toekomst HJaaren

Gemeentelijke herindeling:   stilte voor de storm

Terwijl het bij sommige dorpsgenoten misschien wat op de achtergrond is geraakt , zijn dit belangrijke maanden voor de toekomst van Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Esch. Op initiatief van de Belangengroep Toekomst Haaren (BTH) heeft u eind 2014 massaal aangegeven dat de voorgenomen fusie met Boxtel en St. Michielsgestel gestopt moest worden. Onze missie was om deze herindeling op te schorten en eerst onderzoek te laten uitvoeren naar alternatieven. Daarin zijn we geslaagd. De gemeenteraad heeft de fusie afgeblazen en de komende maanden mag een (brede) klankbordgroep op zoek naar andere scenario’s. Niet alleen de optie Boxtel/St. Michielsgestel wordt onderzocht, maar bijvoorbeeld ook de aansluiting bij Oisterwijk of het opsplitsen van de 4 dorpen van de gemeente richting Vught, Oisterwijk, Udenhout/Tilburg en Boxtel.
gemhaarenDe Brede KlankbordGroep (BKG) is in het leven geroepen om te zorgen dat dit onderzoek naar andere herindelingsmogelijkheden de juiste elementen bevat. Verder denkt de BKG ook mee over de wijze waarop zoveel mogelijk inwoners hun stem kunnen laten horen over de uiteindelijk te nemen keuze. In de BKG zitten 12 inwoners uit alle vier de dorpen. Zij moeten er op toezien dat de alternatieven goed naast elkaar gezet worden en dat de juiste criteria gehanteerd worden.
De uitvoering van het onderzoek ligt bij een extern adviesbureau dat dit in opdracht van de gemeente uitvoert. De uitkomst van dit onderzoek is dus erg belangrijk en moet harde feiten opleveren op basis waarvan voorkeuren uitgesproken kunnen worden. En het moet onafhankelijk zijn. Daarop blijven wij als BTH toezien.
Ook u komt weer aan bod …
Althans, dat is wat wij graag zien. Een referendum is een perfect sluitstuk van het onderzoek. Nadat eerst voldoende breed informatie verzameld is, wordt vervolgens aan de burger gevraagd welke variant zijn/haar voorkeur heeft. Op deze manier heeft de gemeenteraad voldoende informatie om een besluit met draagvlak te nemen. Dat moet de volksvertegenwoordigers toch als muziek in de oren klinken.
Gezien de grote belangstelling voor onze enquête in november jl. verwachten we ook grote belangstelling voor dit referendum. Wij mikken op een opkomst bij dit referendum van 80-90%. Als BTH zullen we onze bijdrage leveren om de opkomst zo hoog mogelijk te laten zijn. Al moeten we deur na deur langs om mensen op te roepen te gaan stemmen. Het zou toch fantastisch zijn dat waar overal beklag wordt gedaan over lage opkomst bij verkiezingen wij in Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Esch kunnen laten zien dat onze inwoners wel bereid zijn mee te praten over hun toekomst!
Wat vinden de buurgemeenten?
wegwijzerDe buurgemeenten willen erg graag meedenken, maar worden nog nauwelijks betrokken door onze bestuurders. Het lijkt erop dat Boxtel/St. Michielsgestel bij hen nog steeds de enige optie is. Ook loze kreten van onze wethouders over extra kosten door de uitgestelde herindeling wijzen in die richting.
Er zijn dus nog wat hobbels te nemen. Wij roepen de gemeente op om transparant en open te blijven. Wees actief in de samenwerking met buurgemeenten en bovenal objectief. Inwoners zijn slim en doorzien mogelijke politieke spelletjes. Waardeer zoveel betrokkenheid! Ondertussen blijft BTH constructief, betrokken en kritisch het proces voor u volgen.
Belangengroep Toekomst Haaren
www.toekomstHaaren.nl
info@toekomstHaaren.nl

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Henk , 18 april 2015 @ 21:10

    Haaren moet gewoon Haaren blijven zoals het nu is Helvoirt, Esch, Biezenmortel en Haaren. Alle dorpen bij andere gemeentes onderbrengen zal leiden naar kosten verhoging per huishouden en daar zitten we niet op te wachten, verder zal de burger nog verder van de politiek af gaan staan, de betrokkenheid van de burger zal gereduceerd worden tot nul, waardoor de burger zich nog meer een nummer zal gaan voelen. Dus al degene die gaan stemmen: “Bezint eer ge bemint” want een weg terug is er niet

  • Peter , 18 april 2015 @ 23:50

    @ Henk Inderdaad….. een weg terug is er niet. Nu aansluiten bij Boxtel en St. Michielsgestel betekend kapitaalvernietiging voor de 4 dorpen van Haaren. Zoals de grondlegger van de Belangengroep Toekomst Haaren al eerder aangaf: “van 2 kuilen kun je geen bult maken” !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *