Beste dorpsgenoten,
De laatste maanden zijn er in de media veel berichten verschenen over de toekomst van de gemeente Haaren. Deze nieuwsberichten spitsen zich met name toe op de opsplitsing van de gemeente: een richting die de inwoners van de dorpskernen volgens de Belangengroep Toekomst Haaren het beste zou passen. Maar is dat werkelijk zo?
Als geboren, getogen en betrokken Helvoirtenaren zien wij de toekomst van de gemeente anders. We hebben sterke vraagtekens bij de opsplitsing. Biedt dat voor Helvoirt écht meerwaarde? Wij denken van niet.
Het dorp Helvoirt heeft een landelijk karakter en een groot buitengebied. Dat er bij de herindeling in 1995 werd aangesloten bij Haaren, Biezenmortel en Esch, wekt dan ook geen verbazing. Gezamenlijk vertegenwoordigt de gemeente vier landelijke kernen met een bijpassende inwonerssamenstelling: ingrediënten voor een mooi huwelijk.
Deze combinatie is inderdaad succesvol gebleken. Laten we niet vergeten: in Haaren hebben we het goed voor elkaar! De gemeente verkeert in een financieel gezonde positie, het bestuur is betrokken en zichtbaar in alle kernen, er is aandacht voor verenigingen en het ambtelijk apparaat zet zich in om de inwoners te ondersteunen. Bovendien worden er betaalbare woningen gebouwd, vindt verjonging van de kernen plaats, is er een rijk verenigingsleven en is er veel ruimte voor nieuwe initiatieven.
Natuurlijk zijn er complexe dossiers die in het verleden misschien niet altijd goed zijn opgepakt, maar bij vrijwel elke gemeente vind je vergelijkbare zaken: opsplitsing van de gemeente lost dat in ieder geval niet op. Hoe zien we de toekomst van de gemeente en het dorp Helvoirt dan wél? Samenwerking is volgens ons de sleutel tot succes!
Verregaande samenwerking met gemeenten met een vergelijkbare dorpsstructuur, zoals Heusden, Boxtel en Sint-Michielsgestel, is wat ons betreft de beste optie. De vorming van een “Groene Woud-stad” met een centraal, gezamenlijk ambtelijk en wellicht bestuurlijk apparaat waarborgt de toekomst van de gemeente en het dorp Helvoirt wat ons betreft het beste. Daarin behoudt ieder dorp zijn eigenheid en wordt het landelijke karakter gerespecteerd. Bovendien hebben deze gemeenten ervaring met vergelijkbare, complexe dossiers.
Buiten de dialoog over de toekomst vinden wij het vooral belangrijk dat we op een normale, volwassen manier met elkaar omgaan. Het afvallen van een (democratisch gekozen) gemeentebestuur en het niet willen luisteren naar de meningen van anderen vinden we ongepast. Ook de scherpe persoonlijke reacties in de toekomstdiscussie tonen niet het wederzijds respect dat je van volwassen mensen mag verwachten.
Ons advies aan het college en de Raad: heroverweeg het voorgenomen besluit tot opsplitsing, en bekijk zorgvuldig welk toekomstscenario voor de inwoners en de Haarense dorpsstructuur het beste perspectief biedt.
We zijn er van overtuigd dat veel dorpsgenoten onze mening delen. Ben je met ons eens of wil je reageren op ons standpunt? Dan horen we dat graag! Je kunt ons een e-mail sturen op toekomsthelvoirt@gmail.com .
Met Helvoirtse groet,
Christ van Iersel, Theo Hooft, Maarten van Gorp, Ties van Tuijl, Jet van Iersel en Jo van Balkom.

10 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • frank , 10 februari 2017 @ 19:32

  Beste Christ e.a.,
  Op zich leuk om een tegengeluid te horen.
  Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet eens ben met jullie richting.
  De indruk die o.a. Christ vaak wekt is dat de belangengroep maar wat schreeuwt. En dat de handtekeningenactie het enige, en ook nog onbetrouwbare, fundament is van de toekomstvisie van de belangengroep.
  Ik wil graag verwijzen naar het gedegen onderzoek van WagenaarHoes. Daarbinnen stond ook een forum.
  Kijk daar nog eens op. De overgrote meerderheid is voor opsplitsing. En dat waren honderden reacties.
  Of gaan jullie, net als het College, uitleggen dat niemand het snapt en dat we het toch zo goed hebben.
  En respect en fatsoen: dan moet je het laatste betoog van Eric vd Dungen eens afluisteren. Zie raad 2 feb.
  Succes met jullie beweging, iedereen heeft recht om zich ergens sterk voor te maken.
  Groet, Frank de Werdt

 • John Slenter , 10 februari 2017 @ 20:14

  Like 🙂

 • Jan , 10 februari 2017 @ 22:20

  Wat heeft het voor zin in een gemeente voort te laten bestaan die het gros van zijn taken niet meer zelf uit kan voeren?
  U hebt het in uw betoog over een democratisch gekozen gemeentebestuur. Maar de gemeentebestuurders die over uw lot beschikken zijn niet door u gekozen maar door de inwoners van de gemeente Boxtel, althans voor zover u te maken heeft met de WMO of sociale zaken. Noemt u dat democratie? Ik niet.
  Luister eens naar wethouder Van den Brand tijdens een raadsvergadering. Hij kan nooit een toezegging doen. Altijd moet hij als junior partner in overleg met Boxtel. Het sociale domein bedraagt ongeveer 40 procent van het totale budget van de gemeente Haaren.
  De stelregel is: hoe meer samenwerking, hoe minder democratie.
  Stilletjes aan wordt de democratie van Haaren meer en meer uitgehold. U kiest gemeenteraadsleden die minder en minder te zeggen hebben. Het beleid wordt gemaakt door de senior partners en de gemeenteraad van Haaren mag ja en amen zeggen. O ja, de gemeenteraadsleden van Haaren mogen hun zegje nog doen tijdens een raadsvergadering maar wezenlijke aanpassingen zijn nooit meer mogelijk.
  Omdat ik democraat ben in hart en nieren zal ik nooit een parlement een nep-parlement noemen. Echter, gezien de afnemende zeggenschap van de Haarense gemeenteraad ben ik steeds meer genegen voor Haaren een uitzondering te maken.
  In alle samenwerkingsverbanden is Haaren junior partner. Het democratisch gekozen gemeentebestuur heeft dus verdomd weinig in de pap te brokkelen. Denkt u daar ook eens over na.

 • John Slenter , 11 februari 2017 @ 16:24

  Jan, deels ben ik het met je eens. Een samenwerking vraagt om overleg, dus een aantal zaken kun je niet in je eentje wijzigen als de Raad dat wenst.
  Toch kan een ambtelijke samenwerking ook zo worden opgezet dat die de politieke keuzes van Haaren uitvoert. Een aannemer doet maatwerk, elke verbouwing is anders. Het gaat erom dat hij groot genoeg is om alles te doen en vakkundig is. De klant bepaalt wat er gebeurt.
  Ik ruil dit niet graag in voor bijvoorbeeld Groot-Vught. Daar beslist de gemeenteraad wel over alles en dat kan meteen in gang gezet worden. Democratisch tellen we dan met 2 van de 21 zetels totaal niet meer mee.

  • Jan , 11 februari 2017 @ 18:16

   John, om in aannemerstermen te blijven praten. Serieproductie is veel goedkoper dan maatwerk. Dat is binnen een ambtelijke organisatie niet anders. Het is niet voor niets dat het ambtelijk domein is uitbesteed aan Boxtel.
   Denken in termen van 2 van de 21 zetels is mijns inziens een verkeerde insteek. Binnen één gemeente zou het er niet toe moeten doen in welk dorp een raadslid woont. Wel zullen inwoners van Helvoirt hun invloed aan moeten wenden binnen bestaande politieke partijen in Vught. Politiek actief worden dus in de heringedeelde gemeente. Aandacht blijven vragen voor het dorp.

 • John Slenter , 11 februari 2017 @ 19:23

  Jan, seriewerk is uit de tijd. Kijk eens in Born, NedCar. elke drie minuten een rijdende auto, allemaal verschillend van de andere 600 die dag. Merk doet er niet toe, ze maken alles. De klant bepaalt bij de dealer welke van de 100 opties erop moeten. NedCar maakt dat zo goedkoop mogelijk voor elkaar.
  Democratisch gezien verlies je alles in de grote gemeente. Daar moeten de raadsleden (terecht m.i.) aan de Gemeente als geheel denken. Daar is niks Helverts aan.
  Dan gelden overigens alle regels uiteraard voor iedereen. De wethouder hoeft dan niet terug om een uitzondering voor Helvoirt te maken, dan kan dan helemaal niet meer.

  • Jan , 11 februari 2017 @ 21:48

   Allemaal voor 95 procent het zelfde. Alleen optisch ziet het er een beetje anders uit.
   En noem jij eens één ambtelijke organisatie die zo goed georganiseerd is als NedCar. Ééntje maar.

 • Loek , 11 februari 2017 @ 21:39

  Helaas is wat jullie voorhebben een gepasseerd station. Alle bewoners hebben de kans gehad , er zullen er zo als gewoonlijk, vele niet de moeite hebben genomen om te komen. De helft komt tenslotte ook niet opdagen bij de verkiezingen. Wat er nu gebeurt kan niet anders zijn dan eigenbelang van het gemeentebestuur en het overgrote deel van de gemeenteraad en een groot deel van de ambtenaren, die hun baan in rook zien opgaan. De provincie kan niet snel genoeg ingrijpen. Ik en vele anderen schamen ons dat we uit Haaren komen, met zo’n zooitje ongeregelde politiek.

 • C.Pijnenburg-Haaren , 12 februari 2017 @ 21:10

  Advies gebaseerd op gemanipuleerde enquête
  Ex-hoogleraar Diederik Stapel werd aan de hoogste schandpaal genageld na manipulaties van onderzoekgegevens aan de universiteit van Tilburg.
  Burgemeester Rombouts en Gedeputeerde Spierings werden onlangs nog in verlegenheid gebracht toen bleek dat het behalen van een bepaalde gastronomische ere-titel voor de stad Den Bosch berustte op manipulaties in een nep-wedstrijd.
  Gerenommeerd adviseur Augusteijn baseert zijn bevindingen en advies om de gemeente Haaren dan maar op te delen en onder te brengen bij 5 a 6 buurgemeenten op een enquête die bestaat uit een aaneenschakeling van manipulaties t.w. een enquête die totaal niet representatief is geweest, met onvolledige en niet-eenduidige vraagstelling, respons van minderjarigen en ook buitenstaanders die niks van doen hebben met de gemeente Haaren, dan hebben we het nog niet over mogelijke dubbeltellingen enz. enz.
  Tijdens de persconferentie na de presentatie van zijn advies vertelt de heer Augusteijn geëmotioneerd in aanwezigheid van een ongenaakbare gedeputeerde Spierings dat zijn advies o.a. is ingegeven door “duizenden handtekeningen en honderden mensen die probeerden het gemeentehuis binnen te komen” hierbij o.a. doelend op bovengenoemde enquête.
  Zijn advies wordt gedragen en overgenomen door Gedeputeerde Staten, stelde hij/zij.
  Nou , ik kan me niet voorstellen dat de Commissaris van de Koning, de heer Van der Donk, met zijn achtergrond als bestuurder van de Universiteit Tilburg, onlangs nog uitgeroepen als beste lokale bestuurder, zich laat leiden door dit advies, als hij geattendeerd wordt op het feit dat het advies gebaseerd is op een enquête die totaal niet voldoet aan de minimale eisen van een eenvoudige enquête, zoals dat aan studenten wordt geleerd.
  Wie durft het aan alle stemgerechtigde Haarenaren op een open en eerlijke manier te benaderen om te vragen naar hun mening ten aanzien van deze gedwongen herindeling? Maar dan wel met een representatieve enquete die voldoet aan de minimale eisen van een echte enquete, zodat een eerlijke conclusie mogelijk is.
  Bovenstaande is te lezen in het Brabants Centrum van 9-2-2017

  • Jan , 13 februari 2017 @ 08:27

   Citaat: “Wie durft het aan alle stemgerechtigde Haarenaren op een open en eerlijke manier te benaderen om te vragen naar hun mening ten aanzien van deze gedwongen herindeling?”
   Wie het niet aandurft is in ieder geval de gemeenteraad. Die konden het niet eens eens worden over een eventuele vraagstelling. Of durven ze geen referendum te houden omdat de uitslag al op voorhand bekend is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *