NIEUWJAARSRECEPTIE 

Het gemeentebestuur hoopt u zelf de hand te mogen drukken bij de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op zondag 6 januari 2008 van 11.30 tot 13.30 uur.

Tijdens deze ontmoeting zal uit ieder dorp van onze gemeente een “vrijwilliger van het jaar” gehuldigd worden.

 NIEUW IN 2008OP AFSPRAAK KOMEN De gemeente Haaren breidt haar dienstverlening steeds verder uit. Zo kunt u vanuit uw stoel al diverse zaken regelen met de gemeente via de website. Per 1 januari 2008 komt daar de mogelijkheid bij van het komen op afspraak. Concreet:Het komen op afspraak is mogelijk voor een aantal producten. Het gaat bijvoorbeeld om het bespreken van bouwplannen, aanvragen van vergunningen of zaken voor bevolking (huwelijk, naamswijziging, echtscheiding, erkenning kind etc.)Op de website vindt u binnenkort een overzicht met alle producten en diensten waarvoor u een afspraak kunt maken. Voordeel van het komen op afspraak is dat u op de afgesproken tijd met de juiste informatie bij de hand geholpen wordt door een medewerker, die ook voorbereid is. Uw wachttijd wordt ook tot een minimum beperkt.Wanneer u belt voor een afspraak, dan zal die afspraak met een van de medewerkers binnen een week plaatsvinden. Voor een eventuele vervolgafspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met dezelfde medewerker.Vooralsnog plannen wij uw afspraak op maandag, woensdag of vrijdag.Dit in overleg met u en de desbetreffende afdeling. Gaat u een afspraak maken?Dan kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bellen. Voor zaken voor ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, bestemmingsplannen e.d.) kunt u het telefoonnummer 0411 627260 kiezen. Voor de overige zaken belt u het algemene nummer: 0411 627282. De receptioniste verbindt u door met de desbetreffende afdeling. De medewerker neemt met u door wat u eventueel mee moet brengen. Voor afspraken met bevolking hebt u uw burgerservicenummer (sofinummer) nodig. Dit nummer vindt u op uw identiteitsbewijs. De afspraak zelfOp de afgesproken dag kunt u zich melden bij de receptioniste. Zij zal uw komst aankondigen bij de betreffende medewerker. Natuurlijk blijft het zo, dat u ook zonder afspraak tijdens de openingsuren bij ons terecht kunt:Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag ook van 15.00 tot 19.00 uur. PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST, UW TOEKOMST!!!! Aan: alle inwoners van Helvoirt van 16 jaar en ouder Samen denken en doen, dat staat centraal tijdens het ontwikkelen van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) in Helvoirt. Velen van u hebben uw stem laten horen door de enquête over de leefbaarheid van Helvoirt in te vullen. Bedankt daarvoor! Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de enquête? Kom dan naar de discussiebijeenkomst op 8 januari in ‘t Gastenbosch. Tijdens deze avond zullen de resultaten van de enquête gepresenteerd worden door het PON.  De resultaten laten zien hoe de inwoners van Helvoirt denken over de leefbaarheid in Helvoirt. Tijdens deze discussieavond moeten de enquêteresultaten ´kleur ´ krijgen. Hoe ervaart u bijvoorbeeld de woonomgeving, de voorzieningen, de verkeersveiligheid en de communicatie met de gemeente? Maar vooral waarom moet er iets veranderen of juist behouden blijven. Mogelijk heeft u zelf ook al ideeën hoe bepaalde zaken volgens u aangepakt zouden kunnen worden. Tijdens deze discussieavond is er veel ruimte voor uw mening. We laten u graag aan het woord. Waarom bent u over bepaalde onderwerpen ontevreden en op welke plek komen bepaalde problemen voor? In kleine groepen worden de verschillende thema’s besproken. Iedereen komt zo aan het woord.  Gebruik de mogelijkheid om uw stem te laten horen en kom naar de discussiebijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan Helvoirt op dinsdag 8 januari20.00 uur’t Gastenbosch in Helvoirt. Wij zijn zeer geïnteresseerd in UW mening. Of u nu al heel uw leven in Helvoirt woont of pas sinds enkele maanden, wel of niet actief deelneemt aan het verenigingsleven, jong bent of oud, in de kern woont of in het buitengebied, ook UW inbreng is van grote waarde. Namens de projectwethouders van de dorpsontwikkelingsplannen,Carine Blom, wethouderJan Brenninkmeijer, wethouder INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KOM BIEZENMORTEL’ 

Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat in het kader van de inspraakprocedure voor een ieder met ingang van 3 januari 2008 gedurende zes weken (t/m 14 februari 2008) ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Kom Biezenmortel”. Het plan is in te zien bij de frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis te Haaren.

 

Met dit bestemmingsplan zullen alle op dit moment nog geldende bestemmingsplannen voor de gehele bebouwde kom van Biezenmortel komen te vervallen. Het voorontwerpplan geeft een aan de eisen des tijds aangepaste bouw- en gebruiksregeling voor de komende tien jaar voor de totale bebouwde kom en is dus voor alle bewoners van de bebouwde kom van Biezenmortel van belang.

 

Gedurende bovengenoemde periode kunnen ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

 

Op dinsdag 22 januari 2008 zal de gemeente het plan mondeling toelichten. Dit zal plaatsvinden in het Gemeenschapshuis De Vorselaer te Biezenmortel, aanvang 20.00 uur. Na een korte toelichting van gemeentekant bestaat er aansluitend gelegenheid om mondeling in te spreken op het voorontwerpplan.

 

 reisdocumenten zomer en wintertarief  

Per 1 januari 2008 hanteert de gemeente Haaren voor paspoorten en identiteitskaarten een zomer- en wintertarief. De nieuwe tarieven zijn geregeld in een wijziging op de legesverordening. Het invoeren van een voordeliger tarief in het voor- en najaar en een duurder tarief in de zomerperiode is bedoeld om de reisdocumentaanvragen beter te spreiden over het jaar en topdrukte en lange wachttijden in de zomer te voorkomen. Inwoners van wie bekend is dat het reisdocument op korte termijn verloopt, krijgen een brief van de gemeente als herinnering en tevens informatie over de nieuwe tarieven.

 

Bent u vanaf 1 januari 2008 aan een (nieuw) paspoort toe, dan bent u goedkoper uit als u het paspoort vóór 1 april of na 30 september aanschaft. U betaalt dan    38,60 (wintertarief), terwijl u in de periode van 1 april tot en met 30 september    48,35 (zomertarief) euro moet neertellen. Dit geldt ook voor identiteitskaarten, wintertarief:    32,55 en zomertarief:    40,75.

 

 ACTIE VOOR EX-COLLEGA    

Eind april 2007 vertrok Marieke IJkema als beleidsmedewerker bij de afdeling welzijn van de gemeente Haaren om de volgende twee jaren te gaan wonen en werken in Accra, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Ghana.

Marieke is verbonden aan CAS, een organisatie die zich inzet voor straatkinderen. Naar schatting zijn er in Accra ongeveer 20.000 straatkinderen, die zichzelf in leven proberen te houden door allerlei klusjes op straat te doen zoals schoenen poetsen, water verkopen, spullen dragen enzovoort.

Marieke werkt in een nieuw project van CAS, het Special Attention Project (SAP). Dit programma geeft speciale aandacht aan straatkinderen met ontwikkelingsproblemen. De kinderen krijgen de gelegenheid om in hun eigen tempo te leren en zij worden begeleid om een plek te vinden in de samenleving.

  

Dat de medewerkers van de gemeente Haaren hun ex-collega niet zijn vergeten, bleek tijdens de jaarlijkse kerstviering. Aan iedereen was gevraagd iets van thuis mee te brengen om aan collega’s te verkopen op een kerstmarkt, met als doel geld op te halen voor het project van Marieke.

In amper twee uur tijd bracht de markt ruim € 500,– op. Het geld is overgemaakt aan Marieke die er vast en zeker een goede bestemming voor weet.

 

 Milieustraat Helvoirt tijdelijk gesloten De gemeente Haaren is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe centrale milieustraat. Om te onderzoeken of naast een centrale milieustraat behoefte bestaat aan een beperkte brengvoorziening binnen de dorpen, wordt op de Sportlaan te Helvoirt (nabij de sportvelden) een tijdelijke brengvoorziening ingericht. De milieustraat te Helvoirt zal van januari t/m augustus 2008 zijn gesloten. Van januari t/m augustus 2008 wordt op de Sportlaan te Helvoirt een beperkte brengvoorziening voor groenafval ingericht waarbij de volgende punten van belang zijn:·               
De brengvoorziening is gedurende deze acht maanden alleen op VRIJDAG in de oneven weken, tussen 16.00 – 19.00, uur open; ·               
Het deponeren van afval buiten dit tijdstip is verboden. Om 19.00 uur wordt de brengvoorziening gesloten, gelieve hier rekening mee te houden;·               
U kunt beperkt uw groenafval (= snoeihout, bladeren en gras) aanbieden;·               
Het aanbieden van stronken, zand en Groente- en Fruitafval is niet toegestaan;·               
Er is geen stortvak aanwezig waardoor u het afval zelf in de daartoe bestemde containers dient te deponeren;· 
In verband met de beperkte capaciteit van de containers, verzoeken wij u grotere hoeveelheden snoeihout op de milieustraat te Haaren (Nemelaerstraat 24) te brengen. Dit kan elke zaterdag tussen 09.00 – 15.00 uur;·               
Van januari t/m april 2008 kunt u op bovengenoemde locatie naast groenafval, tevens papier en karton gescheiden aanleveren.  Inzameling kerstbomen 

U kunt van donderdag 3 januari tot en met donderdag 10 januari uw kerst­boom inleve­ren op de

vol­gende locaties:

 

Haaren:

·         Groenplein

·         De Zwartrijt/Biezen

·         Oude voetbalveld aan het Leypad

Helvoirt:

·    Rolschaatsbaan

·    Speelterrein Hazelaar

·    St. Jorisstraat 1

·    ‘t Heike tegenover nr. 30

Esch:

·    Venakkers

Biezenmortel:

·    Kloosterstraat

 

Op bovenstaande locaties worden dranghekken geplaatst waartussen u uit­sluitend kerstbomen kunt deponeren. Na deze datum kunt u uw kerstboom gratis op de milieustraat aanbieden.

 

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? 

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 Ø       6 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Aanvang 11.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Op deze nieuwjaarsreceptie wordt de vrijwilliger van het jaar van ieder dorp gehuldigd door burgemeester Ronnes

Ø       8 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch

Ø       10 januari:
*          Raadsvergadering

*          Vergadering raadscommissie

Vanaf 19.30 vinden in de raadzaal van het gemeentehuis deze openbare vergaderingen plaats.

Ø       13 januari: 10-jarig Haaren speelt bridgeAanvang 12.30 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch in Helvoirt.

Kampioenschappen voor al onze inwoners van alle vier de dorpen

Ø       15 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       22 januari: inspraakavond “Kom Biezenmortel”

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       24 januari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

 U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Hoe ziet Biezenmortel er uit in 2020?Wat mag niet verdwenen zijn? Wat is er verbeterd? Praat mee tijdens de eerste discussiebijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel op dinsdag 15 januari om 20.00 in De Vorselaer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *