Slider1
slider2

Vughtse politiek: het gaat beter maar “We zijn er nog lang niet.”

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 22 juni 2023. Het samenspel en de onderlinge verhoudingen tussen college en gemeenteraad in Vught zijn de afgelopen twee jaar verbeterd.

Maar vrijwel alle partijen vinden dat de bestuurscultuur nog veel beter moet. Dat blijkt uit de formatieverslagen van de coalitie-onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur die vanaf februari zijn gevoerd onder leiding van informateur Gerd Prick.

Informateur Gerd Prick concludeert na gesprekken met alle partijen over de bestuurscultuur in Vught dat “we er nog lang niet zijn”. Zo vindt PvdA/Groen Links dat er nog ‘oud zeer’, leeft met name tussen personen die al langere tijd in de gemeenteraad zitten. De wijze van campagne voeren heeft zijn sporen nagelaten, vindt PvdA/Groen Links. De partij vindt het van belang dat de invloed van de nieuwe generatie jonge raadsleden verder toe gaat nemen.
Gerd Prick adviseert daarover “meer ruimte te geven aan de jongeren in ervaringsjaren om een meer bepalende rol te spelen in het debat.”

Concrete daden
Uit de formatieverslagen blijkt verder dat Gemeentebelangen vindt dat er “de afgelopen twee jaar te weinig concrete daden verricht”. Volgens de toenmalige oppositiepartij zijn er te weinig prioriteiten in het (vorige) Bestuursakkoord opgenomen door “een gebrek aan echte keuzes”. Gemeentebelangen, dat nu in het nieuwe college zit, verwacht “meer lef, creativiteit en daadkracht in het realiseren van woningbouwprojecten”. De portefeuille woningbouw is nu in handen van deze partij.

De VVD miste in het vorige college, waar de liberalen deel van uitmaakten, “slagvaardigheid, focus en samenwerking” en te weinig duidelijke keuzes bij majeure projecten. Het CDA vindt dat er voor de komende bestuursperiode een “heldere rolverdeling moet komen tussen de raad en het college van B&W.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *