Ø       18 oktober: raadscommissie begroting 2008
Op 18 oktober 2007 vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de informatieve vergadering van de raadscommissie over de gemeentebegroting 2008 plaats.

Ø       1 november: opiniërende raadsvergadering begroting 2008

Vanaf 19.30 uur vindt een opiniërende raadsvergadering plaats. De politieke discussie over de begroting 2008, waarin de afzonderlijke programma’s zullen worden besproken. Deze vergadering wordt afgerond met het eventueel indienen van moties en amendementen door de politieke partijen.

Ø       8 november: besluitvormende raadsvergadering begroting 2008

Vanaf 19.30 uur vindt in een vergadering van de gemeenteraad de besluitvorming plaats over de begroting 2008. Deze vergadering start met besluitvorming over de eventuele ingediende moties en amendementen.

 U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *