15 maart 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij nodigen u van harte uit om te gaan stemmen. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet (bestaand uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen) wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Door te stemmen kunt u dus mee beslissen. . Mogen stemmen is een belangrijk recht.
Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen.
Zie hieronder de stemlokalen:
Haaren Gemeentehuis, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren
Helvoirt HelvorTHuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
Esch Dorpshuis “De Es”, Dorpsstraat 5c, Esch
Biezenmortel Gemeenschapshuis De Vorselaer, Capucijnenstraat 42, Biezenmortel

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een identiteitsbewijs. Identiteitsbewijzen zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
U mag bij de verkiezing een identiteitsdocument gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag voor het stemmen dus een identiteitsdocument gebruiken waarop staat “geldig tot 16 maart 2012” of elke latere datum.
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met ofwel een door de politie opgesteld proces-verbaal van vermissing of diefstal, ofwel een gewaarmerkte verklaring van vermissing van de gemeente, beide in combinatie met een ander document waarop uw naam is vermeld én een foto van u is afgebeeld.
Stempas
Op dinsdag 21 februari bezorgen wij uw stempas.  Heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt U een vervangende stempas aanvragen:
  • Dit kan schriftelijk  tot 10 maart. U krijgt uw nieuwe stempas thuisgestuurd. Het aanvraagformulier voor een vervangende stempas vindt u op onze website op de pagina ”verkiezingen 15 maart 2017”;
  • U kunt dat ook persoonlijk doen bij de Gemeentewinkel. Dit kan tot 14 maart 2015, 12.00 uur. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U krijgt uw vervangende stempassen meteen mee. Maak hiervoor altijd een afspraak. Dat kan via onze website (afspraak maken).
Machtigen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Achterop de stempassen staat het volmachtbewijs waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Vul het volmachtbewijs volledig in!
LET OP: Naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas (volmachtbewijs) geeft ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven. Dit mag ook een maximaal vijf jaar verlopen document zijn.
Vergeet dit niet! Bij de vorige verkiezingen moesten wij hierom regelmatig kiezers naar huis sturen.
Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met   10 maart bij de gemeente aanvragen. Zowel u als uw gemachtigde moeten het formulier ondertekenen. Formulieren voor een schriftelijke volmacht kunt u op onze website downloaden en invullen. Ga hiervoor naar de pagina “ Verkiezingen 15 maart 2017”.  Indien u schriftelijke volmachten verleent, hoeft de gemachtigde geen kopie te overleggen van een identiteitsdocument van u: de gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke administratie verifiëren.
Kiezerspas
U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Omdat het landelijke verkiezingen zijn, kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen.
Het aanvragen van kiezerspassen kan schriftelijk tot 10 maart 2017. Hiervoor kunt u een formulier downloaden van onze website. Persoonlijk kan dit tot uiterlijk 14 maart 12.00 uur bij de Gemeentewinkel. U krijgt de kiezerspassen dan meteen mee. Maak hiervoor wel een afspraak, dit kan via onze website (afspraak maken).
Meer informatie
Op de  kandidatenlijst die  ruim voor de verkiezingsdag, maar later dan de stempas,  huis-aan-huis wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen. Ook ontvangt u informatie over de locaties van alle stemlokalen binnen de gemeente: alle stemlokalen zijn geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking. Mocht u geen kandidatenlijst hebben ontvangen, dan kunt u deze telefonisch opvragen, wij sturen deze dan graag op. U kunt hem ook  afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *