Slider1
slider2

Vastenaktie 2023

HELVOIRT – 15 maart 2023   De Missie Ontwikkeling Vredegroep (M.O.V.) van de H. Nicolaaskerk brengt tijdens de veertigdagentijd 2023 een project in Zuid-Soedan onder de aandacht.


Dit Vastenactieproject steunt mensen die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen.
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject -overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking- worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen.
Ook is er speciale aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken!

M.O.V.-viering en Middenkoor
Zondag 19 maart zal er tijdens de Woord- en Communiedienst om 9:30u extra aandacht worden besteed aan het project. Het Middenkoor heeft in het verleden laten zien, dat -naast de muzikale taal- geen taal hen te moeilijk is. Ook Afrikaanse liederen staan in hun repertoire. Het koor zal tijdens deze M.O.V.-viering voor aangepaste muziek zorgen.

In het verleden werden vastenzakjes bezorgd en in de Goede Week weer opgehaald. Huis-aan-huis collecteren wordt steeds moeilijker, vandaar dat de vastenzakjes niet meer worden rondgebracht en opgehaald. Ze liggen nog wel achter in de Nicolaaskerk, waar ook een kleine tentoonstelling van het project tijdens de veertigdagentijd te zien is. De zakjes kunt U in de rode melkbussen deponeren of afgeven bij het parochiecentrum. Maar u kunt ook rechtstreeks aan Vastenactie overmaken:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Of nog makkelijker: scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

 

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *