Slider1
slider2

Water is vitaal voor een levende tuinbodem

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 16 april 2024. In 6 artikelen besteedt burgerinitiatief KANT aandacht aan de bodem in uw tuin en rondom uw huis. Dit is het 2e artikel van de reeks, waarin het belang van water voor de “levende bodem” centraal staat.

Op zaterdagochtend 20 april organiseren we een helpdesk voor het aanvragen van de Vughtse afkoppelsubsidie. Dat gebeurt in Helvoirt, bij jeugdhuis d’n Inbreng aan het van Beringenplein (bij de rolschaatsbaan). U bent van 10 tot 12 uur welkom voor uitleg. Als u het wilt vragen we ter plekke de subsidie digitaal voor u aan.
Daarvoor moet u dan wel met DIGID kunnen inloggen op onze computer.
Er is op 20 april, onder de vleugels van Schoon Helvoirt, ook Repair Café, de kinderen kunnen vogelhuisjes maken en u kunt meedenken over veiligheid in het Helvoirtse verkeer.

Houd regenwater in uw tuin
Na maanden van overvloedige regen bent u de droogte van de vorige zomers misschien wel weer vergeten? Het blijft nuttig om regenwater uit de dakgoten in de tuin te laten stromen. Deze oplossing wordt “afkoppelen” genoemd. Dat vinden het waterschap en de gemeente belangrijk.
De tuinbodem kan het regenwater goed gebruiken. In de bodem leven zichtbare en onzichtbare dieren, bacteriën en schimmels. Die gebruiken water om van te leven. Ze hebben water nodig om voedingsstoffen te maken voor de planten en bomen. Vasthouden van water in uw bodem voorkomt ook wateroverlast op andere plaatsen, bij hevige regenval. Water vasthouden in een bodem wordt sponswerking genoemd. Daar kunt u aan meewerken!

Gemeentelijke subsidie tot wel € 1.000
Sinds begin 2023 heeft de gemeente Vught een afkoppelsubsidie om inwoners te stimuleren regenwater in hun tuin te gebruiken. Voor elke vierkante meter die u afkoppelt ontvangt u € 10. Dit geldt tot een maximum van 100 m2 per woning. Zo kunt u dus maximaal 1.000 Euro subsidie per woning krijgen. Voorwaarde is dat u al uw regenwater in de tuin bergt. Daarvoor moet de bodem voldoende waterdoorlatend zijn, dus: tegel eruit en plant erin! Het is verstandig om een simpele test te doen om te weten of de bodem voldoende water kan opnemen. Daarover vindt u informatie op de website van KANT.
Met de subsidie kunt u de waterafvoer aanpassen: de zaag in uw regenpijp, een regenton eronder, een afkoppelslang eraan, watergoten maken en infiltratievoorzieningen aanleggen, bijvoorbeeld een wadi. Op deze oplossingen gaan we in een volgende publicatie verder in. Op 20 april vertellen we er ook graag meer over.

Doet u mee?
De kerngroep van KANT nodigt u van harte uit met ons mee te doen. Wilt u meehelpen aan een activiteit of weet u een goede activiteit waar u aandacht aan wilt besteden? Laten we het dan samen doen! Bekijk onze website eens, daar staan meerdere tips op, van makkelijke tot moeilijkere maatregelen om uw tuin klimaatvriendelijker te maken.

U kunt contact met KANT opnemen via welkom@welkombijkant.nl, telefonisch via 06-4032 6440 of op 20 april naar d’n Inbreng komen.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *