Slider1
slider2

Voorstel: windturbines op de Distelberg

Fotobijschrift: Zoekgebied 1 met plekken waar volgens B&W windturbines kunnen komen.

HELVOIRT/DISTELBERG – 5 juli 2024. Het college van B&W van Vught kiest voor de bouw van windturbines langs het Drongelens Kanaal.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor drie hoge windmolens – tweemaal de hoogte van het Provinciehuis – zoekgebied 1 nader te onderzoeken. In dit gebied bij de Nieuwkuijkseweg en het Drongelens Kanaal zijn vier plekken aangewezen waar de turbines volgens het college kunnen komen. Zie kaartje 1.

De raadscommissie vergadert op 29 augustus over het voorstel. De raad wordt geadviseerd te kiezen voor windturbines in één zoekgebied en zonnevelden in drie zoekgebieden: hetzelfde zoekgebied 1, en ook 4 (westelijk van Helvoirt) en 5 (zuidelijk van IJzeren Man). Zie kaartje 2.

De raad maakt nog geen definitieve keuze of en waar een zonneveld en/of windpark komt in deze zoekgebieden. Maar wel op welke zoekgebieden het nadere onderzoek zich moet focussen. De overige zoekgebieden vallen niet af maar worden nu enkel niet nader onderzocht.

Vanuit omwonenden en natuurorganisaties zijn bij de gemeente tientallen bezwaren (‘zienswijzen’) binnengekomen over deze plannen. Daarin kwam de wens naar voren ecologie beter te onderzoeken, alsook geluid. Tot nog toe is beperkt rekening gehouden met geluidsoverlast. “De zorgen die uit de samenleving komen en in de zienswijzen worden teruggezien, begrijpen we. Daarom wordt bij vervolgstappen uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van onder andere (laagfrequent) geluid op de leefomgeving.” Aldus het college. Ook moet er vervolgonderzoek komen naar ecologie, landschap en netcongestie.

Alle raadsstukken zijn te vinden op https://vught.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/76ddc6b3-9074-471d-919c-c8746ddbf10a

Foto hierboven: zongebieden

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *