Op 20 en 28 september organiseert gemeente Haaren een interactieve bijeenkomst over vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied van onze dorpen. De bijeenkomst is bedoeld om met iedereen die in het buitengebied van de gemeente Haaren een bedrijfslocatie of een locatie met vrijkomende agrarische bebouwing heeft, na te denken over de toekomstige invulling van deze bebouwing. Voor de bijeenkomst zijn bewoners van het gebied uitgenodigd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u graag meedenken? Lees verder en vul de vragenlijst in op onze website.
Afname agrarische bedrijven
In onze gemeente is het aantal agrarische bedrijven sterk afgenomen. Hierdoor is er sprake van een steeds groter aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Als gemeente krijgen we hierdoor steeds vaker vraag naar ruimte in het bestemmingsplan om op deze locaties nieuwe functies te ontwikkelen. Om deze ruimte te kunnen bieden zijn we bezig om hiervoor een beoordelingskader te ontwikkelen.
Betrekken belanghebbende partijen en inwoners
Om tot beleid te komen voor vrijkomende agrarische bebouwing hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende partijen waaronder provincie, GGD, ZLTO, ondernemersvereniging Haaren, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren, Duurzame Energie Haaren, Natuurmonumenten, Stichting het Groene Woud en Waterschap De Dommel. Bij de verdere uitwerking willen we graag de input van de inwoners betrekken. Dit doen we onder andere door in gesprek te gaan met inwoners met een bedrijfslocatie of een locatie met vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied.
Denk mee!
Inwoners die niet op de betreffende locaties wonen en/of een bedrijf een runnen, kunnen toch meedenken. Vul hiervoor de korte vragenlijst in op www.haaren.nl.
Op basis van alle input die we ontvangen ontwikkelen we een beoordelingskader dat wordt opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Hiervoor presenteren we een voorstel aan de gemeenteraad en inwoners. De gemeenteraad stelt uiteindelijk een definitief beoordelingskader vast waaraan we in de toekomst nieuwe initiatieven in vrijkomende agrarische bebouwing toetsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *