kan in sommige situaties uitkomst bieden. Bijvoorbeeld met de bijzondere bijstand, de regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en 65+ers en het Welzijnsfonds. Loop eens binnen bij Loket WegWijs. Zij informeren u graag over deze regelingen. Wanneer u een inkomen heeft op het minimum of net daarboven, dan komen onverwachte extra kosten altijd slecht uit. Misschien kunt u dan een beroep doen op de inkomensondersteuning via de gemeente. Moet u bijzondere kosten maken, zoals medische kosten of een eigen bijdrage voor de hulp in het huishouden, dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is mogelijk voor heel verschillende kosten. Hier zijn maar twee voorbeelden genoemd die vaak voorkomen. Heeft u kosten en twijfelt u of die onder de bijzondere bijstand kunnen vallen, vraag er dan even naar. Bij Loket WegWijs helpen ze u graag verder. Bent u ouder dan 65 of heeft u een chronische ziekte of een handicap? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met extra kosten. U heeft wat extra stookkosten, bent lid van een patiëntenvereniging, geeft eens een bloemetje voor de behulpzame buurvrouw e.d. Telkens kleine bedragen maar al met al kan het toch oplopen. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij de gemeente een bijdrage krijgen van € 211,23 per jaar. U hoeft niet persé aan te tonen welke kosten u precies heeft gemaakt. Voor de leuke dingen in het leven blijft vaak geen geld meer over. Terwijl die nu juist zo goed voor u zijn. Een lidmaatschap van een sportvereniging, abonnement op krant, internet of telefoon, een cursus of workshop die u zou willen volgen, een dagje uit naar een pretpark of een theatervoorstelling bijwonen. Allemaal leuke dingen maar ook erg kostbaar. Via het Welzijnsfonds kunnen minima een bijdrage krijgen voor dit soort kosten. De gemeente vergoedt tot maximaal € 152,25 per persoon per jaar.  Ophalen SnoeihoutOp de vier donderdagen in maart zal op afspraak snoeihout aan huis worden opgehaald. Op donderdag 13 maart wordt de tweede inzamelronde gereden. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u een telefonische afspraak met de frontoffice te maken. Het snoeihout dient volgens de volgende eisen te worden aangeboden:

·       Snoeihout dient gebundeld en in een afmeting van 50 x 50 x 100 cm te    worden aangeboden;
·       Een bundel mag maximaal 25 kilogram wegen;
·       Aanbiedplek dient met vrachtwagen vanaf de openbare weg bereikbaar te zijn;
·       Contante betaling à 10,00 euro per ophaalronde;
·       Maximale hoeveelheid per aanbieder per ophaalronde 2 m3;
·       Ongebundeld snoeihout wordt niet meegenomen;
·       Voor het bundelen mag alleen touw worden gebruikt (geen ijzerdraad).

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact op te nemen met de frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 0411-627260. Dagelijks te bereiken van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Op donderdag tot 19.00 uur te bereiken.

AFWIJKENDE INZAMELDAG 2E PAASDAG

De huisvuilroute van maandag 24 maart 2008 (grijze afvalcontainers, Helvoirt) valt op 2e paasdag en zal worden verschoven naar vrijdag 28 maart 2008.  In verband met extra afval, als gevolg van het aanstaande paasweekend, is het aan te raden uw grijze afvalcontainer op maandag 10 maart 2008 ter lediging buiten te zetten. 

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn
Ø       6 maart: Mondelinge toelichting voorontwerp bestemmingsplan “Kantstraat”Vanaf 19.30  uur mondelinge toelichting “Ruimte voor Ruimte woningen” in de raadzaal van het  gemeentehuis
Ø       8 maart: Kijkdag voor het publiek in het plangebied Wijngaert III  Om 11.00 uur en  om 12.00 uur vanaf Tempeliersweg rondleidingen voor iedereen
Ø       13 maart: Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf, Brandweerkazerne en  Milieustraat’Vanaf 19.00 uur in de B&W kamer van het gemeentehuis
Ø       13 maart: Raadinformatieavond over de WMO en de raakvlakken van de WMOVanaf 19.30  uur in de raadszaal. Dit is een openbare bijeenkomst waarin de raad wordt  geinformeerd. Aansluitend geeft de politie van Brabant Noord een terugblik op de  resultaten van 2007 en een toelichting over de veiligheidskaders 2008.
Ø       18 maart: Inloopspreekuur college van B&WVan 17.00 tot 18.00 uur in elk  gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.
Ø       27 maart: Vergadering raadscommissieVanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het  gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats
Ø       10 april: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

 U BENT VAN HARTE WELKOM! (stoppers)

Een uitreksel nodig uit de gemeentelijke basisadministratie? Ouders van kinderen die het komende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan, ontvingen een brief en vragen het ook massaal digitaal aan.Zit uw kind in het examenjaar of moet hij /zij op voor het rijbewijs?Gaat u binnenkort trouwen of hebt u juist een uittreksel nodig voor een echtscheiding?Ook dit kan digitaal aangevraagd worden. Ga naar www.haaren.nl. en bezoek bij de Digitale Balie onze webwinkel. Het uittreksel wordt u binnen drie werkdagen toegestuurd. Succes!
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *