Slider1
slider2

Uitreiking Koninklijke onderscheiding

Jet en Meggie

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 26 april 2023. Vandaag ontvingen acht inwoners van de gemeente Vught uit handen van burgemeester Roderick van de Mortel, een koninklijke onderscheiding.

De bijeenkomst vond plaats vanochtend, vanaf 10.30 uur, in het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein.

Foto: Jan van Balkom Pomphuiske

Mevrouw H.A.M. (Jet) van Iersel-Vermeer, wonende te Helvoirt Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1981-heden Vrijwilliger bij de Harmonie Kunst Adelt te Helvoirt. Decoranda is initiatiefnemer en lid van de Werkgroep Kledingmarkt, die de halfjaarlijkse kledingmarkt organiseert. Wekelijks wordt hiervoor kleding verzameld en gesorteerd. Daarnaast verricht(te) zij diverse werkzaamheden, zoals het schoonhouden van het repetitielokaal, het mede beheren en onderhouden van de harmoniekleding en het koken tijdens repetitieweekenden.

1992-heden Bestuurslid en secretaris (2017-heden) van de Stichting Open Kerk Helvoirt, een religieuze beweging die wil bijdragen aan het geluk van mens en samenleving. Zij besteedt veel persoonlijke aandacht aan lief en leed van haar medemens en leden van de gemeenschap. Daarnaast fungeert betrokkene als koster en maakt zij bij toerbeurt de kerk schoon.

2009-2013 Lid van de Werkgroep HEET (Haaren Energiebewust Ecologisch Traject) van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren. Deze werkgroep organiseerde vele activiteiten, waaronder het HEET Milieucafé, de HEET reparatie-, ruil- en weggeefavond en Zonnepanelen stralen.

2014-heden Vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van ’t Heem. Mevrouw zet zich in voor het onderhouden van de Belevingstuin; een buurttuin voor ontmoeting en natuurbeleving. Voorheen droeg zij bij aan het onderhouden van de Vlindertuin.

Mevrouw Van Iersel-Vermeer en haar echtgenoot zijn vanwege hun vrijwilligersactiviteiten uitgeroepen tot Helvoirtenaar van het jaar 2019.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Foto: Jan van Balkom Pomphuiske

Mevrouw M.J.C.M. van Bijnen-van Iersel, wonende te Helvoirt. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

Minimaal vijf jaar in het verre verleden
Vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Oisterwijk-Haaren. Ze gaf gastlessen op basisscholen.

1976-1984 Vrijwilliger bij Jong Nederland en de Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd. Ze draaide wekelijks een groep en was betrokken bij de organisatie van een jaarlijks weekendkamp, het Helvoirts Weekend, de KinderVakantieWeek en de WandelAvond4Daagse.

1994-2004 Vrijwilliger bij de Ponyclub de Huzaartjes Helvoirt. Ze deed het kantinebeheer van de manege en organiseerde als lid van de evenementencommissie het ponykamp en andere activiteiten.

1994-2004 Vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Helvoirt. Decoranda brengt bezoek aan (met name oudere) mensen, die lichamelijk beperkt zijn. Tevens begeleidt zij medevrijwilligers en organiseert uitstapjes voor hen. Verder is ze betrokken bij de organisatie van de vakantieweken en is ze tijdens die weken lid van het zorgteam.

2009-heden Mantelzorger voor een vriendin die lijdt aan MS. Ze verzorgde het eten toen ze nog thuis woonde(tot 2019). Nu gaat ze mee op stap en doet klusjes.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Mevrouw M.G.M. van Mensvoort-van de Ven, wonende te Cromvoirt, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980-heden Lid van de liedcommissie van het St. Lambertuskoor. Ook heeft ze voorheen boekjes voor speciale diensten verzorgd en een enkele keer gedirigeerd.

2005-heden Voorganger in woord- en communiediensten, koster, lector en roostermaker bij Parochie Edith Stein. Ook schrijft ze maandelijks een stukje voor het dorpsblad en was ze voorheen lid van de avondwakegroep.

2011-heden Vrijwilliger (beheer van de financiën en het archief en verzorgen van de administratie) bij Weidevogelbescherming Gement en De Zeeg.

2011-heden Lid van de IDOP-werkgroep Sociaal Leven. Deze heeft diverse initiatieven in het dorp bedacht en opgezet zoals de aanschuiftafel, dorpsondersteuners en de welkom-map voor nieuwe Cromvoirtenaren.

2013-heden Dorpsondersteuner in Cromvoirt. Ze is wegwijzer bij zorg- en hulpvragen, biedt een luisterend oor en bezoekt de maandelijkse bijeenkomsten met de Vughtse wijkondersteuners en Welzijn Vught.

2016-heden Initiator van een wekelijkse creatieve middag/creaclub en zij organiseert regelmatig uitstapjes.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

De heer C.J.M. van Wanrooij, wonende te Vught. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1998-heden Decorandus, helpt, sinds zijn pensionering in 1998, mensen als vrijwillig osteopaat. Zo heeft hij veel topsporters een succesvolle blessurebehandeling gegeven. De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie bevestigt dat decorandus afgelopen jaren honderden atleten heeft geholpen met het oplossen van hun mentale en fysieke problemen. Dat is met inbegrip van problemen, waarmee veel specialisten geen raad wisten.

Decorandus heeft een substantiële bijdrage geleverd aan Nederlandse wielersuccessen in de afgelopen jaren. Niet alleen bij sportieve successen, maar ook bij herstel van (ernstige) blessures of verwondingen die – in voorkomende gevallen – het einde betekenen van de wielercarrière. Decorandus staat deze atleten bij om hun ‘normale’ leven te hervatten en maakt daarbij gebruik van een methode die hij zelf bedacht en ontwikkeld heeft.

Niet alleen sporters, ook anderen weten de weg naar decorandus te vinden. Illustratief is het voorbeeld van een arts die leed aan een ernstige vorm van CVS en migraine. De arts werd geholpen door de behandelingen van decorandus, gebaseerd op de theorieën van Janda, en roemt de kennis en unieke methode van decorandus, die – aldus de arts – een wetenschappelijke toetsing kan doorstaan..

Er zijn andere voorbeelden van mensen met een ernstige aandoening of ziekte die baat vonden bij de hulp en behandelingen van decorandus. Niet zelden gaat het daarbij om klachten, waarbij andere, ‘reguliere’ behandelingen tot onvoldoende resultaat leidden of waarbij een operatief ingrijpen de enige optie leek.

Decorandus wordt in brede kring gewaardeerd om zijn grote kennis en ervaring als osteopaat en om zijn onbaatzuchtige inzet om mensen te helpen.

Decorandus heeft zich met zijn vrijwillige activiteiten op maatschappelijk terrein op voorbeeldige wijze langdurig ingezet voor de samenleving.

Mevrouw drs. A.F.G. Spierings, wonende te Vught. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden Medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught. Decoranda zet zich met name in voor het beleid en de mogelijke gevolgen voor de natuur, het milieu en het landschap.

2008-2014 Coördinator bij Wheels4all te Vught (thans MyWheels). Zij zette zich in voor het verminderen van het aantal auto’s. Zij wist een bedrag van € 100.000 te verkrijgen, waarmee meerdere deelauto’s beschikbaar zijn gekomen.

2013-heden Medeoprichter en organisator van het Repair Café Vught. Decoranda draagt maandelijks zorg voor de inschrijving van de reparatieverzoeken, is het aanspreekpunt voor klanten en vrijwilligers, schrijft persberichten (voor o.a. het Klaverblad) en verzorgt de jaarlijkse evaluatiedag. Ook maakt zij de ruimte klaar en ruimt die weer op na afloop.

2013-heden Vrijwilliger bij het zorgcentrum Vughterstede. Mevrouw gaf mede inhoud aan de tabletlessen voor de bewoners, fungeert als docent en begeleidt jongeren om ook deze lessen te gaan geven. Daarnaast verricht zij hand-en-spandiensten bij andere activiteiten.

2020-heden Medeoprichter en vrijwilliger bij KANT, een burgerinitiatief voor duurzaamheid en klimaatadaptie. Decoranda zet zich in voor het vergroenen van tuinen, balkons en daken in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Zij is de ‘gangmaker’ in diverse projecten.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

De heer G. Posthuma, wonende te Vught,  Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1985-2018 Radio- en televisiepresentator en interviewer bij de lokale omroep Avulo te Vught. Tevens was decorandus redactielid.

2009-2020 Sportverslaggever, commentator en interviewer bij de lokale omroep van
’s-Hertogenbosch. De heer Posthuma verzorgde de verslaglegging van de uit- en thuis-voetbalwedstrijden van FC Den Bosch. Daarnaast wierf hij sponsors.

2019-heden Bestuurslid van en verslaggever/radioreporter bij de lokale omroep NOVO3 te Vught. Decorandus beheert de portefeuille nieuwsredactie/website. Hij zorgt dagelijks samen met andere vrijwilligers voor lokale nieuwsitems op het nieuwsblog van de website van NOVO3. Daarnaast is hij op de zondagmiddag actief als radiosportverslaggever. Ook levert hij bijdragen aan radio- en tv-uitzendingen.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Mevrouw H.A.M. van Broekhoven-van Vessem, wonende te Vught. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1978-heden Jeugdtrainster bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik (PH), afdeling atletiek met meer dan 200 jeugdleden. Als trainster van de junioren draait ze elk jaar een zomer- en een winterseizoen. Ook de wedstrijdbegeleiding behoort tot haar takenpakket.

2010-heden Lid van de Bewonerscommissie Vijverhof en lid van de Bewonersraad van Woonstichting Charlotte van Beuningen Vught. Zij was initiatiefnemer voor de ‘pluktuin’ in Vijverhof en organisator van burendagen en wijk-opschoondagen.

2014-heden Lid van Buurtpreventie Vught. Bijna wekelijks surveilleert zij in de Vughtse wijken en meldt met regelmaat de haar opvallende zaken, waardoor zij haar steentje bijdraagt voor een veiliger Vught.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

De heer G.C.J. van Bakel, wonende te Vught. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1986-heden Penningmeester (1986-2004) en voorzitter-penningmeester (2004-heden) van de Vogelvereniging De Goudvink te Vught. Decorandus weet veel sponsors en donateurs aan de vereniging te binden. Hij organiseert de jaarlijkse vogelshow. Ook werft hij nieuwe leden, o.a. door een grote districtsshow samen met een foodtruckfestival te organiseren.De vereniging verzorgt tevens twee grote volières in twee woonzorgcentra.

1988-1998 Bestuurslid van de Dommelbaorzedurpse Evenementencommissie te Vught. De heer Van Bakel organiseerde mede de activiteiten rondom carnaval. Hij initieerde de Veurroam Promotie Wedstrijd, waarbij de lokale ondernemers een prijs konden winnen voor de mooiste carnavalsetalage.

1989-1998 Bestuurslid (1989-1992) en voorzitter (1992-1998) van de carnavalsvereniging De Boarze Piepers te Vught. Onder leiding van decorandus kreeg de vereniging een eigen orkest en groeide de vereniging sterk met leden uit de wijde omtrek. Hij zorgde ervoor dat de vereniging veel optredens had, ook in België en Duitsland. Hij organiseerde de optredens bij zorgcentra en o.a. het Blaaskapellenfestival en realiseerde een cd-opname. De vereniging won diverse muziekwedstrijden.

2005-heden Secretaris van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, district Noord-Brabant Oost. De heer Van Bakel onderhoudt het contact met de verenigingen en behandelt de aanvragen voor jubileumspelden voor de leden, waarbij hij het hele proces verzorgt. Hij ondersteunt indien nodig bij fusies van verenigingen en is lid van het promotieteam.

2005-2017 Lid van de ondernemingsraad bij FrieslandCampina.

2017-2019 Lid van de centrale ondernemingsraad bij FrieslandCampina.

2022-heden Vrijwilliger bij het Geniemuseum Vught. Decorandus fungeert wekelijks een dag als baliemedewerker.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *