Samen bomen planten

Op 15 april a.s. worden er aan de westkant van Park Reeburg 3 nieuwe beuken geplant. Deze beuken vervangen de 3 oude beuken die in 2015 zo beschadigd zijn dat ze binnen enkele jaren afsterven. Hiermee luidt Bomen van Vught haar activiteiten in om er een schepje bovenop te doen met bomen planten. Bomen voor Vught zamelt middelen in via donaties om deze bomen te betalen, gemeente Vught neemt de kosten van het planten voor haar rekening.

Wandelen van boom naar boom

Om de bomen van Vught zichtbaar te maken is er een bomenwandeling gemaakt, die na het plaatsen de bomen aan Vught en bezoekers van Vught gratis online wordt aangeboden. Om 13.30 worden de bomen geplant en daarna wordt de bomenwandeling gelopen met iedereen die meewil.
De wandeling de gemaakt door Liesbeth Witteveen die ook routes maakt voor mooisteroutes.nl De bomenwerkgroep van de Natuur- en Milieugroep met o.a. Frank Donders en Geert Linders hebben hun kennis over bomen ingebracht, zo ook Adri van der Schuit van de gemeente.

Bomen zijn niet vanzelfsprekend

Bomen in woonwijken en straten staan regelmatig ter discussie. Bomen voor Vught wil door het geven van informatie en door samen opzetten van projecten voor meer en/of grotere bomen mensen betrekken. Daarvoor hebben we hulp nodig. Er ligt al een aantal ideeën hoe we dat kunnen doen. Bij de Natuur- en Milieugroep Vught zit veel deskundigheid. De gemeente juicht de activiteiten van harte toe en geeft alle medewerking. De boomfeestdag kan wel een nieuw jasje gebruiken. En dat je in Vught in overleg met de gemeente een boom kan planten, jij betaalt de boom en de gemeente plant de boom op verantwoorde wijze. Er is van alles mogelijk.

Toekomst

Een van de belangrijkste kwaliteiten van Vught is groen. Dat groen maakt dat Vught een fijne gemeente is om te wonen. In een groene omgeving voelen mensen zich beter en zijn gezonder.. Ook is de biodiversiteit belangrijk voor onze gezondheid en die van veel planten en dieren. Hoe meer groen en hoe meer variatie hoe beter. Nu de temperatuur stijgt door klimaatverandering is het van belang de bomen in onze omgeving te koesteren, zij brengen verkoeling op hete dagen. Bomen van Vught ziet aandacht voor bomen als de kapstok om te werken aan een groene toekomst voor Vught.

Storm

Aan het eind van het jaar stond de eerste oproep voor Bomen voor Vught in Het Klaverblad. Na de juni storm in 2011 ontstond Bomeninitiatief Vught die aan de slag ging voor het bomen herstel. Er werd een moerascypres geplant in het OLV park gesponsord door MKB Vught. Ook is door een groep vrijwilligers in heel Vught bomen geïnventariseerd. Deze geactualiseerde gemeentelijk bomenkaart is nu onderdeel van het groenbeleidsplan. Door het wegvallen van een van de initiatiefnemers Ger Duijf heeft het werk 2 jaar stilgelegen. Nu gaan we weer  door

Meebetalen voor grotere bomen

De gemeente vervangt de beschadigde beuken in Het Reeburgpark. Inwoners en ondernemers in Vught kunnen er samen voor zorgen dat het meteen wat stevigere bomen zijn. Voor 3 wat meer uit de kluiten gewassen bomen is voor de aanschaf € 3300,= nodig. Op dit moment is hiervoor € 1300,= beschikbaar via donaties, hoe meer middelen hoe steviger de boom. En halen we deze grens dan wordt het overschot vast geserveerd voor het volgende project. Donaties zijn welkom op rekening NL70INGB0003491439 van de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught o.v.v. Bomen voor Vught.

Actief worden voor Bomen voor Vught

We willen graag 2 keer per jaar een activiteit doen en daarom heen nuttige en praktische informatie over bomen en groen gaan delen. We zoeken mensen die projecten voor ons willen doen. Je mag natuurlijk je eigen idee meebrengen. We zoeken iemand die voor ons wil communiceren en iemand die kan helpen een website te bouwen en te onderhouden. Onze facebookpagina heet Bomen voor Vught en je vindt op op twitter @bomenvoorvught. Hopelijk zijn we ook snel online op www.bomenvoorvught.nl
Je kan je melden via mail naar bomenvoorvught@gmail.com dan bellen we je terug.
Dianne Schellekens

voorbereiding bomenwandeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *